5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:………………….. No:……..

1) Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzene örnek olarak gösterilemez?
A) Aynı topraktan farklı bitkiler çıkması
B) Dünyanın güneş etrafında dönmesi
C) Bizleri en güzel bir biçimde yaratıp el, dil, göz kulak vermesi
D) Gezegenlerin birbirlerine çarpmadan dönmesi

Cevap: A

 

2) Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin dinen hükmü (farz-vacip-sünnet olarak) diğerlerinden farklıdır?
a)Bayram namazı kılmak
b)Vitir namazı kılmak
c)Sadaka vermek
d)Kurban kesmek

Cevap: D

 

3) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?
A) Kurban
B) Hac
C) Namaz
D) Oruç

Cevap: A

 

4) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever” (Al-i İmran 134)
Yukarıda yer alan ayete göre aşağıdakilerden hangisi Takva sahiplerinin bir özelliği değildir?

A) Affedicidirler, affetmeyi severler.
B) Allah için harcamayı severler infak, sadaka ve zekat vermekten kaçınmazlar.
C) Güzel davranmayanları çok severler.
D) Öfkelerini kontrol ederler.

Cevap: C

 

5) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız 
(____) Dinimizce Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu olan kişiye mükellef denir.
(____) İslam dinine girmek için yapılması gereken ilk şey Kelime-i Tevhid getirmektir.
(____) Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her müslümana namaz kılmak farzdır.
(____) Her insan İslam fıtratı üzere doğar.

Cevap:

 

6) Aşağıda sağ ve sol tarafta verilen kelime ve cümle gruplarını eşleştiriniz. 
Kolaylık dinidir.
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik.
Her şeyi yaratan.
İlk insan ve ilk peygamber.
Büyüklenip Allah’a karşı isyan eden varlık.

Cevap:

 

7) İnsanoğlu Kur’an-ı Kerim’in ifadesine göre “bir damla sıvıdan” meydana gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ………….. adı verilen bu madde, insanın anne karnındaki ilk hâline verilen isimdir.
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alaka
b) Nutfe
c) Bebek
d) Mudga

Cevap: A

 

8) “… Rahman olan Allah’ın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder?
a) Yüce Allah’ın isimlerinden biri Rahman’dır.
b) Bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır.
c) Allah bütün varlıkları düzenli ve uyumlu yaratmıştır .
d) Yaratmak ve yaşatmak yalnız Allah’a özgüdür.

Cevap: C

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indirilme sebeplerinden biri değildir?
A) Okuyup anlamak
B) Anlamlarını düşünmek
C) Doğru yolu bulmak
D) Arapça öğrenmek

Cevap: D

 

10) İslam’ın giriş kapısı olarak bilinen sözler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fatiha
b) Besmele
c)Amentü
d) Kelime-i Şehadet

Cevap: D

 

11) “Yüce Allah’ın bir ve tek olması, yaratma ve ilahlıkta ortağının bulunmaması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farz
B) İhlas
C) İlah
D) Tevhit

Cevap: D

 

12) Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?
A) Zati Sıfatlar
B) Vahdaniyet
C) Subuti Sıfatlar
D) MuhalefetünLil Havadis

Cevap: A

 

13) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evrensel bir din olduğuna işaret etmektedir? 
A) İbadetlerde kolaylık sağlaması
B) İnsanlarla iyi geçinmeyi emretmesi
C) Akla önem vermesi
D) Sadece Araplara değil tüm insanlar için gönderilmesi

Cevap: D

 

14) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir?
A. Namaz kılmak
B.Hacca gitmek
C.Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
D.Zekât vermek

Cevap: C

 

15) “Eşhedü en ………………………….. illallah, Ve …………….. enne muhammeden …………………….. ve rasuluhu.”
Yukarıdaki Kelime-i Şehadet`in eksik kısımlarının sırasıyla yazıldığı şık hangisidir?

a)-Lailahe-eşhedü-abduhu
b)eşhedü-abduhu-lailahe
c) eşhedü-lailahe-abduhu
d) abduhu-lailahe-eşhedü

Cevap: A

 

16) “Ben şahadet ederim ki Allah’ tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed(ASM) O’nun kulu ve Resülüdür.”
Yukarıda anlamı yazılan ve İslam’a giriş şartı olan cümlenin adı nedir?

A.Kelime-i Tevhid
B.Kelime-i Şehadet
C.Kelime-i Kudsiye
D.Kelime-i İhlâs

Cevap: B

 

17) Din Nedir, Açıklayınız.

Cevap:

 

18) Aşağıdaki cümlelere doğru olanlara (D),yanlış olanlara(Y) koyunuz.
*** ( ) İslam günümüz için geçerlidir.
*** ( ) Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.
*** ( ) İslam’ın kuralları Hz Adem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.
*** ( ) İnsan islam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.
*** ( ) İlk insan olan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir.

Cevap:

 

19) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Azrail – Eceli gelenlerin canını alan melek
B) İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek
C) hafaza – Koruyucu melekler
D) Cebrail – Vahiy meleği

Cevap: B

 

20) I.Selam verme
II.Kıyamda durma
III.Başlangıç tekbiri
IV.Rüku
Namaz kılarken hangi sıra takip edilmelidir?

a) III,I,IV,II
b) III,II,IV,I
c) II,III,IV,I
d) I,IV,II,III

Cevap: B

 

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/Yeni-Microsoft-Office-Word-Belgesi-14.docx” download=”all” viewer=”google” text=”5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.