5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:………………….. No:……..

1) I. Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.
II. Namaz dinin direğidir
Aşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz.

a) Dini hayatımızı ayakta tutan şey namazdır
b) Namazsız da Müslümanlık olur.
c) Namaz en temel ibadetlerdendir
d) Kişi ahirette namazdan hesaba çekilecektir.

Cevap: B

 

2) Allah’a iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Allah’ın eşi benzeri olmadığına iman ederiz.
B) Allah’ın bir ve tek olduğuna iman ederiz.
C) Cennete girmek için Allah’a iman etmeye gerek yoktur.
D) Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğuna iman ederiz..

Cevap: C

 

3) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
A) Hasta olanların oturarak veya yatarak da namaz kılabilmesi
B) Abdest için su bulunmadığında teyemmüm
alınabilmesi
C) Uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin orucunu sonra da tutabilmesi
D) Parası olmayanların hacca gitmekle sorumlu olmaları

Cevap: D

 

4) Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur..
Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.

a) Allah insanları tek bir candan yaratmıştır
b) İnsanlar yalnız değil, eşleriyle huzur bulur.
c) Şeytan Hz. Adem’e secde etmemiştir.
d) Bütün insanlar insan olmaları itibariyle kardeştirler

Cevap: C

 

5) İnsanın yaratılış amacını en güzel ifade eden cümle hangi seçenekte verilmiştir?
A) Dünyadaki bütün vazife ve sorumluluklarımızı yerine getirerek çok para kazanmaya çalışmak.
B) İnsanlarla iletişimimizi kesip sadece namaz, oruç gibi ibadetlerle bütün vaktimizi geçirmek.
C) Önce okuma yazmayı öğrenip, sonra TEOG, LYS, KPSS… sınavlarının hepsinde başarılı olmak.
D) Yaratanımızı bilmek ve tanımak, ona şükür ve ibadet etmek, vazife ve sorumluluklarımızı aksatmadan hem dünya hem ahiret mutluluğunu yakalamak.

Cevap: D

 

6) I. Kur’an – Hz. Muhammed(sav)
II. Zebur – Hz. Davud(as)
III. Tevrat – Hz. Musa (as)
IV. İncil – Hz. Nuh(as)
Yukarıdaki kutsal kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap: D

 

7) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlin ortak özelliklerinden biri değildir?
A.Tekvin
B.Sıdk
C.Emanet
D.İsmet

Cevap: A

 

8) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
{ Zebur-İncil – İsrafil – Mikail–30 Sahife – 50 Sahife – Fetanet-Hz.Adem (AS)-Basar – Kıdem }

1. Allah’ın (C.C.) yarattığı ilk insan …………….. ‘dir.
2. Hz. İdris’e (AS)……………..sahifesuhuf gönderilmiştir.
3. Hz. Davud’a (AS) gönderilen ilahi kitabın adı …………… ‘dur.
4. Allah’ın (C.C.) izni ile vakti gelince sûra üfleyecek meleğin adı ………..…….’dir.
5. ……………. Allah’ın (C.C.)subûti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah (C.C.) her şeyi görmesidir.”
6. ……………. Allah’ın (C.C.)zâti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah”ın (C.C.) varlığının başlangıcı olmamasıdır.”
7. …………….…. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup, anlamı “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır.”
8. Hz. Şit’e (AS)…………..…..sahifesuhuf gönderilmiştir.
9. Hz. İsa’ya (AS) gönderilen ilahi kitabın adı ……….…… ‘dur.
10. Tabiat olaylarının idaresi ile görevli olan meleğin adı ………..…….’dir.

Cevap:

 

9) Kelime-i Tevhid’i aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

 

10) I- Ramazan orucu
II- Zenginlerin Fıtır Sadakası (fitre) vermesi
III- Borcu olanın Kaza orucu tutması
IV- Teravih namazı kılmak
Yukarıdaki ibadetlerden kaç tanesi farzdır ?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: B

 

11) Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Her şeyi yaratan Allah’tır.
B)Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C)Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
D)Allah her zaman bizimle beraberdir.

Cevap: D

 

12) Kelime-i Şehadet’in anlamını aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

 

13) Furkan Namazın kılınış şartlarını ”Secde-Rüku-Kıyam-………-Kade-i Ahire-………” olmak üzere altı tane olarak saymaktadır.
Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

a) Vakit-Kıraat
b) Niyet-Setr-i Avret
c) Kıraat-İftitah tekbiri
d) Hadesten Taharet-Necasetten Taharet

Cevap: C

 

14) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?
A) Doğru sözlü olmak
B) Akıllı ve zeki olmak
C) Okur-yazar olmak
D) Güvnilir olmak

Cevap: C

 

15) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşması
B) Hayvanlardan faydalanması
C) Akıllı olması ve düşünmesi
D) Kış uykusuna yatması

Cevap: C

 

16) – Günde beş vakit farzdır.
– Ramazan ayında bir ay tutmak zorunludur.
– Yatsı namazından sonra kılınır.
– Mekke ve çevresi ziyaret edilir.

Yukarıda aşağıdaki ibadetlerden hangisi açıklanmamıştır?
A) Zekat
B) Hac
C) Namaz
D) Oruç

Cevap: C

 

17) “Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. “
Yukarıda verilen cümlenin adı nedir?

A) Sübhaneke
C) Kelime-i tahiyyat
B) Kelime-i Şehadet
D) Telbiye duası

Cevap: B

 

18) Boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
a) Hadesten Taharet
b) Necasetten Taharet
c) Niyet
d) Vakit

Cevap: B

 

19) Yunus Emre sınava sınıf arkadaşı Ebubekir ile çalışır. Arkadaşına insanın yaratılışı ile ilgili bildiklerini anlatmaktadır. İnsanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış söylemiş olur?
a)Hz Ademle diğer insanların yaratılış şekli aynıdır.
b)İnsan varlığını sürdürmek için Allah’a muhtaçtır.
c)Evrende yaratılanlar insanların yararlanmaları içindir.
d)Tüm insanlar Hz. Adem ve eşinden çoğalmıştır.

Cevap: A

 

20) “De ki: O Allah birdir, her şey O’na muhtaçtır”(İhlâs Suresi, 1–2)
Yukarıdaki ayet mealinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

A) Allah’ın her şeyi bildiği
B) Allah’ın her şeyi işittiği ve gördüğü
C) Allah’ın her şeyi yarattığı
D) Allah’ın hiç kimseye hiçbir şeye gereksinimi olmadığı

Cevap: C

 

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/Yeni-Microsoft-Office-Word-Belgesi-15.docx” download=”all” viewer=”google” text=”5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.