4. Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

4. Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:………………….. No:……..

1) Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk Hakları Sözleşmesine” göre “çocuk” tanımına uyar.
A) Okula giden herkes
B) İnsan yavrusu
C)18 yaşından küçük insanlar
D) 11 yaşından küçük insanlar

Cevap: C

 

2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak ) olan bir varlıktır.
D) İnsan, yalnız yaşaması gereken bir varlıktır.

Cevap: D

 

3) Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde tamamlayınız.
Eğitilebilen- ruh, beden – on sekiz- yaşama – yetişkinler

1. İnsanın en temel hakkı………………………….. hakkıdır.
2.Kişi dokunulmazlığı kişinin hem……………….hem de ……………..bütünlüğüne dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder.
3.İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de …………………………………..bir varlık olmasıdır.
4. Her birey …………………………..yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
5. Çocukların yetişmesinden, gelişmesinden ………………………………… sorumludur.

Cevap:

 

4) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?
A. Su İhtiyacı
B. Yaşlanmak
C. Dinlenmek
D. Akıl ve vicdan sahibi olmak

Cevap: D

 

5) Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? 
A)Seçme seçilme hakkı
B)Yaşama Hakkı
C)Eğitim hakkı
D)Özel hayatın gizliliği

Cevap: B

 

6) Temel hak ve hürriyetler bazı durumlarda durdurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A)Savaş hali
B) Seferberlik hali
C)Sıkıyönetim hali
D) Yolculuk hali

Cevap: D

 

7) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) harfi koyunuz. 
1.(…………) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
2.(………..) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
3.(………..) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
4.(………..) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
5.(………..) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız

Cevap:

 

8) Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ,baş kısmındaki numarayı yazarak ilişkilendiriniz.
1.Hak
2.Özgürlük
3.Sorumluluk

Odamızın tertip ve düzenli olmasını sağlamak
İstediğimiz müziği dinleyebilmek
Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek
Zil çaldığında teneffüse çıkmak
Kantinde alışveriş için sıraya girmek.

Cevap:

 

9) Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
A) Seçme hakkı
B) Seçilme hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Yaşama hakkı

Cevap: B

 

10) ifadelerin başlarına konmuş boşluklara “âdil” ya da “âdil değil” yazınız
____________ * Babamın daima sadece kardeşime oyuncak alması.
____________ * Annemin bana ve kardeşime bayram hediyesi alması.
____________ * Oyunda daima benim ebe olmam.
____________ * Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması.
____________ * Öğretmenimizin başarılı olanlara yüksek not vermesi.

Cevap:

 

11) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
B) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
C) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
D) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir

Cevap: A

 

12) Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ne denir?
A. sorumluluk
B. hak
C. özgürlük
D.hukuk

Cevap: A

 

13) Devlete karşı yapmamız gereken görev ve sorumluklardan 3 tanesini yazınız.

Cevap:

 

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.Yasal olarak çocuklar askere gitmek zorundadırlar.
B.İnsanın bilgi edinmesi için eğitime ihtiyacı vardır.
C.Devletin hakları iyileştirme sorumluluğu yoktur.
D.İnsan düşünen bir varlık değildir.

Cevap: B

 

15) Vicdanımızın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?
A) nefret-zararlı
B) çirkin-yanlış
C) zulüm-düşmanlık
D) adalet-kardeşlik

Cevap: D

 

 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/Yeni-Microsoft-Office-Word-Belgesi-11.docx” download=”all” viewer=”google” text=”4. Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik + 56 = 62

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.