4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … İLKOKULU 4-C SINIFI TÜRKÇE 2.DÖNEM 1. YAZILI

                                                  ………………………………………

Vaktiyle ormanın birinde, canavar mı canavar bir aslan varmış. Çok kan döker, canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış. O yaşadığı sürece, hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvanlar ondan nefret eder, ölümünü beklermiş. Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış. Gücü kuvveti kalmamış. Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş. Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş. Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar; ”Gelin hep beraber, bize bunca kötülük eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim. Yaptıklarının cezasını, az da olsa görmüş olsun böylece.”

Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış. İyice bir dövmüşler onu. Birisi boynuz vuruyor, diğeri çifte atıyor, bir başkası ısırıyormuş. Böylece; yaman bir öç almışlar aslandan.

     İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

  1. Yukarıdaki parçada hangi hayvadan söz edilmektedir?

A) Aslan                            B)  Tilki                           C)  Kurt                        D)  Öküz

2.Aslandan öç almak isteyen hayvanlar aslana aşağıdakilerden hangisini yapmamışlardır?

A) Boynuz vurmuşlar. B) Aç ve susuz bırakmışlar.           C) Çifte atmışlar.             D) Isırmışlar.

3.Diğer hayvanlar aslandan neden nefret ediyorlarmış?

A) Diğer hayvanları sevmediği için B) Kıskanç olduğu için

C) Hiçbir hayvana rahat yüzü göstermediği için D) Kendini beğendiği için

4.Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan aslan ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Gücünün kuvvetinin kalmaması   B) Hala bütün hayvanlara zarar vermesi

C) Yaşlanması                                     D) Dişlerinin dökülmesi

  1. Beş yaşındaydı. Giydiği çorapları sermediği için daha yaştı.

   Altı çizili yazılan kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır?

A) sesteş B) eş anlam             C)  zıt anlam               D) mecaz anlam

  1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi   B) Kardeşim salondaki vazoyu kırdı.

C) Araç kullanırken uyanık olmalıyız.                           D) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

 “Onun ipiyle kuyuya inilmez.” cümlesinde sözü edilen kişinin hangi özelliği belirtilmiştir?

A) güvenilmezliği B) korkaklığı                    C) zayıflığı                   D) cesareti

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yoktur?

A) Furkan Alp’ten daha uzun boylu bir öğrencidir. B) Babam, bana karşı annemden daha hoşgörülü.

C) Kardeşim benim kadar hızlı koşamaz. D) Akşam geç yattığım için çok uykusuzum.

Artık derslerime biraz daha fazla vakit ayırsam iyi olacak. Böyle giderse karnemde zayıf derslerim olabilir. Oyuna bir saat, ders çalışmaya üç saat ayıracağım.

 10. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi, yeni bir kelime türetmemiştir?

A) Doktor ona gözlük vermiş.  B) Şuradaki şapka adamı gördün mü?

C) Çocuk, sessiz sessiz ağlıyordu.           D) Otomobil, yolda hızla ilerliyordu.

 11.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?

A) Ağzında büyük bir şeker vardı.    B) Açlıktan karnım zil çalıyor

C) Elinden gelen bütün gayreti gösterdi.. D) Her işe burnunu

 Aşağıdakilerden hangisinde “-de -da” ekinin yazımı yanlıştır?

     A)Gece gündüz evde oturuyor.                        B)Televizyonda yabancı film oynuyor.

C)Masada bulunan bardakları kaldırdın mı?             D) Baban ekmekde almış mı?

 Güneş, ona cevap vermedi. Hemen bulutların arasına saklanıverdi. Gökkuşağı artık görünmez oldu. Güneş, kendini beğenen gökkuşağını böyle cezalandırdı.

 Yukarıdaki metnin ana fikri nedir?

A)Herkese saygısızlık yapmamalıyız.

B) Bize haksızlık yapanlara, bizler de haksızlık yaparak cevap vermemeliyiz.

C) Başkalarını küçümsememeli, kendini beğenmişlik yapmamalıyız.

D) Şımarıklık yapana iyilik yapmalıyız.

 

  1. “Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir. Göller tek tek bulundukları gibi yan yana birden fazla da bulunabilirler. Göllerin birçok çeşidi vardır.”

Yukarıdaki metnin konusu nedir?

A) Karaların içindeki çukurlar                B) Göllerin özellikleri

C) Göllerin tek tek bulunabileceği          D) Göl ile akarsuyun farkı

Yazılı Sorularını İndir 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.