5.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları

1.Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz(12×2=24p)
Sünnet Bayram Namazı Secde Şirk Vacip
Namaz Teravih Namazı Müezzin Beş Dua
Savm İbadet Farz Cuma Namazı Kelime-i Tevhid
Altı Kelime-i Şehadet Kıraat Salât Tevhid
Beş vakit Namaz İhlas Suresi İmam Amentü İbadet

1- _____________Allah’ın varlığı ve birliğini kabul etmektir, ____________ ise Allah’tan başka varlıklara inanmak onları tanrı kabul etmektir.
2- ____________________ getirerek bir insan Müslüman olur.
3- Tekbir ile başlayıp, selam ile biten ibadete ____________ denir.
4- Oruç beden ile yapılan bir ibadet olup Arapça karşılığı ____________ kelimesi ile bilinir.
5-Namaz bedenle yapılan bir ibadet olup Arapça karşılığı ____________ kelimesi ile bilinir.
6-Peygamberimiz İslam’ın __________ temel esas üzerine kurulduğunu söylemiştir.
7-“Kulun Rabbine en yakın olduğu an _____________ ettiği zamanıdır.”
8-________________ ve ________________ namazlarının cemaatle kılınması zorunludur.
9-İmanın şartları ______________ duasının içerisinde geçmektedir.
10-Camide beş vakit namazı kıldırmakla görevli olan kişiye ___________ denir.
2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız (10×2=20puan)
(____) Cemaatle kılınan namazın sevabı tek başına kılınan namazdan fazladır.
(____) İbadet ederken insanların rızası gözetilmelidir.
(____) Namaz, insanı kötülüklerden alıkoyan bir ibadet değildir.
(____) Namazı kılmadan önce abdest almasak da olur.
(____) Bayram namazı kılmanın hükmü vaciptir.
(____) Evrende her şey bir dengeye göre tesadüfen oluşmuştur.
(____) Dinimizce Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu olan kişiye mükellef denir.
(____) İslam dinine girmek için yapılması gereken ilk şey Kelime-i Tevhid getirmektir.
(____) Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her müslümana namaz kılmak farzdır.
(____) Her insan İslam fıtratı üzere doğar.
3.İslam’ın şartlarını ve İmanın şartlarını yazınız.(8×2=16puan)
İslamın Şartları İmanın Şartları

4.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(8x5p=40puan)

I.Selam verme
II.Kıyamda durma
III.Başlangıç tekbiri
IV.Rüku
1.Namaz kılarken hangi sıra takip edilmelidir?
a) III,I,IV,II
b) III,II,IV,I
c) II,III,IV,I
d) I,IV,II,III

2.Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacıdır?
a) Yemek yemek ve su içmek
b) Uyumak
c) Oyun oynamak
d) İbadet etmek

3.Furkan Namazın kılınış şartlarını ”Secde-Rüku-Kıyam-………-Kade-i Ahire-………” olmak üzere altı tane olarak saymaktadır.
Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) Vakit-Kıraat
b) Niyet-Setr-i Avret
c) Kıraat-İftitah tekbiri
d) Hadesten Taharet-Necasetten Taharet

4.Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?
a)Esma Rüman:Bayram namazları
b)Hacer:Günlük namazlar
c)Rana:Teravih namazı
d)Emine:Vitr namazı

5.Abdurrahim Kelime-i Şehadet’in anlamını söylerken hangisini söylerse hata yapmış olur?
a) Allah’ın var olduğu
b) Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu
c) Allah’tan başka ilah olmadığı
d) Hz. Muhammed’in Mekke de doğduğu

6. (I)Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.
Serra’nın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) I b)II
c) III d) IV

7.Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin dinen hükmü (farz-vacip-sünnet olarak) diğerlerinden farklıdır?
a)Bayram namazı kılmak
b)Vitir namazı kılmak
c)Sadaka vermek
d)Kurban kesmek

8.Yunus Emre sınava sınıf arkadaşı Ebubekir ile çalışır. Arkadaşına insanın yaratılışı ile ilgili bildiklerini anlatmaktadır. İnsanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış söylemiş olur?
a)Hz Ademle diğer insanların yaratılış şekli aynıdır.
b)İnsan varlığını sürdürmek için Allah’a muhtaçtır.
c)Evrende yaratılanlar insanların yararlanmaları içindir.
d)Tüm insanlar Hz. Adem ve eşinden çoğalmıştır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.