5.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları

…. ORTAOKULU ……… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 5.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. YAZILI

SORULAR

1.Tevhit inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Bütün dinlerin temelinde tevhit inancı vardır.
b)Allah’ın yaratmayla ilgili sıfatıdır.
c)İhlas suresinde tevhit inancı anlatılmaktadır.
d)Tevhit inancının tersi şirk koşmaktır.

2.” Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah’ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır.”
Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği vurgulanmaktadır?
a)Tevhit dini olduğu b)Sevgi dini olduğu
c)Akla önem verdiği d)Barış dini olduğu

3. “Ey iman edenler! Hep birden barışa, huzura girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılabilir?
a)İslamda kolaylık vardır. b)İslam dini evrenseldir.
c)İslam fıtrat dinidir. d)İslam,barış dinidir.

4.Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibidir?
a)Akıllı ve ergin olan b)Uyuyan
c)Akıldan özürlü olan d)Ergenlik çağına girmeyen

5.Aşağıdakilerden hangisi Allah’a olan sevgimizi ifade etme yollarından biri değildir?
a) O’nu kendimize örnek alarak
b)O’na şükrederek
c)İbadetlerimizi yaparak d)Yasaklarından kaçınarak

6.İslam’ın evrenselliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Tüm insanlara gönderilen bir dindir.
b)Bölgeden bölgeye kurallarında değişiklikler olabilir.
c)Yöresel özellik taşımaz.
d)Kuralları kıyamete kadar geçerlidir.

7.”Yolcuların 4 rekatlık farz namazları kısaltmaları”
“Oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin fidye vermesi”
“Mesh etme”
Yukarıdaki ifadeler,İslam’ın hangi özelliğini gösterir?
a)Fıtrat dini olduğunu
b)Tüm insanlara gönderildiğini
c)Kolaylık dini olduğunu
d)Aşırılıklardan uzak olduğunu

8. Peygamberimiz akşam iftar etmeden diğer günün orucuna başlayanlara: “Sizler orucunuzu öbür günün orucuna eklemeyiniz.”buyurdu.
Peygamberimiz Hz.Zeynep’in gece namazı için iki direk arasında ip gerdirdiğini görünce “İsteğiniz varken namaz kılın, uykunuz gelince de yatın.”diye emretti.
Yukarıdaki hadislere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
a)İstediğimiz zaman namaz kılmayabiliriz.
b)Ramazan ayında oruç tutmayabiliriz.
c)Kendimiz için zor olanı seçmemiz gerekir.
d)İbadetleri yaparken aşırılığa kaçmamız gerekir.

9.” Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.(Kasas/77)”
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
a)İslam dünya ve ahiret dinidir.
b)İslam,aşırılıklardan uzaktır.
c)Ahireti düşünüp dünyayı boş vermek gerekir.
d)Dünyamız için ahiretten vazgeçmek gerekir.

10. “Her çocuk fıtrat üzere doğar, sonra annesi, babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan, ya da ateşperest yapar.”
Yukarıdaki hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramayız?
a)İnsan iyilik yapmaya uygun özellikte yaratılmıştır.
b)İnsan İslam’ı kabullenmeye yatkın olarak doğar.
c)Her insan,Allah’a yönelmeye hazır olarak dünyaya gelmez.
d)İslam’ın esasları insanın yaratılış özelliklerine uygundur.

11.Gaybla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Cinler gaybın bilgisine sahiptir.
b)Gayb, bilinen şey demektir.
c)Gaybı sadece Allah bilir.
d)Gaybı melekler bilebilir.

12. “Birbirinize kin beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Birbirinize sırt çevirmeyin!Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!”
Yukarıdaki hadiste hangi alanla ilgili kurallar vardır?
a)Toplumsal alan b)Ekonomik alan
c)Günlük hayat d) Kültürel alan

13.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili koyduğu bir kuraldır?
a) Kötü lakap takmamak b)Kıskanmamak
c)Faizle mal kazanmamak d) Alay etmemek

14. “Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık.”(Hicr/85)
Yukarıdaki ayette geçen “hak ile yaratmak” ifadesi ne anlama gelir?
a)Adaletle yaratmak
b)Doğru yaratmak
c)Bir sebebe uygun olarak yaratmak
d)Uyumsuz yaratmak

15.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yaratmakla ilgili sıfatıdır?
a)Bari b)Halik c)Musavvir d)Tekvin

16.Yaratılışla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İlk yaratılan insan Hz.Adem’dir.
b)Hz.Adem’in yaratılışı ile insanların yaratılışı aynıdır.
c)Bütün insanların atası Hz.Adem’dir.
d) Allah Hz.Âdem’i topraktan sadece “ol” diyerek yaratmıştır.

17.” Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik; …….. melekler hemen secde ettiler. İblis……………. ”
Yukarıdaki ayette yer alan ikinci boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)…meleklerin başıydı.Rabbinin emrine uydu.
b)…melekti.Ama secde etmedi.
c)…cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı.
d)…cinlerdendi.Hemen secde etti.

Başarılar….
18.Aşağıdakilerden hangisinde insanın yaratılış evreleri sırasıyla verilmiştir?
a)Mudga – nutfe – alaka b)nutfe – alaka – mudga
c) nutfe – mudga – alaka d)alaka – mudga – nutfe

19.”Birlikte çıktıkları bir yolculukta Peygamberimiz Muaz’a şöyle sormuştur: “Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?”Muaz, “Bilmiyorum.” cevabını verince Peygamberimiz devamında şöyle demiştir:“Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir.”
Yukarıdaki ifadeye göre insan niçin yaratılmıştır?
a)Allah’a ibadet etmek için b)Eğlenmek için
c)Dünya hayatını tatmak için d)Yiyip,içmek için

20.”O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulamayıp yorgun olarak) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”
Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen düşünce nedir?
a)İnsan gözü mükemmel yaratılmıştır.
b)Her şeyi yaratan Allah’tır.
c)Evrende bir düzen vardır.
d)Bazı şeyler tesadüf eseri oluşmuştur.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.