4.sınıf sosyal 2.dönem 2.yazılı soruları

…… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…………………….İLKOKULU 4 / E SINIFI
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

AD- SOYAD:……………………………. . No …………………….. Puan……………………….

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 20p
1. ………………………….., ilin en yetkili yöneticisi ve hükümetin temsilcisidir.
2. Belediye başkanları ve muhtarlar …………………. yıl için seçilirler.
3. …………………….. atanarak göreve gelir ve ilçenin en yetkili yöneticisidir.
4. Nüfusu ……………………’den az olan yerlere köy denir.
5. Türkiye’nin büyük bir kısmı ……………………kıtasında yer alır.
6. Başkenti Paris olan ve Eyfel kulesi ile ünlü ülke ……………………dır.
7. Hollanda ………………………….. ile ünlüdür.
8. Taj Mahal adıyla bilinen ünlü saray …………………………..da yer alır.
9. Türkiye’de yönetim …………………………………. ve……… …………………………….. olmak üzere ikiye ayrılır.

B. Aşağıdaki Doğru/Yanlış sorularını yapınız.10p
( ) İl özel idaresinin başı kaymakamdır.
( ) Belediyeler merkeze bağlı yönetim birimidir.
( ) Belediyeler şehirlerarası yolların yapım ve bakımından sorumludur.
( ) Nikah işlemlerini yapmak muhtarın görevidir.
( ) Vali, içişleri bakanın önerisi, bakanlar kurulunun kararı ve cumhurbaşkanını onayı ile atanır.
( ) Valiler seçilerek iş başına gelir.
( ) xxxxxx kaymakamı xxxxxxxxxxxxx’dur.
( )Zabıta görevlerini yürütmek belediyenin görevidir.
( ) Kamuoyu halkın büyük çoğunluğunun ortak görüşüdür.
( ) Japonya’nın yerel kıyafeti kimonodur.

C. Yukarıda rakamlarla verilen Türkiye’ye komşu ülkelerin isimlerini aşağıya yazınız.14p
1……………………………………………………… 5…………………………………………
2……………………………………………………… 6…………………………………………
3……………………………………………………… 7…………………………………………
4……………………………………………………..

D. Muhtarın görevlerinden 3 tanesini yazınız. 5 p

• ……………………………………………………………………………………………………………..

• ……………………………………………………………………………………………………………..

• ……………………………………………………………………………………………………………..

1-) Dünya’da en kalabalık ülke hangisidir?
A) Rusya B) A.B.D
C) Çin D) Türkiye

2) Aşağıdaki ülkelerden hangisi ülkemize komşu
değildir
A) Yunanistan B) İtalya
C) Suriye D)Bulgaristan

3-) Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez? A-Muhtar B-Milletvekili C-Belediye başkanı D-Vali
4-) Aşağıdaki hangisi yanlıştır? A-Vali halk tarafından seçilir. B-Kanunları TBMM yapar. C-Belediye başkanını halk seçer. D-Muhtar halk tarafından seçilir.
5-) Aşağıdakilerden hangisinin parasını belediyeye ödemeyiz ? A-Su faturaları B-Çevre temizlik vergisi C-Telefon faturası D-Emlak vergisi
6-) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yaptığı hizmetlerden biri değildir?
A) Şehir içi yolların yapım ve onarımı.
B) Cadde ve sokakların temizliği.
C) Şehirdeki suçluların yakalanması.
D) Park ve bahçelerin bakımı.

I-Ada ülkesidir.
II-Genellikle yağmurludur.
III-Taksileri , telefon kulubeleri ile tanınır.
IV- Avrupada yer alır.
7-) Yukarıda bahsedilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) İngiltere
C) Avustralya D) Japonya

😎 Pisa Kulesi,pizza,spagetti ve Venedik Su Kanalları ile ünlü Avrupa ülkesi hangisidir?
A ) Almanya B) Mısır C ) İtalya D ) Fransa

9-) Ülkemiz toprakları, hangi kıtalar üzerindedir? A) Afrika- Asya B) Asya- Avrupa
C) Afrika- Avrupa D) Okyanusya-Asya

10.Kamuoyu oluşturmada aşağıdakilerden hangilerinden faydalanılır?
A ) İnternet B ) Gazete C ) Tv D )Hepsi

11.—Aşağıdakilerden hangisi kıta (anakara) değildir?
A )Asya B) Avrupa C) Amerika D) Avusturya

“Kamu hizmetlerini yürütmek için dev¬let
tarafından kurulan ve giderleri devlet tarafından karşılanan kurumlara resmî kurum denir.”
12-) Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir resmi kurumdur?
A. TBMM B. TEMA C. TEGEV D. LÖSEV

13.Aşağıdakilerden hangisi belediyenin hizmet alanlarından değildir?
a. Fen işleri müdürlüğü
b. İmar ve şehircilik müdürlüğü
c. Emniyet Müdürlüğü
d. Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü

14 Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimidir?

A. Valilik B. Muhtarlık C. Belediye D.İl özel idaresi

15.Aşağıdakilerden hangisinde yerel yönetimler küçükten büyüğe doğru bir şekilde sıralanmıştır.
A) Köy, belde, ilçe, il B) Belde ,köy,ilçe, il
C ) İl, ilçe, belde, köy D ) İl, ilçe, köy, belde

16. Şehirlerde, Pazar yerlerinin denetimi belediyenin hangi birimi tarafından yapılır?
A)Sağlık İşleri Müdürlüğü B)İmar Müdürlüğü
C)Fen İşleri Müdürlüğü D)Zabıta Müdürlüğü
17. Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanı ve muhtarın ortak özelliğidir?
A) Halk tarafından seçilmeleri
B) Kaymakam tarafından seçilmeleri
C) Süresiz iş başında kalmaları
D) Vali tarafından seçilmeleri

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.