4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

No:

 

1) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir ?
A ) giyinmek
B )Beslenmek
C ) Eğlenmek
D ) Barınmak

Cevap: C

 

2) AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI KULLANARAK CÜMLELERİ TAMAMLAYINIZ.
güney
heyelan
kroki
kuzey
pusula
dağ
doğal
zelzele
Güneş
Karadeniz

A. Türkiye’nin kuzeyindeki denizin adı ……………………………………….. dir.
B. Pusulanın renkli yönü ………………………………………… gösterir
C. Bir yerin yüksekçe bir yerden kuşbakışı olarak çizimine …………………………………….. denir.
Ç. Karınca yuvalarının ağzı daima ……………………………………….. gösterir.
D. En kolay yön …………………………………………..ile bulunur
E. Toprak kaymasının diğer adı ………………………………….. dir.
F. Yer sarsıntısına …………………………………….. denir .
G. Yüksekliği 500 metreden fazla olan yeryüzü şekline ………………………………………. denir.
Ğ.Yeryüzünde sıcaklığın kaynağı ……………………………………… tir.
H. Dağ ,orman ,dere , çay ,ırmak vb. gibi yerler ……………………… çevre unsurlarındandır

Cevap:

 

3) I.Dünya Savaşı
II. Kurtuluş Savaşı
III. Mondros Ateşkes Antlaşması
IV. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı.
Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulduğunda hangisi doğru bir sıralama olur?

A) I, II, III, IV
B) I, III, II, IV
C) I, IV, II, III
D) I, IV, III, II

Cevap: B

 

4) Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın, yükseklerine ilerledikçe tüneller azalıyordu.
Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz
edilmiştir? …

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap:

 

5) Yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızı’ndan ne zaman yararlanabiliriz?
A.Güneşli bir günde
B.Güneş doğduğu anda
C.Bulutlu bir gecede
D.Bulutsuz bir gecede

Cevap: D

 

6) Ara yönleri yazınız.

Cevap:

 

7) Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken davranışlardan değildir?
A. Panik yapmamalıyız.
B. Sakin olmalıyız.
C. Asansöre binmeliyiz
D. Sabitlenmemiş eşyelardan uzak durmalıyız.

Cevap: C

 

8) Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir? 
A-deprem
B-kar
C- yağmur
D-dolu

Cevap: A

 

9) Hangi seçenektekilerin tamamı, nüfus cüzdanımızda bulunan bilgilerden oluşmaktadır?
A) Kimlik numaramız, doğum yerimiz, doğum tarihimiz
B) Annemizin adı, babamızın adı, saç rengimiz
C) Babamızın adı, kardeşlerimizin sayısı, doğum yerimiz
D) Doum tarihimiz, doğum yerimiz, okulumuzun adı

Cevap: A

 

10) Kişilerin at üzerinde, ellerindeki sopaları birbirine vurarak puan topladıkları ve toplamda 70 dakikalık olan oyun hangisidir?
A) At yarışı
B) Cirit
C) Avcılık
D) Güreş

Cevap: B

 

11) Türk ordusunun eksiklerini gidermek için her evden çeşitli malzemelerin toplanması için çıkarılan yasanın adı nedir?
A)Kuvay-i Milliye
B) Misak-ı Milli
C)Tekalif-i Milliye
D) Millet Meclisi

Cevap: C

 

12) Birinci Dünya Savaşı sonunda Anadolu’yu işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Almanya
B) İtalya
C) Fransa
D) İngiltere

Cevap: D

 

13) Aşağıya beş tane temel ihtiyaçlarımızı beş tane de isteklerimizi yazınız

Cevap:

 

14) Deprem sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması doğrudur?
A-Pencereden dışarı çıkmalıyız.
B- Paniğe kapılmamalı sakin olmalıyız.
C-Güvenli bir yerde depremin bitmesini beklemeliyiz.
D- Merdivenlere koşmalıyız.

Cevap: C

 

15) Ana ve ara yönleri yazınız? Şekil çizerek gösteriniz?
Ana yönler:
……………………………………………………………
Ara yönler:
……………………………………………………………

Cevap:

 

16) Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?
A) Kabataslak çizimlerdir.
B) Ölçekle çizilirler
C) Bir yerin kuşbakışı görünüşüdür.
D) Bir yeri tarif ederken yararlanılırlar.

Cevap: A

 

17) Aşağıya beş tane doğal unsur beş tane beşeri unsur yazınız.

Cevap:

 

18) Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze özgü değildir?
A- Saklambaç
B- Masa tenisi
C-Cirit
D- İp atlama

Cevap: B

 

19) Hava olaylarından 5 tanesini yazınız.

Cevap:

 

20) Atatürk hangi savaşın sonucunda binbaşı olmıştır?
A-Balkan Savaşları
B- Trablusgarp Savaşı
C-Kurtuluş Savaşı
D-Çanakkale Savaşı

Cevap: B

 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/4.sosyal-1dönem-2-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.