5.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

5.sınıf hz.muhammedin hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, peygamberimizin hayatı 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

 

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) “O, beni doğuran annemden sonra, annemdi. Kendisinin çocukları aç durur, suratlarını asarlarken, o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve gülyağlarıyla yağlardı. O, benim annemdi”
Peygamberimiz dedesi vefat ettikten sonra yanında kaldığı hangi akrabası vefat ettiği zaman yukarıdaki sözleri söylemiştir? 

A) Yengesi Fatıma
B) Sütannesi Halime
C) Dadısı Ümmü Eymen
D) Sütannesi Süveybe

Cevap: B

 

2) Peygamberimiz(sas) bir adamla oturuyordu. Adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu kucağına aldı, öptü. Kucağına oturttu. Sonra kızı geldi. Onu öpmeden önüne oturttu. Peygamberimiz(sas) bu durum karşısında adama ne söylemiştir?
a) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
b) Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim!
c) İkisine de eşit davransaydın ya!
d) Baba cennetin orta kapısıdır.

Cevap: C

 

3) “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz ’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
A)Adaletini
B) Güvenilirliğini
C) Cömertliğini
D) Hoşgörüsünü

Cevap: A

 

4) ’Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. Allah’ın yasakladığı günahlardan uzak durmak suretiyle namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haramdan çekin.’’

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te ifade edilen altı özelliğin birini ben yazdım diğerlerini aşağıya siz maddeler halinde sıralayınız
1- Sözünde durmak

2-

3-

4-

5-

6-

Cevap:

 

5) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” harfi
koyunuz.

( ) Peygamberimiz (s.a.) yalnızca zengin ve ileri gelenlerin çocuklarını severdi.
( ) Çocuklar Peygamberimizi (s.a.) çok severdi.
( ) Peygamber Efendimizin (s.a.) çocuklara selam vermesi, onlara verdiği değerin bir göstergesidir.
( ) Peygamber Efendimizin (s.a.) en hassas olduğu çocuklar, yetim ve kimsesiz çocuklardı.
( ) Peygamber Efendimiz (s.a.) çocukları çok severdi fakat ibadet sırasında kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı.

Cevap:

 

6) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce (cahiliye döneminde) kız çocuklara yapılanlardan birisi değildir? 
A) Kız çocuklarından hoşlanmıyorlardı B) Kızları çok iyi eğitiyorlardı C) Kız çocuklarına mirastan pay vermiyorlardı D) Kız çocuklarını istemedikleri kimselerle zorla evlendiriyorlardı

Cevap: B

 

7) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?
A) Fatıma
B)İbrahim
C) Musa
D) Zeynep

Cevap: C

 

8) Peygamber Efendimizin çocuklarının isimlerini yazınız.

 

Cevap:

 

9) Aşağıdaki hangi hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar arasında ayırım yapmaması ile ilgilidir?
A) Allah’tan korkun, çocuklar arasında adaletli davranın.
B) Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz.
C) Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın.
D) Çocuk kokusu cennetin kokusundandır.

Cevap: A

 

10) Halime, Ümmü Eymen, Fatma binti Esed, Süveybe. Yukarıda adı geçen kadınların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk Müslüman olmuş kadın sahabilerdir. B) Savaşlarda Müslüman askerlere yardım etmiş kadın sahabilerdir.
C) Çocukluğunda Hz. Muhammed’e (s.a.v.) annelik yapmış kadınlardır. D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ihtiyaçlarını karşıladığı fakir kimsesiz kadınlardır.

Cevap:

 

11) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?
A) Zeynep
B) Abdullah
C) Kasım
D) Fatıma

Cevap: D

 

12) Peygamberimiz (s.a.v.) torunu Hasan’ı öpüp severken onu gören bir adam “10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim.” dedi, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) adama hayretle baktı ve “……………………” dedi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
B) Merhamet imandandır.
C) Merhamet et ki kurtuluşa eresin.
D) Merhamet et ki cennete giresin.

Cevap: B

 

13) Peygamberimiz(sas)e bir adam gelmişti. Kalbinin çok katı olduğundan şikayet etmişti. Peygamberimiz(sas)in adama verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namaz kıl, oruç tut
b) Hacca git
c) Dürüst ol
d) Fakiri doyur, yetimin başını okşa

Cevap: D

 

14) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1 (……..) Çevre temizliği, sadece bireyler için önemlidir..
2(………) Peygamberimize (s.a.) ilk gelen ayetler, “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla” diye başlar.
3(…….) Hz. Hatice’nin, Hz Muhammed’e hediye ettiği kölenin ismi Zeyd bin Harise’dir.
4(……)Dedesinin vefatından sonra peygamberimizin sorumluluğunu Hz Ömer üstlendi.
5(……)Peygamberimizin mezarına Ravza-i Mutahhara denir.
6(……) Hz peygamberin katıldığı ilk savaş Bedir savaşıdır.
7(…..…)Hz. Muhammed çevre temizliğine önem vermezdi, mescitlerin temiz olması onun için yeterliydi.
8(…..…)Hz Muhammed sadece diş temizliğine çok önem vermiştir diğer temizliklere dikkat etmemiştir.
9(……..)Peygamber efendimiz yemekten önce ve yemekten sonra ellerini yıkardı.
10(……) Peygamber efendimiz yemekten önce bismillah, yemekten sonra da elhamdülillah derdi.

Cevap:

 

15) Halime, Ümmü Eymen, Fatma binti Esed, Süveybe.
Yukarıda adı geçen kadınların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Müslüman olmuş kadın sahabilerdir.
B) Savaşlarda Müslüman askerlere yardım etmiş kadın sahabilerdir.
C) Çocukluğunda Hz. Muhammed’e (s.a.v.) annelik yapmış kadınlardır.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ihtiyaçlarını karşıladığı fakir kimsesiz kadınlardır.

Cevap: C

 

16) Peygamberimiz(sas); babasını ne zaman kaybetmiştir?
a)6 yaşındayken
b) doğmadan önce
c)2 yaşındayken
d) 40 yaşındayken

Cevap: B

 

17) Peygamberimizin yetimler hakkında söylediği sözlerden bir tanesini yazınız.

 

Cevap:

 

18) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.) “güzel ahlak” ilkelerinden biri olamaz?
A) Kalp, söz ve davranışta doğruluk
B) Yalnız kendini düşünmek
C) Büyüklere saygı göstermek, küçüklere merhamet etmek
D) İnsanların hatalarına karşı affedici olmak

Cevap: B

 

19) Peygamber’e eşi Hz. Hatice tarafından hediye verilmiş genç bir köleydi.
-Babası ve amcası onu almaya geldiklerinde Peygamber Efendimizi tercih edip O’nun yanında kaldı
-Peygamberimiz Kâbe’ye gidip onu evlat edindiğini herkesin huzurunda açıkladı.
Yukarıda bahsedilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Zeyd b. Sabit
B)Musab b. Umeyr
C)Zeyd b. Harise
D) Enes b. Malik

Cevap:

 

20) Bizler Hz. Muhammed’i örnek aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir?
a) Anne-babaya öf bile dememeliyiz.
b)Çocuklar arasında ayrım yapmamalıyız.
c) Anne ve babamız bizi üzüyorsa bizde onları üzmeliyiz.
d) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız

Cevap: C

 

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik + 89 = 92

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.