4.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…. İLKOKULU 4/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

Birçok aile çocuklarının kitap okumasını sağlayamamaktan yakınır. Eline bir kitap alıp uzun süre oku-maktan sıkılan çocuk, saatlerce televizyon ve bilgisayar başında oturmaktan hiç şikâyet etmez. Anne –
babasını bir kere olsun eline kitap alıp okurken görmeyen çocuklar, elbette “Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!” diyen sese aldırmaz.
Düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen fertle-rin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.
Kitap okuyan çocuklar eğitimleri sırasında anne babalarının ve öğretmenlerinin işini kolaylaştırır.
Okuma alışkanlığı olmayan çocuklar, başarılı olmada zorlanmaktadır.

A) Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. (4 X 5 = 20 Puan)

1) Ailelerin yakındıkları konu nedir?

……………………………………………………………………………

2) Çocukların şikâyet etmedikleri olay nedir?
…………………………………………………………………………………

3) Başarılı olmakta zorlanan kimlerdir?

………………………………………………………………………………

4) Kitap okuyan çocuklar kimlerin işini kolaylaştırmaktadır

…………………………………………………………………………….

B ) Aşağıda deyimler ve anlamlan verilmiştir. Deyimleri anlamlarıyla eşleş¬tiriniz.(5X 1 = 5 Puan)
1 Gözünü dört açmak Yapılan iyiliği unutmamak.
2 Tadına varmak Çok dikkatli ve uyanık olmak.
3 İyilik bilmek Bir şeydeki lezzeti, güzelliği anlayıp yaşamak.
4 Küplere binmek Güçleri birleştirip, işbirliği yapmak.
5 El ele vermek Çok sinirlenmek, öfkelenmek

F)Aşağıdaki cümlelerle ilgili uygun ifadeleri karşılarına yazınız. ( 5 X 2 = 10 puan )

G) Aşağıdaki eylemlerin zamanlarını karşısına yazınız. (5×1=5 puan)
Örnek: durdu→ Biten ( geçmiş) eylem.
tanıtıyor → ……………………………
oynayacak → ……………………………
gelmiş →……………………………
geliyorsun → ……………………………
yazdı→ ……………………………
H)Aşağıdaki cümlelerden nesnel olanlara N harfi, öznel olanlara Ö harfi yazınız. (5×1=5 puan)
( ) Dikdörtgen masalar yuvarlak masalara göre daha güzeldir.

( )Kütahya ’nın ilçelerinden biri de Tavşanlı’dır.

( ) Otobüsle yolculuk en güvenli olandır.

( ) İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

( ) Yaz tatilinde köye gitmek zevklidir.

İ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. ( 8 X 5 = 40 puan)
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç”ilişkisi vardır?

A) Söz dinlemediği için azar işitti.
B) Sizin için bu çalışmalar çok önemlidir.
C) Sıcak havalarda bol bol su için.
D) Hepimiz vatan için çalışmalıyız.

2)“O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.”
(M. Âkif ERSOY)
Bu dizelerdeki “o” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır?

A) Milletin B) Bayrağın C) Vatanın D) Gökyüzü
3) Aşağıdakilerin hangisinde “renk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Hüseyin oldukça renkli bir kişiliğe sahip. B) Sıcak suda yıkanınca perdelerin rengi solmuş.
C) Resimlerde canlı renkleri tercih etmiş. D) Pembe, yeşil ve mavi renkleri çok severim.
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” eki yanlış yazılmıştır?
A) Toplantıya sen de katılacak mısın? B) Giderken kalemini bende unutmuşsun.
C) Otobüs de yüksek sesle konuşulmaz. D) Babam telefonunu da bırakıp gitmiş.

5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem de çoğul eki almıştır?
A) canlı B) insanların C) hayvanlar D) cansızlar

Hızlı yer hızlı içer.7) Yandakidaki dörtlüğün konusu nedir?
Hızlı uçar güvercin.
Barışın sembolüdür. A) barış B) savaş C) güvercin D) yiyecekler
Savaştan kaçar güvercin.

8)Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümledir?

A) Bayrak düşmemeli yere.B) Evdeydim dün sabah.
C) Hasan, yarın bize gelecek.D) Kükredi birden aslan.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

72 − 68 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.