5.sınıf hz.muhammed’in hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları 2017

SORULAR
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(15 puan)

Suffa – Hüzün yılı – Hz Ebu bekir – Ravzai Mutahhara -Sevr mağarası

A. Hz.Peygamber hicret sırasında müşriklerden saklanmak için.. ………………..sığınmıştır

B. Ebu Talip ve Hz. Hatice 618 yılında vefat ettiler.Müslümanlar, Hz. Peygamberin çok üzülmesi sebebiyle bu yıla……………….….. adını verdiler.

C. Mescid-i Nebi’nin içinde yer alan kimsesiz sahabelerin kalıp eğitim gördüğü yere……..………..denir
.
D. Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği esnada yanında en yakın arkadaşı ve dostu……………………..bulunuyordu

E.……………….…………., Peygamberimizin kabrine denir.

C.Peygamberimizin aile büyükleriyle ilgili tabloyu doldurunuz.(15 Puan)
Annesi Babası Dedesi(babasının babası) Süt Annesi Amcası

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(15 puan)
Peygamber efendimiz babasını doğmadan kaybetmiştir.
Peygamberimiz efendimize annesi ölünce Hz. Ebu Bekir bakmıştır.
İslam gelmeden önce Mekkede insanlar güneşe tapıyordu.
Peygamber efendimize ilk vahiy Mekkede Hira mağarasında gelmiştir.
Peygamberimize hiç yalan söylemediği için Muhammedül Emin (güvenilir) denmiştir.

D-İlk Müslümanlar kimlerdir yazınız.(10 puan )

-……………………………………………………
-……………………………………………………
-……………………………………………………
-……………………………………………………

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından birisi değildir ? (5 Puan)

A) Rukiye B) Zeynep
C) Özlem D) Fatıma

2. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla –Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşlardan biri değildir ? (5 Puan)

A)Bedir Savaşı B)Habeşistan Savaşı
C)Hendek Savaşı D)Uhud Savaşı

3. Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir?
(5 Puan)

A)Fatiha B)Müddesir C)ihlas D)Alak

4-İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? (5 Puan)

A) İnsanlar taştan tahtadan yaptıkları putlara tapıyordu
B) Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
C) Mekke dünyanın en huzurlu şehri idi.
D) Kabileler arasında kan davaları cok yaygındı.

5.Hz.Muhammed(s.a.v.) aşağıdaki bölgelerden hangisinde dünyaya gelmiştir? (5 Puan)

A) Hindistan B) İran
C) Çin D) Arabistan

6- Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur? (5 Puan)

A) Hılfu’l – Fudul ZIB) Daru’l – Erkam
C) Daru’n – Nedve D) Ashab – ı Suffa

► Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü her fırsatta yerine getirirdi.
► Yemeğe besmele ile başlar ve sağ eliyle yerdi. Yemek sonrasında Allah’a şükrederdi.
► Her fırsatta israftan kaçınır, aile bireylerine ve çevresindeki insanlara da bunu öğütlerdi.
► Ağız ve diş temizliğine özen gösterir, giydiği elbiselerin temiz olmasına dikkat ederdi.
7-Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Peygamberimizin kişisel yaşantısında görülen özelliklerdendir? (5 Puan)
A)1 B)2 C)3 D)4

9- Vahiy meleği hangisidir? (5 Puan)

A) Azrail B)Mikail C)Cebrail D) İsrafil

10-Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir? (5 Puan)

A) Dürüstlük B) Adaletlilik
C) Güvenilirlik D) Kin tutma

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.