4.sınıf ingilizce dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

….. EDUCATION YEAR …. PRIMARY SCHOOL
4 TH GRADE ENGLISH LESSON 2nd TERM 1st EXAMINATION

1)
I like ……………………. .

A) playing table tennis B) drawing
C) playing chess D) coloring books

2)
Hangisi farklıdır?

A) football B) volleyball C) basketball D) play

3) “I am a ……… I work at the hospital. “
Boşluğa uygun kelime hangisidir?

A) doctor B) actor C) engineer D) teacher

4)

I don’t like ………… .
A) reading comics B) watching TV
C) drawing D) learning English

5) hangisi farklıdır?

A)shake B)fold
C) stir D) box

6)
Hangisi yanlış yazılmıştır?

A) eksperiment
B)scientist
C)bottle
D)brush

7) A:……………………………
B: I am a teacher.

Cevaba uygun soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) What is your job? B) What is your name?
C) Where are you from? D) How are you?

8) ( Yüzebilir )

Görseli ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) He can swim. B) I can drive
C) She can dive D) He can’t catch

9) “It is nine thirty”
Ingilizce verilen saatin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 09 : 45 B) 09 : 15
C) 09 : 30 D) 09 : 20

10) “ magnifier-tube-experiment” kelimelerinin Türkçesi aşağıdakierden hangisidir?
A)büyüteç-tüb-deney B)kutu-bilimadamı-tüb
C) kavanoz-kitap-kalem D) karton-defter-kalemlik

11)

“I go to the ………………….. in the afternoon.”
Görseli göre boşluğa uygun şıkkı işaretleyiniz.

A) school B) home
C) bed D) playground

12) Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.

A) meet friends B) do homework
C) have dinner D) wake up

13)

“I go to …………………..at night.”
Görseli göre boşluğa uygun şıkkı işaretleyiniz.

A) school B) home
C) bed D) playground

14) “ MONDAY ……….. WEDNESDAY”
Boşluğa aşağıdaki hangi gün adı yazılmalıdır?
A ) Tuesday B ) Sunday C ) Saturday D ) Wednesday

15) Cenk : ………………. is it?
Ali : It’s 7 o’clock.
Aşağıdakilerden hangisinin boşluğa getirilmesi uygun olur ?

A) What B) What time
C) How D) Where

16)

Görsele uygun cümle hangisidir?
A) I brush my teeth
B) I do my homework
C) I have breakfast in the morning
D) I watch tv in the evening

17) “behind” kelimesinin karşıt(zıt) anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?

A) under B) in
C) in front of D) near

18)

Görsele uygun cümle hangisidir?

A) I am a teacher. B) I am a dentist.
C) I am a farmer. D) I am a engineer.

19) “……………… black and white, and you get grey.”
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?

A) fold B) cut
C) mix D) get

20) Aşağıdaki diyaloğu görsele göre tamamlayınız.
Oscar: Where is the rabbit?
Oliver: It is …………….. the hat

A) in B) on
C) under D) near

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.