5.sınıf 1.dönem temel dini bilgiler 2.yazılı soruları

….. ORTAOKULU …. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER-1 DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILISI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.(10×5=50 Puan)
1.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
A. Allah’ın meleklerine inanmakB. Ahiret gününe inanmak,
C. Kadere (Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ) inanmak.D.Kelime-i Şahadet getirmek
2.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir?
A. Namaz kılmakB.Hacca gitmekC.Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak D.Zekât vermek
“Ben şahadet ederim ki Allah’ tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed(ASM)
O’nun kulu ve Resülüdür.”
3.Yukarıda anlamı yazılan ve İslam’a giriş şartı olan cümlenin adı nedir?
A.Kelime-i TevhidB.Kelime-i Şehadet C.Kelime-i KudsiyeD.Kelime-i İhlâs
4. “Kelime-i Tevhid’in” okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?
A. ”Lâ ilâhe illallah MuhammedurRasulullah.”
B. ”Eşhedüellâ ilâhe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühu ve Rasulüh”
C. “Vel’asr. İnnel’insânelefîhusr. İllellezîneâmenû ve amilûssâlihâtivetevâsavbilhakkıvetevâsavbissabr”
D. “Kul hüvâllâhüehad. Allâhüssamed. Lemyelid ve lemyûled. Velemyekünlehuküfüvenehad.”
5. Aşağıda dört büyük kitap ve indirilen peygamberyazılmıştır. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.Kur’an-ı Kerim – Hz.Muhammed (ASM)B.İncil – Hz.İsa (AS)
C.Tevrat – Hz.Musa (AS)D.Zebur – Hz.İbrahim (AS)
6. Eceli gelenlerin canını almakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mikail (AS) B. İsrafil (AS) C. Cebrail (AS) D. Azrail (AS)
7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlin ortak özelliklerinden biri değildir?
A.TekvinB.SıdkC.Emanet D.İsmet
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri değildir?
A)VücudB)KıdemC)İradeD) Vahdaniyet

9.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri değildir?
A)BekâB)Hayat C) İlim D) Kudret
10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?
A)Hz.Cercis (AS)B)Hz.Elyesâ (AS)C)Hz.Zülkifl (AS) D) Hz.Şuayp (AS)
B. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10×5=50 Puan)
{ Zebur-İncil – İsrafil – Mikail–30 Sahife – 50 Sahife – Fetanet-Hz.Adem (AS)-Basar – Kıdem }
1. Allah’ın (C.C.) yarattığı ilk insan …………….. ‘dir.
2. Hz. İdris’e (AS)……………..sahifesuhuf gönderilmiştir.
3. Hz. Davud’a (AS) gönderilen ilahi kitabın adı …………… ‘dur.
4. Allah’ın (C.C.) izni ile vakti gelince sûra üfleyecek meleğin adı ………..…….’dir.
5. ……………. Allah’ın (C.C.)subûti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah (C.C.) her şeyi görmesidir.”
6. ……………. Allah’ın (C.C.)zâti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah”ın (C.C.) varlığının başlangıcı olmamasıdır.”
7. …………….…. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup, anlamı “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır.”
8. Hz. Şit’e (AS)…………..…..sahifesuhuf gönderilmiştir.
9. Hz. İsa’ya (AS) gönderilen ilahi kitabın adı ……….…… ‘dur.
10. Tabiat olaylarının idaresi ile görevli olan meleğin adı ………..…….’dir.

Başarılar diliyorum…

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.