5.sınıf hz.muhammed’in hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları

1- Mekkeli müşriklerin aşırı baskı ve işkencelerinden kurtulmak için Müslümanların Medine’ye göç etme olayına ne ad verilir?
A) Hicret B)Akabe Biatları C) Göç D) Davet

2-Peygamberimize beş vakit namaz hangi olayda emredilmiştir?
A) Hicret olayında B) İsra ve Miraç olayında C) Mekke’nin Fethinde D) Kadir Gecesinde

“Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi.
3-Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak istiyordu?
A) Akıllı ve zeki olduğuna B) Günah işlemediğine C) Doğru sözlü, güvenilir oluşuna D)Peygamberliğine

4- Hz. Muhammed’in, Medine’de yaşayan Yahudi ve diğer Arap kabileleriyle antlaşma yapması ve Ensar Muhacir kardeşliğini kurması gibi olaylar Hz. Muhammed(sav)’in aşağıdakilerden han¬gisini yapmaya çalıştığını göstermektedir?
A) Toplumsal barışı sağlama B) Ticareti geliştirme C) Kendini kabul ettirme D) İslâm’ı yayma

5-Medineliler, 621 ve 622 yıllarında peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed(sav) ve ona inananları Medine’ye davet ettiler. Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir?
A) Hudeybiye Antlaşması B)Akabe Biatları C)Medine Sözleşmesi D)Kardeşlik Antlaşması

6- 620 yılında peygamberimizin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebu Talib vefat etmiştir. Bu yıla ne ad verilmiştir?
A)Hicret yılı B)Sürur yılı C)Hüzün Yılı D)Vefat yılı

7- Peygamberimiz’in (s.a.v) Medine’ye hicret ederken inşa edilen İslam’ın ilk mescidinin adı nedir?
A) Kuba Mescidi B) Mescidi Nebi C) Mescidi Haram D) Mescidi Aksa

8- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından birisi değildir?
A) Müslümanlar, baskılarından kurtulmuştur. B) Medineli Yahudiler toplu olarak Müslüman olmuşlardır
C) İslam dini daha hızlı ve kolay yayılmaya başlamıştır D) Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır

9- Peygamberimizin Mekke’nin dışında İslam’ı anlatmak için gittiği ancak birçok işkence ve hakaretle karşılaştığı yer neresidir?
A) Yemen B) Taif C) Medine D) Şam

10- Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Babası Peygamberimiz doğmadan önce vefat etmiştir.
B) Doğduktan sonra hep annesinin yanında kalmış tır.
C) Sütannesinin ismi Halime’ dir.
D) Dadısının ismi ise Ümmü Eymen ‘ dir

11-Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur?
A) Hılfu’l – Fudul B) Daru’l – Erkam C) Daru’n – Nedve D) Ashab – ı Suffa

12- Aşağıdaki boş bırakılan yerleri peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav ) ile ilgili bilgilerle doldurun. (10×2=20puan)

Hz. Muhammed (sav) ………… yılında ………………… ayının 12. gecesi Pazartesi günü …………………… şehrinde dünyaya gelmiştir. Hz. Muhammed (sav ) ……… yaşına kadar süt annesi ………………… yanında kalmıştır. Hz. Muhammed (sav)………… yaşındayken annesi ……………………vefat etmiştir. Hz. Muhammed (sav)’in annesi ölünce dedesi………………………………’in yanında kalmıştır. Dedesi peygamberimiz ………… yaşındayken vefat etmiş ve peygamberimiz (sav) evleninceye kadar amcası ………………………………’in yanında kalmıştır.

13-Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ilk evliliğini ne zaman ve kiminle yapmıştır ve peygamberimizin bu evlilikten kaç tane çocukları olmuştur isimlerini yazınız.(7puan)

14-İlk Müslümanlar kimlerdir yazınız.(4×3=12puan)

-…………………………………………………… -……………………………………………………
-…………………………………………………… -……………………………………………………

15-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.( 3×2=6puan)

“İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ……………………………; Medine’nin yaşayıp Mekke’den gelen Müslümanlara yardım edenlere ……………………… denir.”

Not: “Çoktan seçmeli soruların her biri 5 puandır”

adsiz Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.