Açık Uçlu 8. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Açık Uçlu Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Biyoloji Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Kuran- Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2.Yazılı Soruları MEB Deneme 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 27 Aralık 2023

5.sınıf Kuranı Kerim 2.dönem 2.yazılı soruları

….EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU
5. SINIFLAR KUR’AN-I KERİM DERSİ
2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. Kur’an-ı Kerim’deki toplam ayet sayısı kaçtır?
A) 3900 B) 4690 C) 5876 D) 6236

2. Hangi peygamberin ismini bizzat Allah kendisi koymuştur?
A) Hz. Yahya B) Hz. Musa
C) Hz. Yusuf D) Hz. Yunus

3. İlk inen Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Allah’ın insanlara ilk emri ne olmuştur?
A) Namaz kıl! B) Oruç tut!
C) Oku! D) Sabret!

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
A) Kur’an son ilahi kitaptır. B) Kur’an’ın okunması ibadettir.
C) Kur’an, hidayet ve rahmet kaynağıdır.
D) Kur’an, anlaşılması zorlaştırılmış bir kitaptır.

5. Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunur?

A) 114 B) 94 C) 44 D) 30

6. ‘’ Kur’an’da adı 27 defa geçer. Rüya tabiri yeteneğiyle Mısır’da yöneticilik yaptı. Kur’an’da bir surede anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların en güzeli” olarak adlandırılır.’’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?
A) Hz. Yakup B) Hz. Yusuf
C) Hz. İsa D) Hz. Musa

7. Kur’an-ı Kerim peygamber efendimize kaç yaşında ve hangi tarihte indirilmeye başlanmıştır?

A) 20 yaşında – 571 yılında B) 30 yaşında – 590 yılında
C) 35 yaşında – 605 yılında D) 40 yaşında – 610 yılında

8. ‘’Kur’an-ı Kerim Öğretmeniniz Alper HOYRAZ, iki yıl süren bir eğitimin ardından Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberlemiştir.’’
Buna göre Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberleyen kişilere ne denir?

A) Hafız B) Hoca C) İmam D) Üstad

9. Kur’an-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?
A) Şaban ayı, Miraç gecesinde B) Ramazan ayı, Kadir gecesinde
C) Recep ayı, Berat gecesinde D) Muharrem ayı, Regaip gecesinde

10. ‘’Kur’an’da adı 8 defa geçer. Ünlü Semud kavmine onları Allah’a iman ettirmek için gönderilmiştir. Allah mucize olarak dişi bir deve göndermiş fakat kafirlerden bir grup gizlice deveyi öldürmüş böylelikle helak olmuşlardır.’’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Hud B) Hz. Nuh
C) Hz. Salih D) Hz. Lut

11. Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir?
A) Hizb B) Kıssa
C) pasaj D) cüz

12. ‘’Kur’an’da adı 27 defa geçer. Hz. İbrahim’e (as) iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Sodom şehrine peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu kavim en aşağılık günahı işledikleri için helak olmuşlardır. Helak olmaktan sadece bu peygamber ve iki kızı kurtulmuştur.’’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Lut B) Hz. Yunus
C) Hz. Davut D) Hz. Süleyman

13. Kur’an-ı Kerim hangi melek aracılığıyla peygamberimize indirilmiştir?
A) Hz. Mikail B) Hz. İsrafil
C) Hz. Cebrail D) Hz. Azrail

14. Kur’an-ı Kerim okumaya başlayacağımız zaman mutlaka söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadakallahul azim. B) Euzu billahi mineş şeytanir racim
C) Subhanallah D) Selamun aleykum.

15. Aşağıda Kur’an-ı Kerim’de bazı sureler ve anlamları verilmiştir. Hangi seçenek yanlıştır?

A) Nahl Bal arısı

B) Ankebut Örümcek

C) Neml Karınca

D) Bakara Deve

16. Kur’an-ı Kerim ‘in en uzun ve en kısa surelerinin bulunduğu seçenek hangisidir?

EN UZUN SURE EN KISA SURE
A) Al-i İmran İhlas
B) Nisa Nas
C) Bakara Kevser
D) Maide Fil

17. ‘’Kur’an-ı Kerim’de 86 sure Mekke’de inmiştir, bu surelere …… I……. sureler denir.
28 sure de Medine’de inmiştir, bu surelere de …… II……… sureler denir.’’
Yukarıdaki ifadenin doğru bir şekilde tamamlanması için I ve II numaralı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

I II
A) Mekki Medeni
B) Muhkem Müteşabih
C) Uzun Kısa
D) Medeni Mekki

18. ‘’ Sadakallahu’l Azim’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
B) Kovulmuş, lanetlenmiş Şeytan’ın kötülüklerinden Allah’a sığınırım.
C) Her şeyden büyük olan Allah çok doğru söylemiştir.
D) Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir.

19. Kur’an-ı Kerim’in hangi dilde indirilmiştir?
A) Arapça B) Almanca
C) İngilizce D) Türkçe

20. Kur’an-ı Kerim’ de adı geçen tek kadın kimdir?
A) Hz. Asiye B) Hz. Hatice
C) Hz. Aişe D) Hz. Meryem

21. ‘’Kur’an’da adı 25 defa geçer. Babasız olarak doğmuştur. Bu özelliğiyle Dünya’ya gelen ilk ve tek insan ve peygamberdir. Hz. Meryem’in oğludur. Kendisine dört kutsal kitaptan üçüncüsü olan İncil indirilmiştir.’’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Muhammet B) Hz. Adem
C) Hz. İsa D) Hz. İsmail

22. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’de anlatılan savaşlardandır?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Çanakkale Savaşı

23. ‘’Kur’an’da adı 136 defa geçer. Kur’an’da adı en çok geçen peygamberdir. İsrailoğulları’na gönderildi. Kendisine dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat verilmiştir. ‘’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Musa B) Hz. Yakup
C) Hz. Yusuf D) Hz. İshak

24. Kur’an-ı Kerim hangi melek aracılığıyla peygamberimize indirilmiştir?
A) Hz. Mikail B) Hz. İsrafil
C) Hz. Cebrail D) Hz. Azrail

25. Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuran-ı Kerim’de Allah kelamıdır.
B) Kuran-ı Kerim’in peyderpey indirilmiştir.
C) Kuran-ı Kerim’in mucizevi bir kitaptır.
D) Kuran-ı Kerim’den sadece Araplar sorumludur.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

6 Responses

 1. Ayşenur dedi ki:

  Cok bakmadim ama guzel

 2. sihirdar dedi ki:

  boşver 6666 ayet sanılan aslı 6236dır

 3. 05448672871 dedi ki:

  vallaha isime yaradı hayenin azını sevim

 4. Ebru Sena Tokatlı dedi ki:

  isime yaradi hepsi sinava cikti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

47 + = 54

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.