4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
A…İLKOKULU 4/A SINIFI
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
Adı Soyadı:………………………………. No:…….. Puan:………………..
Not: Tüm sorular 5(beş) puan değerindedir.
1. Toplumu oluşturan her bir insana ne denir?
A. Birey
B. Aile
C. Toplum
D. Adam 2. Davranış nedir?
3. Aşağıdaki tablodaki durumlar karşısındaki duygu ve düşüncelerinizi boş bırakılan yerlere yazınız
DURUMLAR DUYGUM DÜŞÜNCEM
Öğretmenim yılbaşında bana hediye almış
Babam yarı yıl tatilinde tatile gideceğimizi söyledi
Gece başlayan yoğun kar yağışı

Adı
Soyadı
Babasının Adı
Annesinin Adı
Doğum Yeri
Doğum Yılı
4. Yanda verilen Atatürk’ün kimlik belgesinin doğru şekilde doldurunuz.
5. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( )Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa aile denir.
( )İngiltere İttifak devletlerindendir
( )Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda İtalyanlar Kars ve çevresini işgal ettiler.
( )Ağaçların ve taşların yosunlu tarafı güneyi gösterir.
( )Hava olaylarını inceleyen bilim dalına arkeoloji denir.
6. Babamızın erkek kardeşine ne denir?
A) Hala
B) Teyze
C) Dayı
D) Amca 7. Geçmişten günümüze aktarılan, herkesin kabul edip uyguladığı davranış ve yaşantı biçimine ne denir?
A) Gelenek
B) Millli kültür
C) Atasözü
D) Din
8. Mustefa Kemal’in ilk askeri başarısı hangi savaşla olmuştur.
A) Çanakkale Savaşı
B) Kurtuluş Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Sakarya Savaşı 9. “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” Sözünü Mustafa Kemal hangi savaş sırasında söylemiştir.
A) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Birinci İnönü Savaşı
D) İkinci İnönü Savaşı

10. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda Fransızlar nereleri işgal etmişlerdir?
A) İzmir ve çevresi
B) Antalya-Konya-Muğla
C) Adana-Antep-Urfa-Maraş
D) İstanbul

11. Temsil heyeti ne zaman oluşturulmuştur?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Amasya Genelgesi
12. Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinde kimler ile savaştık?
A) Fransızlar ile
B) İtalyanlar ile
C) Ermeniler ile
D) İngilizler ile 13. Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlar ile hangi cephede savaştık?
A) Doğu Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Kuzey Cephesi
D) Güney Cephesi
14. Aşağıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz. Sıralamaları yanlarındaki kutucuklara yazınız.
 Amasya Genelgesi
 Erzurum Kongresi
 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
 TBMM’nin açılması
 Sivas Kongresi
 Havza Genelgesi 15. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden değildir?
A. Güneşe bakarak
B. Ağaç ve taş yosunları ile
C. Şişe çevirerek
D. Pusula ile
16. Aşağıda verilen olayları tarihleri ile eşleştiriniz.
 Lozan Barış Antlaşması 1 – 23 Nisan 1920
 Erzurum Kongresi 2 – 1911
 Cumhuriyet’in İlanı 3 – 29 Ekim 1923
 TBMM’nin açılması 4 – 23 Temmuz-7 Ağustos 1919
 Trablusgarp Savaşı 5 – 24 Temmuz 1923
17. Bir yerin kuşbakışı görünümünün kabataslak olarak kağıt üzerine çizilmesine ne denir?
A. Kroki
B. Harita
C. Yönler
D. Ölçek 18. Hava sıcaklığını ne ile ölçeriz
A. Barometre
B. Higrometre
C. Santimetre
D. Termometre
19. Doğal çevreyi oluşturan unsurlardan doğal ve beşeri unsurlara beşer tane örnek veriniz
DOĞAL UNSURLAR BEŞERİ UNSURLAR

20. İnsan etkisi olmadan ani ve kontrol edilemeyen doğa olaylarına ne denir?
A. Doğal afet
B. Meteoroloji
C. Doğal unsurlar
D. Beşeri unsurlar

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.