4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

…. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………… İLKOKULU 4/A SINIFI
SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR.

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.(6×3=18 puan)

( ) 1. İlk insanlar aydınlanmak için florasan lambalar kullanmışlardır.
( ) 2. Pilleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.
( ) 3. Röntgen cihazı hastanelerde kullanılır.
( ) 4. Bilgisayar ve internetin hiçbir zararı yoktur.
( ) 5. Doğada var olan, işlenmemiş maddelere hammadde denir.
( ) 6. Eğlenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.

B) Cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlayalım. (8×3=24 puan)

1. Her alışverişten sonra ………………….. ve ya …………………. almalıyız.
2. Gök cisimlerinin hareketlerini izlemeye yarayan alete …………………………………….. denir.
3. Şoför, …………………………… alanında olan ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışır.
4. Hicri takvim, …………………………. yılı esas alınarak yapılmıştır.
5. ………………………………………, Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkına kolaylık sağlayan iletişim aracıdır.
6. Ampülü …………………………………bularak bize büyük kolaylıklar sağlamıştır.
7. Steteskop, enjektör, röntgen, …………………………………… alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir.
8. Satılan ürünlerin standartlara uygun şekilde üretildiğini gösteren damgaya …………………… damgası denir.

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyin. (10×3=30 puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi için garanti belgesi almamız gerekir?
A) ekmek B) Buzdolabı C) Çamaşır makinesi D) Ütü

2) Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarını koruyan kurum ve kuruluşlardan birisi değildir?
A) TEMA Vakfı B) Tüketiciyi Koruma Derneği
C) Türkiye Tüketiciler Birliği D) TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3) Meslek çalışanları ve çalıştıkları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İşçi —– Fabrika B) Hemşire ——- Hastane C) Dişçi —-Eczane D) Öğretmen —— Okul

4) Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
A) Reklamlar B) İhtiyaçlarımız C) Ürünün satıcısı D) İsteklerimiz

5) Türkler, Müslüman olduktan sonra hangi takvimi kullanmaya başlamışlardır?
A) Rumi Takvim B) Celali Takvimi C) Miladi Takvim D) Hicri Takvim

6) Aşağıdakilerden hangisi internetin yararlarından değildir?
A) Bilgiye hızlı ulaşmayı sağlar. B) Gereğinden fazla kullanıldığında vakit kaybına neden olur.
C) Eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar. D) Göremediğimiz, gidemediğimiz yerler hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Adını, soyadını ve numaranı yazdın mı?

7) Mikroskop hangi alanda kullanılan teknolojik bir alettir?
A) Sağlık B) Ulaşım C) Tarım D) İletişim

8) Türklerin kullandığı takvimler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Miladı B) !2 Hayvanlı Türk Takvimi C) Roma Takvimi D) Hicri Takvim

9) Aşağıda verilen mucit ve icadı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Claude Chappe ——– Telgraf B) Marconi ———– Radyo
C) Gutenberg ———— Matbaa D) Alexander Graham Bell ——— Gramofon

10) * Mısırlılar tarafından icat edilmiştir.
* Gündüz havanın bulutlu ve yağmurlu olduğu zamanlarda ve gece kullanılamadığından işlevini yitirmiştir.

Yukarıda anlatılan saat türü hangisidir?
A) Güneş Saati B) Kum Saati C) Su Saati D) Duvar Saati

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 1 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.