4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4/C SINIFI TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI

Adı Soyadı :                                                                                                                                 17.03.2017   

        ………………………………………

Vaktiyle ormanın birinde, canavar mı canavar bir aslan varmış. Çok kan döker, canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış. O yaşadığı sürece, hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvanlar ondan nefret eder, ölümünü beklermiş. Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış. Gücü kuvveti kalmamış. Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş. Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş. Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar; ”Gelin hep beraber, bize bunca kötülük eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim. Yaptıklarının cezasını, az da olsa görmüş olsun böylece.”

Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış. İyice bir dövmüşler onu. Birisi boynuz vuruyor, diğeri çifte atıyor, bir başkası ısırıyormuş. Böylece; yaman bir öç almışlar aslandan.

     İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki parcada hangi hayvadan söz edilmektedir?

A) Aslan                            B)  Tilki                           C)  Kurt                        D)  Öküz

2.Aslandan öç almak isteyen hayvanlar aslana aşağıdakilerden hangisini yapmamışlardır?

A) Boynuz vurmuşlar.      B) Aç ve susuz bırakmışlar.           C) Çifte atmışlar.             D) Isırmışlar.

3.Diğer hayvanlar aslandan neden nefret ediyorlarmış?

A) Diğer hayvanları sevmediği için                                        B) Kıskanç olduğu için

C ) Hiçbir hayvana rahat yüzü göstermediği için                    D) Kendini beğendiği için

4.Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan aslan ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Gücünün kuvvetinin kalmaması     B) Hala bütün hayvanlara zarar vermesi

C) Yaşlanması D) Dişlerinin dökülmesi

5. Beş yaşındaydı.

Giydiği çorapları sermediği için daha yaştı.

Koyu yazılan kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır?

A) sesteş     B) eş anlam             C)  zıt anlam               D) mecaz anlam

  Aşağıdaki kelimelere istenen ismin hal eklerini örnekteki gibi ekleyerek yazınız

KELİME AD DURUM EKLERİ HAL EKİ İLE BİRLİKTE YAZILIŞI
süt -i hali           gösterme durum eki  sütü  
okul -i hali           gösterme durum eki
masa -e hali           yönelme durum eki
yol -de hali        bulunma durum eki
çanta -den hali      çıkma durum eki
kitap -den hali      çıkma durum eki

 7) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi   B) Kardeşim salondaki vazoyu kırdı.

C) Araç kullanırken uyanık olmalıyız.                           D) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

 8) “Onun ipiyle kuyuya inilmez.” cümlesinde sözü edilen kişinin hangi özelliği belirtilmiştir?

A) güvenilmezliği             B) korkaklığı                    C) zayıflığı                   D) cesareti

 

  1. “Dün akşam geç yattığım için ……………….” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edebilir?

A) sabahleyin kalkıp yatağımı topladım. C) bu sabah uyanmakta zorlandım.

B) çok güzel bir film vardı. D) sütümü içtim.

Artık derslerime biraz daha fazla vakit ayırsam iyi olacak. Böyle giderse karnemde zayıf derslerim olabilir. Oyuna bir saat, ders çalışmaya üç saat ayıracağım.

 “Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için

      “çiçek” kelimesine aşağıdaki­ yapım eklerinlerden hangisi eklenmelidir?

A) -çi                              B) -lik                             C) -li                          D) -siz

  

Artık derslerime biraz daha fazla vakit ayırsam iyi olacak. Böyle giderse karnemde zayıf derslerim olabilir. Oyuna bir saat, ders çalışmaya üç saat ayıracağım.

        Yukarıdaki konuşmayı yapan öğrenci, aşağıdakilerden hangisinden bahsetmemiştir?

A) Zayıf dersinin olabileceğinden B) Oyuna bir saat ayıracağından

C) Derslerine daha fazla zaman ayıracağından D) En iyi dersinin hangisi olduğundan

 

Arkadaşlar, yandaki adamla ilgili olarak hangi deyimi söyleyebilirsiniz?

12.              

  1. A) Etekleri tutuşmuş      B) Çenesi düşmüş         C) Küplere binmiş              D) Ağzı açık kalmış

13.Aşağıdaki numaralandırılmış atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

                    ATASÖZÜ                              ANLAMI
1 Herkesin bir kusuru vardır.   Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
2 Başkasından akıl al.   Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
3 İnsan sahip olmadığı şeyi kötüler.   Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş.
4 Birtakım belirtiler önemli olaylara işarettir.   Bin bilsen de bir bilene danış.
5 Birlik, beraberlik.   Hatasız kul olmaz.

 14.Aşağıdaki numaralandırılmış deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

                    DEYİM                              ANLAMI
1 Ağzı var dili yok   Çok sinirlenmek, çok kızmak.
2 Burnundan solumak   Az konuşan, sessiz duran.
3 Gözleri dolmak   Ağlayacak gibi olmak.
4 Kulak asmamak.   Çok sevinçli olmak, çok sevinmek.
5 Ağzı kulaklarına varmak   Önem vermemek, dinlememek.

 “Ne ekersen onu biçersin.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atasözü                   B) Deyim                   C) Tekerleme                 D) Hiçbiri

 Bilge, Rize’den getirdiği çayları hepimize dağıttı.” cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Kim? B) Neyi?                      C) Nereden?                       D) Ne zaman?

 Kişiden kişiye değişen; sevgi, beğenme gibi duyguları ifade eden yargılara öznel yargı, kimseye göre

değişmeyen, ölçülebilen görülebilen yargılar da nesnel yargıdır.”  Buna göre aşağıdaki cümlelerin başına

Öznel Yargı ( Ö ) ve ya Nesnel Yargı ( N ) olarak işaretleyiniz.

(    ) Ben çileği çok severim.

(    ) Okulumuz yıkılacağı için bu binaya taşındık.

(    ) Ispanak yemeğini beğenmiyorum.

(    ) İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy dur

(    ) Türkiye’nin en yaşanabilir şehri İstanbul’dur.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ile” sözcüğünün yerine virgül , ” yada “ ve ” kullanılabilir?

A) Traktör ile toprakları taşıdı. B) Ayşe ile Fatma iyi anlaşırlar.

C) Baston ile geziyor. D) Kova ile suyu boşalttı. 

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük (zamir) vardır?

A) Hasan bu arabayı çok sever. B) Çocuklar süt içmeyi çok severler.

C) Yeni elbisemi kardeşime verdim.           D) Ben şunu çok beğendim. 

  1. I. hayal  dünyasını       II. kitap okumak          III. geliştirir         IV. insanın

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A)   IV–III– II–I             B)  II– III–I– IV          C) I– II– III– IV          D) II– IV– I––III

Yazılı Sorularını Şimdi İndir 

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Yiğit dedi ki:

    Bu hangi okul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

55 − 50 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.