Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023

4 Sınıf İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

İnsan Hakları 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir 2019

insan hakları 4.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları, 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı soruları indir, 4 sınıf insan hakları yazılı soruları

 

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?
A) Mahkemelere başvurmak.
B) Dilekçe hakkını kullanmak.
C) Rehin almak ve tehdit etmek.
D) Tüketici Koruma Derneği’ne başvurmak.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

2) “ ……………. , akıl ve düşünme özelliği nedeniyle doğada en güçlü varlıktır.” cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Makinalar
B) Bitkiler
C) Hayvanlar
D) İnsan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

3) Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
A) Yaşam hakkı
B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
C) Konut dokunulmazlığı hakkı
D) Mülkiyet hakkı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cimri olmak
B) Tembel olmak
C) Kıskanç olmak
D) Hoşgörülü olmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. 
1.( ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
2.( ) Ön yargılı davranmak kişiler arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler.
3. ( ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
4. ( ) Her birey 18 yaşını doldurana kadar çocuk sayılır.
5. ( ) STK’ nın açılımı Sivil Toplum Kuruluşudur.
6. ( ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap” ][/bg_collapse]

 

6) Empati nedir?
A) Kişinin istediği gibi hareket etmesidir
B) Toplumda hep doğruları yapmaktır.
C) Yasalara ve kanunlara uymaktır.
D) Kişinin kendisini karşısındaki kişi yerine koyması ve onun gibi düşünmesidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

7) . “İnsanlar arasında çeşitli nedenlerden dolayı anlaşmazlıklar olmakta ve bu anlaşmazlıklar sonucunda istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır.”
Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir?

A) Empati kurmak.
B) Sorunu görmezden gelmek.
C) Uzlaşmaya açık olmak.
D) Hoşgörülü davranmak.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

8) İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi araçla/yöntemle sağlanır?
A) Parayla
B) Zor kullanarak
C) Yasalarla
D) Hiçbiri

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi ideal insanın özelliklerinden biri değildir?
A) Doğayı seven
B) Affedebilen
C) Barışçıl
D) Ön yargıları olan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışlardan birisi değildir?
a) Farklılıklara saygı göstermek
b) Hoşgörülü olmak
c) Adaletli olmak
d) Ön yargılı olmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?
a) Uzlaşıcı olma
b) Yasalara uyma
c) Hoşgörülü olmak
d) Ayrımcı olmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kişisel yaşam alanlarında uzlaşı gerekir.
B. Yasal düzenlemeler, uzlaşı gerektiren durumlar değildir.
C. Uzlaşı birlikte yaşamayı kolaylaştırır.
D. Başkalarını ilgilendiren sorunlarda uzlaşmaya çalışmalıyız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

13) Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesi nedir?
A) Özgürlük
B) Sorumluluk
C) Hoşgörü
D) Adalet

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) “ Düşünme özelliği olan ,iletişim kurabilen,aklını kullanabilen sosyal bir varlıktır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) İnsan
B) Hayvan
C) Bakteri
D) Mikrop

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

15) Birlikte yaşamak ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Birlikte yaşayabilmek için bir yurda, vatana ihtiyacımız vardır.
B) Birlikte yaşadığımız vatanımız sadece bir toprak parçası değildir.
C) Birlikte yaşamak için ortak değerlere sahip olmalıyız.
D) Birlikte yaşayabilmek için inançlarımızın aynı olması zorunludur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) Oyun oynamak benim…………….’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemek benim ………………………………’dur.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
A) Grup-Hakkım
B) Grup-Rolüm
C) Hak-Sorumluluğum
D) Rol-Hakkım

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

17) “Kendi çıkarlarını gözetmeden başkalarını düşünme,gözetme,insanları sevme durumudur.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Hak
B) İnsan
C) Hayvan
D) İnsanlık

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

18) Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
A) Yeşilay
B) Kızılay
C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
D) Yardım Sevenler Derneği

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir?
a) Şiddetten uzaktırlar
b) Barış içinde yaşarlar.
c) Bencildirler
d) Birbirine karşı saygılıdırlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

20) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir.
B) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
C) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.
D) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
Bu yazılı kağıdı 4.sınıf insan hakları yazılı soruları ana kategorisinin 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı kağıtları için 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı sorularıkategorimize bakabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

76 + = 77

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.