4.sınıf matematik 1.dönem 3.yazılı soruları

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.( 5 PUAN )

( ) Bin altmış beş sayısı 1065 şeklinde yazılır.
( )Karenin bütün açıları dik açıdır.
( )Üçgenin iki tane köşegeni vardır.
( ) 90’ den büyük olan açılara dar açı denir.
( )6006 sayısının okunuşu altı yüz altıdır

karşılıklı – dar açı– 180° köşegen–98

1) Üçgenlerin iç açıları toplamı……………dir.
2) En büyük iki basamaklı çift sayı………..’dir
3) Üçgenlerde ………………………bulunmaz.
4) Bir dik üçgende 2 tane ………………………bulunur
5) Dikdörtgenin……………………kenarları eşittir

3) Grafikte bir öğrencinin bazı aylarda aldığı posta sayıları verilmiştir. Cümlelerdeki boş-lukları grafiğe göre uygun kelime ya da sayı-larla doldurunuz. (5 puan)

a- En az posta ………….……..ayında gelmiştir.
b- En çok posta…………………….posta gelmiştir.
c- Mayıs ayında …………….………posta gelmiştir.
d-En çok ve en az gelen ay arasındaki fark …………….’dır
e-Yılın 4. ayında ………..posta gelmiştir.
10)Yandaki üçgende “?” ile belirtilen açı kaç derecedir?

A) 70 B) 80
C) 90 D)100

11) 40+41+42+43+44- Sayılarını kısa yoldan toplanınca kaç olur?

A)208 B)210 C)212 D)214

12) 760 X 10 işleminin sonucu aşağıdakiler-den hangisidir?

A) 7060 B) 70600 C) 7600 D) 7680

13Aşağıda verilen sayıların en küçüğü hangi-sidir?

A-) 69 819 B-) 69 977
C-) 69 900 D-) 69 855

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 5.411< 6.699 < 8.999
B) 3.011 < 3.481 < 3.908
C) 6.187 < 6.217 < 6.901
D) 7.346 < 7.989 < 7.111

15)Birler bölüğünde “706”, binler bölüğünde “10 ” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A- 10.706 B- 10.670
C- 100.706 D- 706.010

16)Aşağıdakilerden hangisi bir geniş açı ölçü-südür?
A)63 B)121C)45 D)89

17) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 185×100= 18 500
B) 740 x 1000= 740 000
C) 658 X 10 = 6580
D) 980 X 100= 9800

18) “5.479” sayısındaki “ 5 ” rakamının basa-mak değeri kaçtır?

A) 500 B) 5C) 5000 D) 50

19) Yandaki karenin isimlendirilmesi
Hangisinde doğru verilmiştir?

A)SUVT karesi B) TVSU karesi
C) VUTS karesi D) UTVS karesi

20)Bir bölme işleminde, bölünen 152, bölen 4 ise bölüm kaçtır?
A) 36 B) 37 C) 38 D) 39

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 55 = 58

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.