5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

….. ORTAOKULU 5/A SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ADI_SOYADI NO:

1. Nisa ve Ayşegül yapacakları sunum için canlıları sınıflandırmak istiyorlar. Canlıları kaç değişik şekilde sınıflandırabilirler?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Bitki ve hayvan artıklarını çürütüp toprağa karıştıran canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvanlar B) Bitkiler
C) Mikroplar D) Bakteriler

3. Suda yaşarlar, değişik renkleri vardır, bazı canlıların besinleri olurlar. Bu özellikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öglena B) Mavi-yeşil alg C) Amip D) Mantar

4. Aşağıdakilerden hangisi hastalık yapan mantarların özelliği değildir?

A) El ve ayak parmaklarında kaşıntı yaparlar
B) Saç dökülmesine neden olurlar
C) Besin olarak kullanılırlar
D) Pamukçuk hastalığı yaparlar

5. Sütü peynire dönüştüren mantar çeşidi hangisidir?

A) Kültür mantarı B) Küf mantarı
C) Şapkalı mantar D) Maya mantarı

6. Aşağıdaki canlılardan hangilerine hem kara hem de su ortamlarında rastlayabiliriz?

A) Mikroskobik canlılar B) Kiraz ağacı
C) Mantar D) Eğrelti otu

7. Sesin yayılma hızları ile ilgili hangi öğrencinin cevabı doğrudur?

Elif : katı > sıvı > gaz
Osman : gaz > katı > sıvı
Kübra : sıvı > gaz > katı
Oktay : sıvı > katı > gaz

A) Elif B) Kübra C) Osman D) Oktay

8. Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşumunda ışığın bir rolü yoktur?

A) Yarı gölge oluşumu B) Dünyanın aydınlatılması.
C) Güneş tutulması. D) Kışın soğuk olması

9. Gölge oluşması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Cam B) Lamba C) Top D) El feneri
10. Akşam güneşe doğru yürüyen birinin gölgesi ne tarafa düşer?

A) Batı B) Güney C) Kuzey D) Doğu

11. Canlılar sınıflandırılırken hangisi dikkate alınmaz?

A) Beslenme şekilleri B) Yaşama şekilleri C) Çoğalma şekilleri D) Yaşadıkları yer

12. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların görevi değildir?

A) Ölü canlıları toprağa kazandırırlar
B) Her yerde bulunurlar
C) Sütü peynir ve yoğurt yaparlar.
D) Bağırsağımızda B ve K vitamini sentezlerler.

13. İnsanlar tarafından yetiştirilen mantar çeşidi hangisidir?

A) Kültür mantarı B) Maya mantarı
C) Orman mantarı D) Küf mantarı

14. Mars’a giden astronot yerden 2 taş alıp, neden yapıldıklarını incelemek için ikisini birbirine sürtüyor. Taşlardan hiç ses gelmediğini duyup yeni bir madde bulduğu için seviniyor. Astronot nerde hata yapmıştır?

A) Uzayda sesin yayılmadığını bilmiyor.
B) Taşlar Dünya’da bulunan taşların aynısıdır.
C) Hata yapmamıştır, yeni bir madde bulmuştur.
D) Astronotun ses geçirmez kulaklığı vardır.

15. Vücudumuzun uzun süre susuz kalmasından en fazla etkilenecek organ aşağıdakilerden hangisidir?

A)Böbrek B) Kalp C) Beyin D) Bağırsak

16. Işığın izlediği yolu çizmek için kullanılan gösterime ………… denir. Bu boşluğa ne gelmelidir?

A) Çizgi B) Işın C) Işık D) Gölge

17. Genleşme, ısının etkisiyle maddelerin ……… artmasına denir. Yukarda genleşmenin tanımında boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

A) Büzüşme B) Ses C) Genleşme D) Sıcaklık

18. I. Isı birimi derecedir.
II. Termometre sıcaklık ölçer.
III. Isı alan madde genleşir.
IV. Sıcaklık bir enerji çeşididir.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

19. Maddenin ayırt edici özelliklerini yazınız. (10 puan)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.