4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları

2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .. İLKOKULU 4……… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAVI 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 Puan)
( )Sözlü tarih çalışması için hazırlanan sorular kısa ve anlaşılır olmalıdır. ( )Bir topluma ait maddi ve manevi değerlerin, düşünce ve sanat eserlerinin bütününe kültür denir. ( )Türk askerleri, Çanakkale Savaşı’nda yoksulluklara rağmen büyük mücadele ettiler. ( )TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı. ( ) Cumhuriyetin ilanından sonra devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. ( ) Atatürk Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk olarak Erzurum’a gitti. ( ) Mustafa Kemal ve askerleri, İngilizlerin ve Fransızların Çanakkale Boğazı’nı geçmesini engelleyemediler. ( ) Kültürümüzü oluşturan ögeler zamanla değişikliğe uğramamıştır. ( )Mustafa Kemal’e Sakarya Meydan Savaşı’nda gösterdiği başarıdan dolayı “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi. ( )Mustafa Kemal, Milli Mücadele döneminde Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlemiştir.

1. Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Çanakkale Savaşı B) 2. İnönü Savaşı C) Büyük Taarruz D) Sakarya Savaşı
2. Aşağıda Mustafa Kemal’in bitirdiği okullar verilmiştir. Doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 1) Şemsi Efendi Okulu 2)Mahalle Mektebi 3) Manastır Askeri İdadisi(lise) 4)İstanbul Harp Okulu 5) Selanik Askeri Rüştiyesi(ortaokul)
A) 2-1-3-4-5 B) 1-2-5-3-4 C) 2-1-3-5-4 D) 2-1-5-3-4
3.Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait yemeklerimizden biri değildir? A) Yaprak sarması B) Baklava C) Mantı D) Pizza 4. Aşağıdakilerden hangisi ata sporlarımızdan biri değildir? A) Cirit B) Voleybol C) Yağlı güreş D) Okçuluk 5.Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’nın batı cephesinde aşağıdakilerden hangisi ile savaşmıştır? A) İngilizler B)Ermeniler C) Yunanlılar D) Fransızlar 6.Aşağıdaki olaylardan hangisi, Milli mücadelemizin başlangıcı olarak kabul edilir? A)Atatürk’ün Samsun’a çıkması B) Cumhuriyetin ilan edilmesi C) Lozan Barış Antlaşması D)TBMM’nin açılması
7.Atatürk aşağıdaki illerden hangisinde toplantı yapmamıştır? A) Erzurum B)Sivas C) Amasya D) Edirne
8.Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?
A) I.İnönü Savaşı B) II.İnönü Savaşı C) Çanakkale Savaşı D) Sakarya Savaşı
9. Mustafa Kemal’in başarısından dolayı bütün Dünya’da tanınmasına sağlayan savaş hangisidir? A) Büyük Taarru B) Sakarya Savaşı C) Balkan Savaşı D) Çanakkale Savaşı
10.Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Savaşı B) Çanakkale Savaşı C) Trablusgarb Savaşı D) Sakarya Savaşı
11.Mustafa Kemal’in en büyük eserim dediği ve yaptığı yeniliklerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kılık Kıyafet Kanunu B) Soyadı Kanunu C) Harf İnkılabı D) Cumhuriyetin İlanı
12. Osmanlı Devleti toprağı olan Trablusgarb’ı saldıran devlet hangisidir? A) Fransa B)İtalya C)Almanya D)İngiltere
13. Türk ordusunun eksiklerini gidermek için her evden çeşitli malzemelerin toplanması için çıkarılan yasanın adı nedir?
A) Tekalif-i Milliye B) Milli Yasak C) Teklif Yasası D) Kuvayı Milliye
14.Aşağıdakilerden hangisi dedelerimizin ve ninelerimizin oynadığı oyunlardan olamaz?
A) Bilgisayar oyunu B) Saklambaç C) Çelik çomak C) Körebe

15.Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde bulunmaz?
A) Türküler B) Karagöz Hacivat
C) Keloğlan D) Noel Baba

16.Krokiye göre yandaki soruları cevaplayınız.

Okulun kuzeyinde ………………..………..……..…………vardır.
Pastanenin kuzeyinde ……………………………….. vardır.
Marketin güneyinde ………………………..………vardır.
Sinemanın kuzeyinde……………………………….. vardır.
Hastanenin batısında …………………………… vardır.
17-Kurtuluş Savaşındaki mücadelelerinden dolayı Antep, Urfa ve Maraş hangi unvanları aldılar?
1.
Antep : ………………………………………
Urfa : ………………………………………
Maraş: ………………………………………
18.

Çoktan seçmeli sorular 5’er puandır

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.