4. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları 2016-2017

…. Eğitim-Öğretim Yılı 4/A Sınıfı Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavı

1. İnsanlar, emek harcayarak doğal çevreyi değiştirmiş ve teknolojik ürünleri meydana getirmişlerdir.Aşağıdaki alanlara ait teknolojik ürünlere örnek veriniz. (6p)

Alan Teknolojik Ürün
Eğitim
İletişim
Sağlık
Tarım
Ulaşım
Temizlik

2.Teknolojik ürünler zamanla gelişirler.Aşağıdaki görsel leri inceleyin.Hangi ürün hangi ürünün gelişmişidir.Eşleş- tiriniz. (4p)

3.İnsanoğlu tarih boyunca zamanı ölçmek için çeşitli saatler kullanmıştır.Aşağıya mekanik ve dijital saatler-
den önce kullanılan üç saat çeşidi yazınız. (3p)
-…………………………………………………….
-…………………………………………………….
-…………………………………………………….

4.Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz
(4p)
Miladi tavime göre bir yıl …………gün ve …… aya bölünmüştür. Yıl 1 …………ta başlar 31 ………. ta son bulur.

5. Aşağıda otomobilin gelişim görselleri karışık verilmiş-
tir.Kutulara uygun rakamları yazarak sıralayınız. (4p)

6.Aşağıdaki tabloda sosyal kurum ve resmi kurumlara üçer örnek veriniz. (6p)

Sivil Toplum Kuruluşu Resmi Kurum

………………………………….
………………………………….
………………………………….

……………………………………
……………………………………
……………………………………

7.Aşağıda görev tanımları verilen sivil toplum kuruluşları- nı eşleştiriniz. (15p)

Lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan vakıf.
Türkiye’deki çölleşme, kuraklık, ağaçlandırma, su kirliliği gibi, çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yapar
Mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren sivil toplum örgütü.

Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için kurulan örgüt.
Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren kurumdur.
1) 2) 3)

4) 5)

8.Deprem olan bir bölgeye ağaşıdaki sivil toplum kuruluş- larından hangileri yardım amaçlı gider işaretleyiniz. (6p)

9. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz. (15p)

( ) Yeşilay resmi bir sosyal örgüttür.
( ) Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır.Çalışan-
lar maaş almazlar.
( ) Resmi kurumlarda çalışanlar devlet memuru olarak nitelendirilirler.
( ) Okullar sağlık alanında çalışan resmi krurumlardır.
( ) Sivil toplum kuruluşlarında görevli olabilmek için üniversiteyi bitirmek gereklidir.
( ) Resmi kurumlar işleyişlerini yapılan bağışlarla sağlarlar.
( ) Günümüzde Hicri takvim kullanmaktayız.
( ) Telefon,Antonio Meucci tarafından icat edilmiştir.
( ) Telefon,iletişim alanındaki teknolojik ürüne örnektir.
( ) Ulaşım alanında teknoloji ilerledikçe ulaşım daha yavaş ve konforsuz hale gelmiştir.
( ) Teknolojinin ilerlemesi ile evlerdeki süpürgelerin yerini artık elektrik süpürgeleri almıştır.
( ) Miladi takvimin başlangıcı Hz. İsa’nın doğumudur.
( ) Türk Kalp Vakfı eğitim alanında faaliyet gösteren bir vakıftır.
( )Önceleri öküzlerle sürülen tarlalar, günümüzde tekno-
lojinin ilerlemesiyle traktörlerle yapılmaktadır.
( ) Elektriğin bulunmasıyla gaz lambaları ve mumun kulla
nımı azalmıştır.

10. I . İnternet II. Duman
III. Telefon IV. Telgraf
İnsanların geçmişten günümüze haberleşmek için kullandığı araçların gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? (3p)
A) I – II – III – IV B) II – IV – III – I
C) III – IV – II – I D) II – III – I – IV

11. “Başta kalp olmak üzere insan sağlığına yönelik her türlü tıbbi hizmet ve yardımlarda bulunmak, bu alanda dünyada meydan gelen her türlü tıbbi gelişmeyi, bilimsel yayınları ve teknolojiyi izleyerek ülkemizde de güncel olarak halkın bilgisine sunan” vakıf aşağıdakilerden hangisidir? (3p)

A) B) C) D)

12. Fotoğraf çekmeyi seven ve kendini geliştirmek, çekti
ği fotoğrafları paylaşmaktan hoşlanan Ali, okulda hangi sosyal kulübe katılır ? (3p)

A) Yeşilay Kulübü B) Kütüphanecilik Kulübü
C) Spor Kulübü D) Fotoğrafcılık Kulübü

13. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir? (3p)
A) Vakıflar B) Dernekler C) Sendikalar D) Balkanlıklar
14. Türkiye’de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulan kurum hangisidir? (4p)

A) B) C) D)

15. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerin-den birisi değildir ? (3p)

A) Giderleri devlet tarafından karşılanır.
B) Çalışanların amacı topluma hizmet etmektir.
C) Çalışanlar ücret almadan gönüllü olarak hizmet verir.
D) Resmi kurumlara kamu kuruluşları da denir.

16. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir üründe aranılan bir özelliktir? (3p)

A) Karmaşık bir ürün olması.
B) Pahalı olması.
C) Çalışırken çok enerji harcaması.
D) İnsanların hayatını kolaylaştırması.

17. Türklerin tarihte kullandıkları ilk takvimin adı nedir?
(3p)
A) Miladi Takvim B) Rumi Takvim
C) Hicri Takvim D) 12 Hayvanlı Takvim

18.Aşağıdaki saat hangi türe örnektir? (3p)

A) Güneş saati B) Cep saati
C) Dijital saat D) Mekanik saat

19. Aşağıdakilerden hangisi hasta olduğumuzda gideceği – miz resmi kurumlardan biri değildir? (3p)

A) Akçaabat Devlet Hastanesi
B) Akçaabat 1 nolu Sağlık Ocağı
C) Aile Hekimliği
D) Akçaabat Lisesi

20. Cumhuriyetin ilanından önce hangi takvimi kullanıyor- duk? (3p)
A) Hicri takvim B) Miladi Takvim
C) Celali takvim D) 12 Hayvanlı Takvim

21.Aşağıda logosu verilen vakıf hangi alanda hizmet verir? (3p)

A)eğitim B)sağlık C)ulaşım D) tarih

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

46 + = 47

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.