(Açık Uçlu) 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Türkçe (Anka Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 7. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 8. Sınıf Kuranı Kerim Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu

5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018

Hz. Muhammed’in Hayatı  5. sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018

5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf  Hz. Muhammed’in Hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2 yazılı testi çöz

1) Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye hangi sahabe ile hicret etmiştir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ömer
D) Hz. Zeyd

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Peygamber efendimizi örnek alan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

A) Büyüklerine saygıda kusur etmez
B) Küçüklerine sevgisini pek az gösterir.
C) Yardımsever ve barış yanlısıdır.
D) Ailesine karşı merhametlidir.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar birbirlerinin davranışlarından etkilenirler.
B) Kötü ortamda bulunan insanlar bir süre sonra bu ortamın özelliklerini alırlar.
C) Yaptığımız davranışlar diğer insanlar üzerinde etkilidir.
D) İnsanlar davranışlardan çok sözleri örnek alırlar.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

4)
I. Peygamber efendimiz 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
II. Peygamber efendimiz Medine’de vefat etmiştir.
III. Peygamber efendimiz Mekke’de doğmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıda verilen olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonra gelişmiştir?

A) Mekke’nin müslümanlar tarafından fethi
B) Bedir savaşı
C) Fil olayı
D) Hendek savaşı

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

6) Medine sözleşmesini inceleyen biri;
I. Birlik ve beraberliği desteklediği,
II. Kişilere dini özgürlük tanındığı,
III. Cihat anlayışının tamamen kabul edildiğinin
yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?

A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
B) Medine’ye karşı yapılan bir saldırıda Yahudiler ve Müslümanlar birlikte şehri savunacak.
C) Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde yaşayacak.
D) Yahudiler Müslümanlara vergi verecek.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

8)
I. Kasım
II. Ali
III. Abdullah
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin çocukları arasındadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

9)
I. Kuba Mescid-i
II. Mescidi Aksa
III. Mescid-i Nebi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz tarafından Medine’de yapılan mescitler arasındadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

10)
I. Peygamberimize inen ilk sure Alak suresidir.

II. Kuran-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başlamıştır.
III. Kuran’ın ilk emri okumaktır.
yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Hılfül Füdül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimizin üye olduğu bir gruptur.
B) Medine’de kurulmuştur.
C) Erdemliler biriliği olarak da bilinir.
D) Yardımlaşma amacıyla kurulmuş bir gruptur.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden biri değildir?

A) Çocuklarına güzel isim vermek.
B) Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak.
C) Çocukları iyi ahlak üzerine yetiştirmek.
D) Çocuklara karşı katı disiplinli olmak.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın yapacağı davranışlardan biri değildir?

A) Emanete sahip çıkar
B) Sorumluluk bilinci gelişmiştir.
C) Kendi sorumluluğundan başka hiçbir şey yapmaz.
D) Yardımseverdir.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

14) Suffa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir eğitim kurumudur.
B) Peygamber efendimizin istemi ile yapılmıştır.
C) Medine’de yapılmıştır.
D) Bugün eğitim vermektedir.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

15)
I. Muhacir: Mekke’den Medineye hicret eden müminler.
II. Ensar: Medine’de hicret edenlere yardım eden müminler.
III. Hicret: Zorunlu olarak bir bölgeden başka bölgeye göç.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak açıklanmıştır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 5 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.