4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

 

Ad-Soyad:

No:

 

1) Atatürk’ün İsmet Paşa’ya telgraf çekerek ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz.’’ Sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir
A.II. İnönü Savaşı
B. Büyük Taarruz
C. Trablusgarp Savaşı
D. Sakarya Meydan Savaşı

Cevap: A

 

2) I. 1.Dünya Savaşı
II. Kurtuluş Savaşı
III. Mondros Ateşkes Antlaşması
IV. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı.
Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulduğunda hangisi doğru bir sıralama olur?

A) I, II, III, IV
B) I, III, II, IV
C) I, IV, II, III
D) I, IV, III, II

Cevap: B

 

3) Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y”yazınız.
( )Beslenme ve barınma ihtiyaçları zorunlu ihtiyaçlarımızdandır.
( ) Harcama yaparken önceliği ihtiyaçlarımıza vermeliyiz
( ) Hava olaylarını önceden bilmek insanlar için önemli değildir.
( ) Deprem sırasında merdivenleri ve asansörleri kullanmalıyız.
( ) Milli mücadele sırasında düzenli ordu dışında halkın oluşturduğu kuvvetlere Kuvayi Milliye denir.
( ) Erozyonla mücadele eden kuruluşlardan biri de TEMA’ dır.

Cevap:

 

4) Deprem çantasında olması gerekenlerden 5 tanesini yazınız.


Cevap:

 

5) Beşeri unsurlar insanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu yapı veya ürünlerdir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?
A) Tren yolu
B) Tünel
C) Köprü
D) Nehir

Cevap: D

 

6) 1. Birinci Dünya Savaşı
2. İnönü Savaşları
3. Sakarya Savaşı
4. Büyük Taarruz
Yukarıda yazılı olan savaşların hangisi Milli Mücadele Dönemi’nde yapılmamıştır? 

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Cevap: A

 

7) Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ?
A. barometre
B. termometre
C. Plüviyometre
D. hidrografi

Cevap: B

 

8) 1.Çanakkale Savaşı’nda düşman donanmasının çıkarma yapacağı yeri tahmin etmesi.
2.İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını çok önceden tahmin etmesi.
Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtır?

A)Açık sözlüğünün
B) İleri görüşlülüğünü
C)Rehberliğini
D)Yöneticiliğin

Cevap: B

 

9) Milli Mücadele dönemi Türk ordusu Doğu Cephesi’nde hangisine karşı savaşmıştır?
A) Yunanlılara
B) Ermenilere
C) İtalyanlara
D) Fransızl

Cevap: B

 

10) Hava durumu tahminlerini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
B. Devlet Planlama Teşkilatı
C. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
D. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Cevap: A

 

11) Yeni Türk Devletini tüm dünyanın tanıdığı anlaşma hangisidir?
A)Mudanya Anlaşması
B)Mondros Anlaşması
C)Lozan Anlaşması
D)Sevr Antlaşması

Cevap: C

 

12) Aşağıdakilerden hangisinden faydalanarak yönümüzü bulamayız?
A) Ay’dan
B) Güneşten
C) Yosunlardan
D) Pusulalada

Cevap: A

 

13) Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk ‘ün komuta ettiği Türk ordusu ve milleti tarafından kazanılmıştır. Atatürk, bu mücadelede Türk halkını da örgütleyerek onları yönlendirmiştir.
Yukarıdaki bilgilerden Atatürk’ün hangi özelliği ortaya çıkmaktadır?

A) İnsan sevgisi
B) İyi bir lider oluşu
C) Hoşgörülü olması
D) İleri görüşlü oluşu

Cevap: B

 

14) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız
1) ( ) Kutup Yıldızı, yön bulmada yararlandığımız doğal unsurlardandır.
2) ( ) Noel baba, milli kültürümüze ait bir öğedir.
3) ( ) Hava gözlemleri Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.
4) ( ) Ağaçlandırma, erozyonu önlemenin en etkili yoludur.
5) ( ) Pusulanın renkli ibresi her zaman güneyi gösterir.
6) ( ) Yönler, Güneş’in doğuşuna ve batışına göre belirlenir.
7) ( ) Hava olaylarını önceden bilmek insanlar için önemli değildir.
8) ( ) Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmelidir.
9) ( ) Peri bacaları ve Pamukkale travertenleri beşeri unsurlara örnektir.
10) ( ) Dağlar, ovalar doğal unsurlara örnektir.

Cevap:

 

15) Milli mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralayınız
……Sivas’ta kongre toplandı.
…… Mustafa Kemal Samsun’a çıktı.
……Cumhuriyet ilan edildi.
……Erzurum2da kongre toplandı.
……TBMM açıldı.

Cevap:

 

16) Doğal çevre unsurlarından 5 tanesini yazınız.

Cevap:

 

17) Yüzünüzü Güneş’in doğduğu yöne döndüğünüzde arka tarafınız nereyi gösterir? 
A-Doğu
B- Batı
C- kuzey
D- güney

Cevap: B

 

18) Aşağıdakilerden hangisi doğal ortama örnek olarak gösterilebilir ?
A. ormanlar
B. fabrikalar
C. evler
D. yollar

Cevap: A

 

19) Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Türk ordusunun kalabalık olması
B) Düşman kuvvetlerinin sayıca az olması
C)Türk milletinin birlik ve beraberliği
D) Türk ordusunun güçlü silahlara sahip olması

Cevap: C

 

20) Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulundurulmasına gerek yoktur ?
A. mp3
B. el feneri
C. düdük
D. pilli radyo

Cevap: A

 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/4.sosyal-1dönem-2-1.docx” download=”all” viewer=”google” text=”4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.