4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları

…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … İLKOKULU 4. SINIFLAR
I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER 2. YAZILI SORULARI

A) Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru olan ifadelerin başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 puan)
1) ( ) Horon ve kemençe ege bölgesine ait kültürel öğelerimizdendir.
2) ( ) Ülkemizde 81 İlimiz vardır.
3) ( ) Türkiye’nin başkenti İstanbul’dur.
4) ( ) Kuzeybatı bir …………………… yöndür
5) ( ) Kurtuluş savaşında doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşılmıştır.
6) ( )Cirit oyunu Türklerin ata sporlarından biridir.
7) ( )Dağlar, denizler ve göller beşeri unsurlardır.
8) ( )4 tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ada denir.
9) ( )Nüfus cüzdanı 18 yaşına girince verilir.
10) ( )İzmir ilimiz Türkiye’nin doğusunda yer alır.

B-) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 10 x 1 = 10 Puan )

kuzeyi kroki kültürel beşeri İtilaf
doğal Samsun ermenilere meteoroloji Yunanlılara

1) Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919’da ………………………………’da başlamıştır.
2) İnsanlar tarafından oluşturulan unsurlar ……………….………..unsurlardır.
3) Dağ, deniz, ova, vadi birer ………………………………unsurdur.
4) Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre yurdumuz …………………….… Devletlerince işgal edilmiştir.
5) Pusulanın koyu renkli ibresi daima…………………….……………gösterir.
6) Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak ve ölçüsüz olarak çizilmesine………………….…denir.
7) Ülkemizdeki hava hareketlerini inceleyerek hava durumunu bildiren kurum………………..…….dir.
8) Bayramlarımız, oyunlarımız, türkülerimiz, el sanatlarımız ……………………………..öğelerden bazılarıdır.
9) Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde …………………………….karşı savaşılmıştır.
10) Batı cephesinde ………………………………karşı savaşılmıştır.

**Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. . Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Milli Mücadele dönemi içinde yer almaz?
A) Amasya genelgesi B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi D) Çanakkale Savaşı
2. .) Millî Mücadele hangi olayla başlamıştır?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
b) Sivas Kongresi c) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
d) Erzurum Kongresi
3. Hangisi Millî kültürümüze ait değildir?
a) Nasreddin Hoca b) Hz. Mevlânâ c) Noel Baba d) Dede Korkut
4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?
A) Bayramlarınız B) Halk oyunlarımız C) Türkülerimiz D) Yollarımız
5. Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi” hangi savaştan sonra verilmiştir?

A) 1. İnönü savaşı B) Büyük Taarruz
C) 2.İnönü savaşı D) Sakarya Meydan Muharebesi
6. .). Günümüzde en doğru ve güvenilir yön bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutup yıldızı B) Karınca yuvaları C)Pusula D) Ağaç yosunları

7. Sabahın erken saatlerinde yüzümüzü Güneş’e çevirip kollarımızı açalım. Sol kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Doğu B) Batı C) Kuzey D) Güney

8. Yandaki şemada gösterilen numaralandırılmış yönlerden hangisi kuzeybatıyı göstermektedir?

A) 4 B) 3
C) 2 D) 1
9. İyi anlaşan iki arkadaşın farklı müzik türlerini sevmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Farklı zevklere sahip olmaları
b) Kişisel özelliklerinin aynı olması c) Fiziksel özelliklerinin farklı olması d) duygusal özelliklerinin aynı olması
10. Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı hangisi sayesinde kazanmıştır?
a) Komşu devletlerin yardımı
b) Silah ve cephanemizin bol olması c) Çok sayıda askerimizin olması d) Birlik ve beraberlik içinde korkusuzca savaşmak

11. “Teknoloji ve iletişim eskiden oynanan oyunların oynanmasını azaltmış, yeni ve farklı oyunların oynanmasına sebep olmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi dedemizin çocukluğunda oynamış olduğu oyunlardan olamaz?
A) Topaç çevirme B) Saklambaç
C) Çelik – Çomak D) Bilgisayar oyunları
12.“İnsanlar tarafından bilinçli olarak oluşturulan yapılara ……………………..unsur diyoruz.”
Noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir?
A) Sosyal B) Özel
C) Beşeri D) Doğal

13. Sabahın erken saatlerinde yüzümüzü Güneş’e çevirip kollarımızı açalım. Sol kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Doğu B) Batı C) Kuzey D) Güney

14. I. Dünya Savaşı sonrası hangi anlaşma sonucunda yurdumuzun toprakları işgal edilmeye başlanmıştır?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) Ankara Anlaşması
C) Gümrü Anlaşması
D) Mudanya Anlaşması
15. . Kroki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kabataslak çizilir.
B) Kuşbakışı görünümü gösterir.
C) Bir yeri tarif ederken yararlanılabilir.
D) Ölçek kullanılır
16. ) Aşağıda bazı olaylar karışık olarak verilmiştir. Kronolojik olarak sıralandığında doğru sıralama nasıl olur?
I.Erzurum Kongresi
II.Amasya Genelgesi
III. TBMM’ nin açılması
IV. Sivas Kongresi

A) III – I – II – IVB) II – I – III – IV
C) II – I – IV – IIID) IV – II – I – III

17.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardandır?
A) Irmak B.)Tünel C)Baraj D) Köprü
18.Onurcan, arkadaşı Özkan’ın nüfus cüzdanına bakarak onunla ilgili hangi bilgiye ulaşamaz?
a) Ev Adresine b) Kaç yaşında olduğuna c) Babasının adına d) Nerede doğduğuna
19.Aşağıdaki olayların tarihlerini yazınız.(6 p)
* Cumhuriyet’in ilan edilmesi. …..………………………………………………
* Atatürk’ün Samsun’a çıkması ……………………………………………..
* Türkiye Millet Meclisi’nin açılması. …..………………………………………………

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.