5.sınıf 1.dönem hz.muhammed’in hayatı 1.yazılı soruları

2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .. HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED(S.A.V.)’İN HAYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILISI-5.SINIF

ADI, SOYADI:
SINIFI, NO:

1- Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili doğru bir bilgidir?
a. Kan davaları yaygındı.
b. Kız çocuklarına çok değer veriliyordu
c. İslam dinine inanılıyordu
d. Dürüstçe ve alın teri ile kazanç sağlanıyordu.

2- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğduğu sırada Mekke’de sahip olunan inançlardan değildir?
a. Putperestlik b. Hıristiyanlık
c. İslamiyet d. Yahudilik

3- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olana (d), yanlış olana da (y) koyunuz.
( ) Peygamberimiz henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmiştir.,
( ) Sütannesinin yanında 6 yıl kalmıştır.
( ) 6-8 yaşları arasında dedesinin yanında kalmıştır.
( ) Annesini 8 yaşında kaybetmiştir.
( ) Gençlik yıllarını amcasının yanında geçirmiştir.

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir?
a. Dürüstlük b. Adaletlilik
c. Güvenilirlik d. Kin tutma

5. Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştirin.
(El-emin, Adalet, ticaret, erdemliler topluluğu, Kâbe hakemliği )
a.Peygamberimiz gençlik yıllarında hayatını………………ile uğraşarak kazanmıştır.
b. Güvenilir kişiliğinden dolayı O’na ……………………..deniliyordu.
c. Haksızlıklarla mücadele için…………………………..denilen gruba üye olmuştur.
d. ……………………..O’nun en çok değer verdiği ahlaki değerlerdendi.

6- Peygamberimizin Hz. Hatice ile olan evliliğinden olan çocuklarını yazınız.

7- Peygamberimize ilk gelen, ‘Oku’ emri ile başlayan 5 ayet hangi surede yer alır?
a. Bakara b. İhlas
c. Nisa d. Alak

8- Peygamberimizin İslam’ı anlatırken izlediği yol hangisinde yanlış anlatılmıştır?
a. İslam’a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden başlamıştır.
b. Tüm insanları bir alana toplayıp peygamberliğini ilan etmiştir.
c. İslam’ı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde anlatmıştır.
d. Akrabalarına toplantılar düzenleyip davet etmiştir.

9- Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye hicretin sebeplerinden değildir?
a. İslam’ı daha rahat yaşayabilmek
b. Müşriklerin baskı ve işkencelerinden kurtulmak
c. Müslümanların yer değiştirmek istemesi
d. İslam’ı farklı bölgelerde de hakim kılmak.

10- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’ye Hicret ile beraber yaptığı çalışmalardan değildir?
a. Ensar – muhacir kardeşliği ilan etti.
b. Peygamber mescidini inşa etti.
c. Medineli Yahudilerle Medine Sözleşmesi imzaladı.
d. Devlet liderliğini zorla herkese kabul ettirdi.

11- Aşağıda verilen kelimeler ile tanımları ya da açıklamaları eşleştiriniz.
( ) Ensar 1. Peygamber Mescidi
( ) Muhacir 2. Eğitim amacı ile yapılmış odalar
( ) Mescid-i Nebi 3. Müşriklerin baskılarından kurtulmak için Medine’ye yapılan göç
( ) Suffe 4. Medine’ye hicret etmiş Müslümanlar
( ) Hicret 5. Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineliler

12- Müşriklerle yapılan aşağıdaki savaşların oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1. Uhud 2. Bedir 3. Hendek
a. 1, 2, 3 c. 3, 2, 1
b. 2, 1,3 d. 3, 1, 2

13- 1. Peygamberimizin sözünden çıkmanın olumsuz sonucunu tecrübe etmiş olundu.
2. Bu savaş neticesinde peygamberimiz eğitime ne kadar önem verdiğini göstermiştir
3. Bu olayda Peygamberimiz affediciliğini göstermiş ve herkesi serbest bırakmıştır.
4. Peygamberimiz bu savaş taktiği konusunda danışarak hareket etmiştir
Verilen bilgileri işaret eden olaylar hangi şıkta doğru sıra ile verilmiştir?
a. Uhud S., Bedir S., Mekke’nin Fethi, Hendek S.
b. Bedir S., Uhud S., Hendek S., Mekke’nin Fethi
c. Mekke’nin Fethi, Uhud S., Hendek S., Bedir S.
d. Uhud S., Hendek S., Bedir S., Mekke’nin Fethi

14- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Hudeybiye Anlaşması, müşriklerin Müslümanları resmen, hukuken kabul ettiğini gösterir.
b. Yapılan savaşlarda Müslümanlar savunma halinde olmuşlardır.
c. Savaşların genel sebebi Müşriklerin İslam’ın ilerleyişinin önüne geçmek istemeleriydi
d. Bedir Savaşı, Peygamberimizin yaralandığı savaştır.

15- Peygamberimizin vefatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Peygamberimiz 632 tarihinde Medine’de vefat etmiştir
b. Cenazesi doğduğu yer olan Mekke’ye defnedilmiştir.
c. Vefatından önce veda haccını yapmış ve orada veda hutbesini gerçekleştirmiştir.
d. 63 yaşında iken eşi Hz. Ayşe’nin odasında vefat etmiş ve orada da gömülmüştür.

Not: Her Sorunu Puan Değeri Sorunun Yanındadır……

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

5hzmuhammedddd

BENZER YAZILAR

3 Responses

  1. Ela dedi ki:

    Offf

  2. Uuu dedi ki:

    Yuh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.