4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele, Milli Kültür, Neler Öğrendiniz Etkinlik Cevapları

İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 59-60. sayfasında yer alan neler öğrendik etkinlik cevapları boşluk doldurma, doğru yanlış, test ve tarih eşleştirme sorularının cevaplarını aşağıdan bulabilirsiniz.

 Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları
Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları

Sosyal bilgiler dersinde kurtuluş savaşının işlendiği ünitede, milli mücadele dönemi ve cepheleri, milli mücadele dönemi kahramanları ve komutanları işlenmektedir. Ünite sonunda yer alan soruların cevapları şu şekilde:

Aşağıda ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

Halk oyunları milli kültürümüzün bir parçasıdır.

TBMM, Milli Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize şanlı unvanını vermiştir.

Mustafa Kemal başkomutanlık meydan muharebesinin ardından ordumuza “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.

Mustafa Kemal’in milli güçleri tek çatı altında toplaması onun birleştirici bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

Şahin Bey antep savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.

Milli kültürümüzü yansıtan maddi kültür ögeleri etnografya müzelerinde sergilenir.

Milli Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola İstiklal Yolu adı verilmiştir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(Y) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.

(D) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunların- dandır.

(Y) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

(D) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.

(D) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.

(D) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.

(Y) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.

(Y) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.

(Y) 9. Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.

(D) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.

Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.

  1. Başkomutanlık Meydan Muharebesi – 7- 26 Ağustos 1922
  2. Büyük Millet Meclisinin açılışı – 4 -23 Nisan 1920
  3. İzmir’in işgali -1 – 15 Mayıs 1919
  4. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı – 5-
  5. Büyük Taarruz’un başlaması – 3 – 30 Ağustos 1922
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması – 2 – 30 Ekim 1918
  7. Mudanya Ateşkes Anlaşması – 8 – 11 Ekim 1922
  8. İzmir’in kurtuluşu -6 – 9 Eylül 1922

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?

A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?
B) Dedemin mesleği ne idi?
C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz?
D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?

Cevap: A

2- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde faaliyet gösteren milli kahramanlarımızdan biridir?

A) Ali Saip Bey
B) Şahin Bey
C) Şerife Bacı
D) Yörük Ali Efe

Cevap: D

3- Mustafa Kemal’e kazandığı ……… Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çanakkale
B) Dumlupınar
C) Sakarya
D) Trablusgarp

Cevap: C

4-“Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”

Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlar­ dan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir?

A) Aşık
B) Dalye
C) Saklambaç
D) Topaç

Cevap: A

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Tarih ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?

Günümüze kadar ulaşan, milli kültürümüzü yansıtan emanetlere sahip çıkmalıyız.

Kültürümüzü iyi öğrenmeli unutulmaması için çaba göstermeliyiz.

Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmeliyiz.

Atalarımızdan kalan eşyaları korumalıyız.

2. Milli Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?

Milli Mücadele döneminde yaşasaydım vatanım için elimden geleni yapardım. Cephede savaşmak ister, askerlerimizin yanında olmak isterdim.

Dikkat 4. sınıf sosyal bilgiler ders notları kategorisinde yer alan bu ders notumuza benzer içerikleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca 4. sınıf sosyal bilgiler testleri ile bilgilerinizi sınayabilirsiniz.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.