4.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

4.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

Ad-Soyad:

No:

 

1) Yurdun işgali karşısında, işgal edilen yerlerde vatanı savunmak için ortaya çıkan direniş örgütlerine ne denir?
A) Tekalif-i Milliye
B) Kuvay-i Milliye
C) Misak-ı Milliye
D) İrade-i Milliye

Cevap: B

 

2) Ana ve arayönleri yazınız.

Cevap:

 

3) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
( …) Beşeri unsurlar insan yaşamını kolaylaştırır.
( …) Kronoloji, olayların önem sırasına konulmasıdır.
( …) Yeni Türk devletinin kurulmasını sağlayan anlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması’dır.
( …) Türk kadını, Milli Mücadelede büyük görevler almıştır.

Cevap:

 

4) Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.
1. Bireysel farklılıklardan biri de…………………….dir.
2. Her devlet, yeni doğan vatandaşına bir……………………. belgesi verir.
3. Bayramlarımız, düğünlerimiz, geleneklerimiz………………………………… yansıtan ögelerdir.
4. Bir yerin yüksekçe bir yerden kuşbakışı olarak çizimine ……………………………………..denir.
5. Akarsular, dağlar, ovalar………………………. unsurlardır.
6. Barajlar, köprüler, tüneller ……………………….. unsurlardır.
7. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi nedeniyle oluşan sarsıntıya …….…… denir.
8. Kuzeybatı bir …………………… yöndür.
9. Halkın düşmanlarla mücadele etmesi için kurduğu birliklere …………………………………….denir.
10. Üzerimize devrilebilecek mobilyaların duvara ……………………………… gerekir.

Cevap:

 

5) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
A)Havza Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi

Cevap: B

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı komutanlarından değildir?
A) Mustafa Kemal
B) İsmet İnönü
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Kazım Karabekir

Cevap: C

 

7) Geçmişten günümüze aktarılan, herkesin kabul edip uyguladığı davranış ve yaşantı biçimine ne denir?
A) Gelenek
B) Millli kültür
C) Atasözü
D) Din

Cevap: A

 

8) Aşağıdaki doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız.
( ) Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa uzatırsak önümüz Kuzeyi gösterir.
( ) Hava gözlemleri Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.
( ) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır.
( ) Ülkemizde güneşi ilk doğu illerimiz görür
( ) Yamaçlardaki toprak ve kayaların kayması sonucunda oluşan afete erozyondur
( ) Eğer giderlerimiz gelirlerimizden daha çok ise bütçemiz açık verir.
( ) Bilinçli tüketici her alışverişten sonra fiş ve fatura almalıyız
( ) Tüketici haklarını korumak için kurulmuş derneğin adı Tükoder dir.
( ) Ailenin ihtiyaçları için harcadığı para bütçede gelir bölümünde yer alır
( ) Hava sıcaklığını barometre ile ölçeriz

Cevap:

 

9) Elif’in dedesi doğu cephesinde gazi olduğunu anlatıyordu. Buna göre Elif’in dedesi doğu
cephesinde kimlerle savaşmıştır?

A)İtalyanlarla
B) Yunanlılarla
C) Ermenilerle
D)Frasızlarla

Cevap: C

 

10) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz?
A) Deprem çantası hazırlamak.
B) Deprem tahliye planı hazırlamak
C) Dolap, raf gibi eşyaları duvara sabitlemek
D) Pencere, merdiven gibi yerlerden uzak durmak.

Cevap: D

 

11) Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız
1.İlk düzenli ordumuz, ……………….cephesinde savaşmıştır.
2. Kuvay-i Milliye, …………………… cephesinde etkin olmuştur.
3.Pusulanın renkli ucu daima …………………… yönünü gösterir.
4.I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, İtilaf devletleri ile ………………………………………. Antlaşmasını imzalamıştır
5.M.Kemal’e…………………………… Savaşı sonunda mareşallik rütbesi verilmiştir.
6.……………………………… Milli Mücadeledeki kadın kahramanlarımızdan biridir.
7.…………… yıldızı yöntemiyle de yönümüzü bulabiliriz.
8.Batı cephesinde ………………………….. karşı savaştık.
9.Doğu cephesinin komutanının adı …………………………….
10.M. Kemal, Samsun’a ………………………….tarihinde çıkmıştır.

Cevap:

 

12) Aşağıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz. Sıralamaları yanlarındaki kutucuklara yazınız.
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
TBMM’nin açılması
Sivas Kongresi
Havza Genelgesi

Cevap:

 

13) Ağaşıdakilerden bizim kültürel değerlerimize ait bir öğe değildir?
a. Hamburger
b. Hacivat-Karagöz
c. Peribacaları
d. Kına gecesi

Cevap: A

 

14) Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Yollar ve köprüler
B) Göller ve ırmaklar
C) Dağlar ve tepeler
D ) Ormanlar ve bitkiler

Cevap: A

 

15) Aşağıdaki tablodaki durumlar karşısındaki duygu ve düşüncelerinizi boş bırakılan yerlere yazınız
Öğretmenim yılbaşında bana hediye almış

Babam yarı yıl tatilinde tatile gideceğimizi söyledi

Gece başlayan yoğun kar yağışı

Cevap:

 

16) Atatürk’ e hangi savaştan sonra ‘Gazi’ ve ‘Mareşal’ unvanı verildi?
A) 1. İnönü Savaşı
B) Kütahya-Eskişehir
C) Sakarya Savaşı
D) Çanakkale Savaşı

Cevap: C

 

17) Davranış nedir?


Cevap:

 

18) Mustafa Kemal, askerlerine ““Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözünü nerede söylemiştir ?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Balkan Savaşları

Cevap: B

 

19) Mustafa Kemal, hangi savaş sonrası Büyük Millet Meclisinden “Başkomutanlık” yetkisi almıştır?
A) Kütahya- Eskişehir Savaşları
B) 1. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) 2. İnönü Savaşı

Cevap: A

 

20) I. Erzurum kongresi
II. Meclisin açılması
III. Cumhuriyetin ilanı
IV. Amasya Genelgesi
V. Boğazların işgali
Yukarıdaki olayları oluş sırasına göre sıraladığınızda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?

A) II- V- IV- III- I
B) I – IV – V-II- III
C) V- II- I- IV-III
D) V- IV- I-II-III

Cevap: D

 

 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/4.sınıf-hayat-bilgisi-1.dönem-2.yazılı-soruları-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”4.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.