5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:………………….. No:……..

1) İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tevhit dinidir
B) Evrensel bir dindir
C) Fıtrat dinidir
D) Yalnız ibadet dinidir

Cevap: D

 

2) İnsanoğlunun anne karnındaki bir çiğnemlik et parçası haline ne denir?
a) Nutfe
b) Mudga
c) Alaka
d) Bebek

Cevap: C

 

3) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
İlk insan ve ilk peygamber Hz Ömer’dir.
Allah insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yaratmıştır.
Hz Adem’in eşinin adı Havva’dır
Allah her şeyi ölçüsüz ve uyumsuz yaratmamıştır.
İslam dini kolaylık dini değil, zorluk dinidir.

Cevap:

 

4) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
A. Allah’ın meleklerine inanmak
B. Ahiret gününe inanmak,
C. Kadere (Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ) inanmak.
D.Kelime-i Şahadet getirmek

Cevap: D

 

5) Kelime-i tevhit ‘in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun elçisidir.
B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C) Allah birdir.
D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

Cevap: A

 

6) Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacıdır?
A) Yemek yemek ve su içmek
B) Uyumak
C) Oyun oynamak
D) İbadet etmek

Cevap: D

 

7) “Kelime-i Tevhid’in” okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?
A. ”Lâ ilâhe illallah MuhammedurRasulullah.”
B. ”Eşhedüellâ ilâhe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühu ve Rasulüh”
C. “Vel’asr. İnnel’insânelefîhusr. İllellezîneâmenû ve amilûssâlihâtivetevâsavbilhakkıvetevâsavbissabr”
D. “Kul hüvâllâhüehad. Allâhüssamed. Lemyelid ve lemyûled. Velemyekünlehuküfüvenehad.”

Cevap: A

 

8) Namaz abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
a) Hadesten Taharet
c) Niyet
b) Necasetten Taharet
d) Vakit

Cevap: B

 

9) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?
A) Kitaplara inanmak
B) Meleklere inanmak
C) Peygamberlere inanmak
D) Dualara inanmak

Cevap: D

 

10) İslamın şartlarını yazınız

Cevap:

 

11) “Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?”
“(Bakmıyorlar mı ) Göğe, nasıl yükseltilmiş?”
“(Bakmıyorlar mı ) Dağlara, nasıl dikilmiş?”
“(Bakmıyorlar mı ) Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?” (Ğaşiye 17-20)

Yukarıdaki ayetler aslında bizden neyi istemektedir?
A)Develerin hörgüçlerine bakmamız gerektiğini
B)Gök yüzüne bakıp hayal kurmamızı
C)Çevremizi, dünyayı ve evreni düşünmemizi ve araştırmamızı
D)Dağlara bakıp şiirler yazmamızı

Cevap: C

 

12) 1- Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
2- Allah’ı hiçbir şeye benzemez.
3- Bazı ihtiyaçları vardır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Sadece 1
B) Sadece 3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3

Cevap: C

 

13) I- Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
II-Kur’an-ı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
Yukarıdakilerden hangisi Kur’an’a karşı görevlerimizdendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I,II ve III

Cevap: D

 

14) Peygamberimizin mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebi – Medine
B) Mescidi Aksa – Kudüs
C) Kabe – Mekke
D) Alaaddin Cami – Muş

Cevap: A

 

15) Akşam namazı kaç rekat ve kaçı sünnet kaçı farzdır?
a) 5 rekattır,3 farz 2 sünnet
b)8 rekattır, 4sünnet 4farz
c) 4 rekattır, 2 sünnet 2 farz
d) 5rekattır, 3sünnet,2farz

Cevap: D

 

16) (I)Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.
Serra’nın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) I
b)II
c) III
d) IV

Cevap: A

 

17) Sıla: Müslüman, aklını kullanmayı sever.
Berra: Müslüman, düşünmeden hemen kabul eder.
Emin: Müslüman, her zaman ahlaklı olmaya çalışır.
Efe: Müslüman, ibadetlerini aksatmamaya özen gösterir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği cümle müslümana yakışan bir eylem veya düşünce değildir?
A) Efe
B) Sıla
C) Emin
D) Berra

Cevap: D

 

18) “Allahtan başka yaratıcı yoktur. Hz. Muhammed, O`nun elçisidir.” anlamındaki cümlenin adı nedir?
a) Kelime-i tevhid
b) Kelime-i Şehadet
c) Besmele
d) Ayetel kürsi

Cevap: A

 

19) Evrenin yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Allah insanı kendisine inanmaya yatkın bir şekilde yaratmıştır.
B)Allah önce evreni sonra içindekileri yarattı.
C)Yaratma süreklidir. Kıyamete kadar devam edecektir.
D)Allah göklerin, yerin ve insanların kendi kendine oluşmasını beklemiştir.

Cevap: D

 

20) Aşağıdaki boşluğa farz, vacip, sünnet kavramlarının anlamlarını yazınız.

Cevap:

 

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/Yeni-Microsoft-Office-Word-Belgesi-12.docx” download=”all” viewer=”google” text=”5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.