4.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

A-Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. ( 2’şer puan)
egemenlik Bulgaristan-Yunanistan vali 23 Nisan 1920 dört
nevruz dilekçe Asya-Avrupa Avrupa muhtar
S-1 İlimizi yöneten merkezi yönetici …………………………..dir.
S-2 Köy ve mahalleyi yöneten yerel yönetici ………………………………dır.
S-3 …………………………………kayıtsız şartsız milletindir.
S-4İnsanlar resmi kurum ve kuruluşları ilgilendiren konularda sorunlarına çözüm bulmak için ilgili kurum ve kuruluşlara …………………………….yazarlar.
S-5 ………………………………………’de TBMM açılmıştır
S-6 Ülkemizin ………………………ve ………………………..kıtalarında toprağı bulunmaktadır.
S-7 Ülkemizin Avrupa kıtasındaki komşuları ………………………………ve ……………………………..’dır
S-8 Başkenti Londra olan İngiltere …………………………….kıtasında yer alır.
S-9 Türk devletlerinin 21 Martta kutladığı yeni gün anlamına gelen bayram ………………………’dur.
S-10 Müslüman ülkelerin kutladığı kurban bayramı …………..gün sürer.
B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”,yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız. ( 2’şer puan)
S-11 (……….) Noel Hıristiyanların mart ayında kutladıkları bir bayramdır.
S-12 (……….) Nevruz bayramında Türkler baharın başlangıcını ateş üzerinden atlayarak kutlamaktadır.
S-13 (……….) Müslümanlar ramazan bayramını kutlamadan önce bir ay oruç tutarlar.
S-14 (……….) Endonezya’nın başkenti Jakarta’dır.
S-15 (……….) Nüfusu en fazla olan ülke Rusya’dır.
S-16 (……….) Belediye başkanları her üç yılda yapılan seçimle belirlenir.
S-17 (……….) Çukurova kaymakamı Mehmet Ali ÖZKAN’dır.
S-18 (……….) İllerin yönetim görevini yapan merkezi yönetici olan valiyi halk seçer.
S-19 (……….) Kamuoyu halkın aldığı ortak karardır.
S-20 (……….) İl,ilçelerdeki yerel yöneticiler belediye başkanlarıdır.

Aşağıdaki soruları okuyunuz.Doğru seçeneği işaretleyiniz ( 5’şer puan)
S-21 Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin görevlerindendir?
a-Toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak.
b-Şehirlerin temizliği ile ilgilenmek.
c-Seçimleri yapmak.
d-Yasaları hazırlamak.

S-22 Aşağıdaki araçlardan kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir?
a-Televizyon yayınları
b-Gazete haberleri
c-internet sitesi
d-İş ilanları

S-23 Aşağıdakilerden hangisi farklı ülkelerde yaşayan insanların ortak özellikleri arasında değildir?
a-Temel ihtiyaçları vardır
b-İletişim ihtiyaçları vardır.
c-Aynı kültürel değerlere sahiptir.
d-Doğal kaynaklardan yararlanır.

S-24 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ve Türk cumhuriyetlerinde kutlanan geleneksel bahar
bayramıdır?
a-Kurtuluş bayramı
b-Nevruz bayramı
c-Kurban bayramı
d-Ramazan bayramı

S-25 I-Kaymakam atama yolu ile göreve gelir.
II-Muhtar seçimle göreve gelir.
III-Yerel seçimlerde milletvekilleri seçilir.
IV-İl yöneticisi vali atama yolu ile göreve gelir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a-I-II-IV b-I-II-III c-Yalnız IV d-Yalnız I

S-26 “Seçimle işbaşına gelerek köyümü yönetirim……………..yıllık süre ile görevimin başında bulunurum.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisini getirirsek cümleyi doğru tamamlamış oluruz?
a- 8 b-3 c-4 d-5

S-27 I-Paskalya II-Noel III-Ramazan bayramı IV-30 Ağustos Zafer Bayramı
Yukarıda verilen kutlamalardan hangisi sadece Türkiye’ye özeldir?
a- III b- IV c- I d- II

S-28 Aşağıdakilerden hangisi kıta değildir?
a-Rusya b-Asya d-Avrupa d-Amerika

S-29 Kurban ve Ramazan bayramları aşağıdaki ülkelerin hangisinde kutlanır?
a-Sıcak ülkelerde
b-Müslüman ülkelerde
c-Hıristiyan ülkelerde
d-Tüm Dünya ülkeleri.

S-30 “Yangın ihbarlarını hemen değerlendirir ve yangını söndürmek için çalışırız.Elbette bir yere bağlı olarak çalışıyoruz.Biz nereye bağlı olarak çalışıyoruz?”
Yukarıda sorunun cevabı nedir?
a-Kaymakamlığa b-Muhtarlığa c-Valiliğe d-Belediyeye

S-31 I-Nüfus cüzdanı örneği onaylanır.
II-Doğum belgesi onaylanır.
III-Okul çağına gelenleri belirler.
Yukarıda yazılı görevleri kim yapar?
a-Muhtar b-Belediye başkanı c-Vali d-Kaymakam

S-32 “Ülkemize sınırı olan ülkelere komşu ülkeler denir.”
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin komşusu değildir?
a-Suriye b-Almanya c-Irak d-İran

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.