4.sınıf insan hakları ve demokrasi 1.dönem 2.yazılı soruları

4D SINIFI İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DERSİ 1. DÖNEM 2. DEĞERLENDİRME SINAVI

1. Toplumda huzurlu ve mutlu bir yaşam sağlanmasında hangi duygu önemlidir?
a) haksızlık b) güven c) saygısızlık d) kızgınlık

2. İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
a) Soluk alıp verme b)Soğuk havada titreme
c) Sıcakta terleme d) Doğru ile yanlışı ayırt eder.

3. Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?
a) Özgürlük b) Sorumluluk c)Eşitlik d) Adalet

4. Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen, okula kirli elbiselerle gelen bir çocuk için hangisi söylenebilir?
a)Güvenli b)Mutlu c)Sevinçli d)Üzgün

5. Çocuk Haklarına dair sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
b) Çocuk, zulüm ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı korunacaktır.
c) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
d) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.

6. Sınıf başkanlığına aday olan Asya hangi hakkını kullanmıştır?
a)Eğitim hakkı b) Haberleşme hakkı
c)Seçme ve seçilme hakkı d)Yaşama hakkı

7.Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur?
a)19 b) 18 c) 17 d) 16

8.Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
a) Seçme seçilme hakkı b) Özel hayatın gizliliği hakkı
c) Eğitim hakkı d) Yaşamahakkı

9. “Yiğit altı yaşında okula başladı”. Yiğit hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
a) Seyahat etme hakkı b) Mülkiyet hakkı
c) Eğitim hakkı d) Yaşama hakkı

10. Bir insan kendine ev almıştır. Bu kişi, hangi temel hakkını kullanmıştır?
a) Yaşama hakkı b) Mülkiyet hakkı
c) Eğitim hakkı d) Seçilme hakkı

11. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir?
a)Çocuk hakları b) İnsan hakları c)Temel haklar d) Ödev

12. Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?

a) Yaşam hakkı b) Mülkiyet hakkı
c) Konut dokunulmazlığı hakkı d) Özel yaşamın gizliliği hakkı

ARKA SAYFAYA GEÇİNİZ.

13. Yukarıdakişemada insanı insan yapan en önemli değerlerden biri yanlış verilmiştir. Yanlış yazılan değer hangisidir?
a) Adalet b) Paylaşma c)Yardımlaşma d)Kıskançlık

14.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
b)İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
c)İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.
d)İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır.

15.İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir?

a) Ev işlerine yardımcı olmak b) Banyo yapmak
c) Okul koridorlarında koşmamak d)Tarihi eserleri korumak

16. İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

a) Eve zamanında gelmek b) Odamızı temiz tutmak
c)Okul koridorlarında koşmamak d)Ev işlerine yardımcı olmak

17. Eşitliği savunan bir insan aşağıdakilerden hangisi gibi davranamaz?

a) Tarafsız b) Yanlı c) Hoşgörülü d) Adil

18. Talha ”Öğretmenim derslerde parmak kaldırmama rağmen bana hiç söz hakkı vermiyor, hep aynı kişiye söz veriyor” diye annesine anlatıyor. Öğretmen bu davranışıyla;

a) Adaletli davranmamıştır. b) Adaletli davranmıştır.
c) Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı davranmıştır. d) Hoşgörülü davranmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki bütün insanlık için ortak(evrensel) değerlerden biri olamaz?

a) Özgürlük b) Hoşgörü c) Saldırı d) Eşitlik

20.“Toprak 10 yaşında. Ailesi onun okumasını istemiyor, okula göndermiyor. Yaşıtları gibi okula gidemeyen Toprak, ayakkabı boyacılığı yapıyor.” Buna göre ailesi Toprak’ın hangi hakkını elinden alıyor?

a) Yaşama Hakkı b) Eğitim Hakkı c) Sağlık Hakkı d) Düşünme Hakkı

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 35 = 44

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.