4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. ( 11p)
1) ( ) Kutup Yıldızı, yön bulmada yararlandığımız doğal unsurlardandır.
2) ( ) Çığ, yurdumuzda en çok Ege ve Marmara Bölgelerinde görülür.
3) ( ) Peri bacaları ve Pamukkale travertenleri doğal unsurlara örnektir.
4) ( ) Ağaçlandırma, erozyonu önlemenin en etkili yoludur.
5) ( ) Pusulanın renkli ibresi her zaman güneyi gösterir.
6) ( ) Kroki ölçeksiz yapılan çizimdir.
7) ( ) Hava olaylarını önceden bilmek insanlar için önemli değildir.
8) ( ) Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmelidir.
9) ( ) Depremden korunmanın en etkili yolu, sağlam binalar inşa etmektir.
10) ( ) Efsanelerden, türkülerden, yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini bulabiliriz.
11) ( ) Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir nüfus cüzdanına sahiptir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (10p)

1. Belirli bir yere yada noktaya göre bulunulan yere …………….……… denir.

2. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak çizimine …………………………… denir.

3. Ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları ………………………………. bakar.

4. Depremin süresini ve büyüklüğünü ölçen alete …..…………………………………… denir.

5. Yönümüzü en doğru şekilde …………………..…………… yardımıyla belirleyebiliriz.

Yön bulma yöntemlerinden beş (5) tanesini yazınız. (10p)
a) ………………………………………………………………………… b) …………………………………………….………………………

c) ………………………………………………………………………… d) ………………………………………….…………………………

e) …………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yandaki krokiye göre doldurunuz. (14p)

Okulun kuzeyinde ………………..……..………… vardır.

Pastanenin …………………..…………… stadyum vardır.

Okul ………………………….……….. doğusundadır.

Stadyumun ………………………………. sağlık ocağı vardır.

Marketin güneyinde ………………………..……… vardır.

Kütüphane ……………………………… kuzey batısındadır.

Hastanenin ……………………………….. kütüphane vardır.

Aşağıda verilen oluşumları doğal ve beşeri unsur olarak ( A ve B yazarak) sınıflandırınız. (8p)

Aşağıdaki Türkiye haritasındaki illerin, ortadaki yön levhasına göre bulundukları
yönleri ilgili boşluklara yazınız. (8 p)

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz. ( 13 x3 = 39 p)

1) Nüfus cüzdanı üzerinde, başkalarında olmayan sadece size özgü olan bilgi hangisidir?

A) Doğum tarihiniz B) Anne adınız
C) Adınız D) T.C. Kimlik numaranız

2) Çevremizdeki evleri, ağaçları, yolları, binaları
çizerek yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını
karşımızdakine en kolay nasıl anlatabiliriz?
A) Krokiyle B) Planla
C) Haritayla D) Taslakla

3) Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisi
en çok mal ve can kaybına neden olmaktadır?
A) Heyelan B) Sel C) Deprem D) Çığ

1-TBMM’nin açılışı 2-Cumhuriyetin ilanı
4)Yukarıdaki iki olayın tarihleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
TBMM’nin Açılışı Cumhuriyetin İlanı

A. 29 Ekim 1920 23 Nisan 1920
B. 23 Nisan 1920 29 Ekim 1923
C. 29 Ekim 1923 23 Nisan 1923
D. 23Nisan 1923 29 Ekim 1920

5) Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi hava olaylarından fazla etkilenmez?
A) Çiftçiler B) Gemi kaptanları
C) Balıkçılar D) Hava tahmin uzmanları

7)

8) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
A) Heyelan B) Trafik kazası C) Çığ D) Sel

9) Aşağıda görselleri verilenlerden hangisi
beşeri unsur değildir?
A) B)

C) D)

10) Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrasında
yapmamız gerekenlerden biridir?
A) Telefonları meşgul etmemek.
B) Deprem sigortası yapmak.
C) Deprem çantası hazırlamak.
D) Aile afet planı hazırlamak.

11) Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Malzeme Ofisi
B) Türk Dil Kurumu
C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D) Türk Tarih Kurumu

12) Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?
A- Saç Rengi, B- Göz rengi,
C- Parmak uzunluğu D- Parmak izi

13) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar devam eden kültür öğelerinden değildir?
A) Noel Etkinlikleri B) Kına geceleri
C) Bayram ziyaretleri D) Asker uğurlama

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.