5.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

1. Yüce Allah’ın Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Din b) İslam c) Yahudilik d) Ahiret

2. Aşağıdakilerden hangisi “İslam” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
a) Teslimiyet c) Barış
b) Güvende olmak d) Cesaret

Yüce Allah’ın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allah’a ibadet etmektir.
3. Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır?
a) İslam c) Tevhid
b) Fıtrat d) Evrensel

4. İnsanın yaratılışına, yaratılış özelliklerine ne ad verilir?
a) İslam c) Tevhid
b) Fıtrat d) Evrensel

5. İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslam’ın hangi özelliğidir?
a) İslam c) Tevhid
b) Fıtrat d) Evrensel

I.“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti… Enbiyâ suresi, 22. ayet.

II. “(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”(Fatiha Suresi)

6. Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
a) Tevhid dinidir
b) Dünya ve Ahiret dinidir.
c) Evrenseldir
d) Akla önem verir

“İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın
ancak bir tek tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.” “Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”
7. Yukarıdaki ayette İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
a) Tevhid dinidir
b) Dünya ve Ahiret dinidir.
c) Evrenseldir
d) Akla önem verir

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”(hadis)
8. Yukarıdaki hadiste İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
a) Tevhid dinidir
b) Sevgi dinidir.
c) Evrenseldir
d) Fıtrat dinidir.

I. “Allah nezdinde hak din İslam’dır.. Âl-i İmrân, 19. a.

II. “Kim, İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.al-i İmrân 85

9. Yukarıdaki ayette İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
a) Tevhid dinidir
b) Sevgi dinidir.
c) Evrenseldir
d) Fıtrat dinidir.

“Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar.. Bakara suresi, 286. Ayet
10. Yukarıdaki ayette İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
a) Kolaylık dinidir.
b) Sevgi dinidir.
c) Evrenseldir
d) Fıtrat dinidir.

“Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma…”
11. Yukarıdaki ayette İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
a) Kolaylık dinidir.
b) Dünya ve ahret dinidir..
c) Evrenseldir
d) Fıtrat dinidir

Bir gün Peygamberimize gelen bir adam, ona şöyle dedi:
– Ey Allah’ın Elçisi! Bir arkadaşımız, bize namaz kıldırırken çok uzatıyor. Ben de yoruluyorum
ve namazdan çıkmak istiyorum.
Sevgili Peygamberimiz, yanındakilerin işiteceği şekilde yüksek sesle şöyle buyurmuştur:
– Ey insanlar! İçinizde halka namaz kıldıran olursa, onu hafif tutsun (okunan sureleri gereğinden fazla uzatmasın). Çünkü cemaatin içerisinde hasta ya da güçsüz olanlar, acele yapılması gereken işleri bulunanlar olabilir.
12. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İslam kolaylık dinidir.
b) İslam dünya ve ahret dinidir..
c) İslam evrenseldir
d) İslam fıtrat dinidir

 Kan davalarını sonlandırması
 Fakir, güçsüz ve kadınların ezilmelerini yasaklaması
13. Yukarıda İslam dininin karşı çıktığı bazı olaylara bakarak İslam dini hakkında ne söylenebilir?

a) Barış dinidir c) Fıtrat dinidir
b) Dünya ve ahret dinidir d) Kolaylık dinidir

“Her doğan çocuk İslam . . . . . . üzere doğar.”
14. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Evrenseli c) Tevhidi
b) Fıtratı d) Dini

15. Peygamberlerin insanlara bildirdiği ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akla önem vermek
b) İnsanlarla iyi geçinmek
c) Yüce Allah’ın varlığına, birliğine inanıp itaat etmek
d) İbadetler ve davranışlarda aşırılıktan kaçınmak
16. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın akla verdiği önemi anlatan bir örnek değildir?
a) Peygamberimizin Suffe’yi kurması
b) Hz. Aişe’nin bayanlara ders vermesi
c) Peygamberimizin ticaret yapması
d) Medreselerin kurulması

I. Aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun (var lığının) delillerindendir

II. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”

III. “Müminler ancak kardeştirler..

IV. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”

17. Yukarıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın farklı bir niteliğinden bahsetmektedir?
a) I b) II c) III d) IV

Şahidim ki …………..’tan başka ilah yoktur.
Ve yine şahidim ki……………..onun kulu elçisidir.
18. Kelime-i şehadette boş bırakılan yerlere hangi iki kelime sırasıyla gelmelidir?
a) Allah-Muhammed
b) Muhammed-Allah
c) Allah-Kuran
d) Kuran-Muhammed

19. Aşağıdakilerden hangisi İmanın şartlarından değildir?
a) Allah’a iman c) Oruç Tutmak
b) Kitaplara iman d) Ahirete iman

“…………………………… Kimse (aşırı gayretle) dini geçmeye çalışmasın (güç yetiremeyeceği işleri yapmaya kalkışmasın)…”
20. Yukarıdaki hadis, aşağıdaki cümlelerin hangisiyle başlamış olabilir?
a) İslam güzel ahlaktır c) Bu din kolaylık dinidir.
b) Bu din evrenseldir d) İslam tevhid dinidir

adsiz

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. İldem dedi ki:

    Sorular iyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.