2023-2024 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Afet Bilinci 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 5. Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

5.sınıf Hz.Muhammedin Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları

…… EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU
5.SINIF Hz. MUHAMMEDİN HAYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1) “Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar zamanınız varsa mutlaka dikin.”Yukarıda verilen hadis peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?
a)İnsanlara değer verdiğini b) Güvenilir olduğunu c) Sözünde durduğunu d) Doğayı sevdiğini

2) Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi temizlikle ilgili değildir?
A) “Temizlik imanın yarısıdır.”
B) “Süt içtiğiniz zaman ağzınızı su ile çalkalayınız. Çünkü süt yağlıdır.”
C) “İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler.”
D) “Allah temizdir, temizliği sever.”
3) Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa uğrayanlara yardım edilmesine yönelik olarak kurulan, peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi?
a) Yardımseverler Kulübü b) Gönüllüler Topluluğu c) Erdemliler topluluğu d)Mekkeliler Kulübü

4. Hangi özelliğinden dolayı Peygamber Efendimize (s.a.), “el-Emin” lakabı verilmiştir?
A) Cömert olmasından dolayı
B) Temizliğine dikkat etmesinden dolayı
C) Dürüst ve güvenilir olmasından dolayı
D) Sabırlı olmasından dolayı
5 ) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.) “güzel ahlak” ilkelerinden biri olamaz?
A) Kalp, söz ve davranışta doğruluk
B) Yalnız kendini düşünmek
C) Büyüklere saygı göstermek, küçüklere merhamet etmek
D) İnsanların hatalarına karşı affedici olmak
6) Hz.Hamza (ra)’nin şehit olduğu okçuların yerinden ayrıldığı ve 70 müslümanın şehit olduğu savaş hangisidir?
A)Bedir Savaşı B)Uhud Savaşı
C)Hendek Savaşı D)Mute Savaşı
7) “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamet buldukları kişidir.
Mümin ise insanların canları ve malları hususunda güvendikleri kişidir” hadisinde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a-Müslümanın ve müminin çevresine güven veren bir insan olduğu
b-Müslümanın eliyle insanlara zarar verebileceği
c-Müslümanların eliyle kimseye zulüm etmeyeceği
d-Müminlerin dilleriyle kimseyi incitmeyeceği

8) Bir gün bir bedevî; eski, tozlu bir elbise içinde Hz.Peygamberin (s.a.) yanına gelmişti. Efendimiz (s.a.)ona, ‘Malın var mı?’ diye sorunca, ‘Evet, Allah bana her maldan ihsan etmiştir.’ cevabını almıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.), ‘Allah, kula verdiği nimetin, onun üzerinde görülmesini sever.” buyurmuştur.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
a-Kişinin kıyafeti onun mal varlığının derecesini gösterir
b-Toplum içinde temiz ve güzel elbiselerle durmak Allahın hoşnut olduğu şeydir
c-Kılık kıyafet temizliği kişiyi ilgilendirir,toplum için önemli değildir
d-Fakirlik veya zenginlik kılık kıyafet temizliğinin ölçüsüdür.

9) “Andolsun,Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel ahlakını nitelendirmez?
a) Barışcıl b) Hoşgörülü
c) Güvenilir d) Liderlik hırsı
10)Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin “Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a üç günden fazla küs kalması helal değildir.” Sözüne uygun olmayan bir davranıştır?
A)Arkadaşlarımızla küs olmamalıyız.
B) Küs olduğumuz arkadaşımızla önce kendimiz barışmalıyız
C) Arkadaşımız bize küstüyse biz de hemen ona küsmeliyiz ve hiç barışmamalıyız.
D) Arkadaşlarımızla uzun süre küs olmamalıyız.

11. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 puan)
1 (……..) Çevre temizliği, sadece bireyler için önemlidir..
2(………) Peygamberimize (s.a.) ilk gelen ayetler, “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla” diye başlar.
3(…….) Hz. Hatice’nin, Hz Muhammed’e hediye ettiği kölenin ismi Zeyd bin Harise’dir.
4(……)Dedesinin vefatından sonra peygamberimizin sorumluluğunu Hz Ömer üstlendi.
5(……)Peygamberimizin mezarına Ravza-i Mutahhara denir.
6(……) Hz peygamberin katıldığı ilk savaş Bedir savaşıdır.
7(…..…)Hz. Muhammed çevre temizliğine önem vermezdi, mescitlerin temiz olması onun için yeterliydi.
8(…..…)Hz Muhammed sadece diş temizliğine çok önem vermiştir diğer temizliklere dikkat etmemiştir.
9(……..)Peygamber efendimiz yemekten önce ve yemekten sonra ellerini yıkardı.
10(……) Peygamber efendimiz yemekten önce bismillah, yemekten sonra da elhamdülillah derdi.

12. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. (10 puan)
(misvak ,ahlak, komşu, fidan,hicret )

1. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi …………….. eziyet etmesin.”
2.”Ve hiç şüphesiz sen yüce bir ………………….. üzeresin.”
3. “Birinizin elinde bir …………………… olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin”
4. “Ağızlarınız Kur’an yoludur, onları……………… temizleyiniz.”
5. 622 yılında Hz.Muhammed (sav) ve Hz.Ebu Bekir (ra)’ın Mekke’den Medine’ye gitmesine ……………….. denir.

13. Temizlikle ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru bir biçimde eşleştiriniz. (10 puan)
1 Tırnakları Kesmek Ağız ve diş temizliği
2 Çöpleri çöp kutusuna atmak Beden temizliği
3 Dişleri fırçalamak Kıyafet temizlemek
4 Uykudan kalkınca yatağı toplamak Çevre temizliği
5 Kirli Elbiseleri yıkamak Tertipli ve düzenli olmak

14 .Hz. Muhammed (sav) ile ilgili olarak aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10 puan)

Babasının adı:
Annesinin adı:
Dedesinin adı:
İlk Eşinin adı
Süt Anne adı:
Amca adı:
İlk Vahiy aldığı yer:
İlk vahiy aldığı zaman:
Doğduğu yer
Vefat ettiği yer

15)Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) in çocuklarının isimleri nelerdir?(10 puan)

KIZ ÇOCUKLARI ERKEK ÇOCUKLARI

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

81 − 75 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.