4.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

4.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

 

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

 

Ad-Soyad:

No:

 

1) Mustefa Kemal’in ilk askeri başarısı hangi savaşla olmuştur.
A) Çanakkale Savaşı
B) Kurtuluş Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Sakarya Savaşı

Cevap: A

 

2) Aşağıdaki verilen Atatürk’ün kimlik belgesinin doğru şekilde doldurunuz.
Adı
Soyadı
Babasının Adı
Annesinin Adı
Doğum Yeri
Doğum Yılı

Cevap:

 

3) ilk cumhurbaşkanımız kimdir? 
A) Atatürk
B) İsmet İnönü
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Kazım Karabekir

Cevap: A

 

4) Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinde kimler ile savaştık?
A) Fransızlar ile
B) İtalyanlar ile
C) Ermeniler ile
D) İngilizler ile

Cevap: C

 

5) I- Ovalar
II- Barajlar
III- Nehirler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğal unsurlardır? 

A)I-II
B)I-III
C)II-III
D)I-II-III

Cevap: B

 

6) Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.
kuzeyi -kronoloji – meteoroloji- kroki – hava olayları-gazilik –güney-mareşallik-Samsun –Mondros-dayanışma–pusula

1-Pusulanın renkli ucu her zaman …………………………………. gösterir.
2-Yön bulmaya yarayan alete ………………………………………………..denir.
3-Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizimine ………………………………………… denir.
4-……………………………. Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra yurdumuzda işgaller başladı
5-Yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara …………………………………………………… denir.
6-Önemli olayları zaman sırasına koyarak ……………………….…….. oluşturabiliriz.
7-Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919’da ………………………………’da başlamıştır.
8-Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal’e …………………… ve ……………………unvanı verildi.
9- Türk milleti Kurtuluş savaşında en büyük ……………………………örneğini göstermiştir.
10-Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzatırsak, arkamız ……..……………………. i gösterir.

Cevap:

 

7) Bir yerin kuşbakışı görünümünün kabataslak olarak kağıt üzerine çizilmesine ne denir?
A. Kroki
B. Harita
C. Yönler
D. Ölçek

Cevap: D

 

8) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kazandığı ilk siyasi başarı hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
A) Gümrü Antlaşması
B)Sevr Antlaşması
C) Uşi Antlaşması
D)Moskova Antlaşması

Cevap: B

 

9) Ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
a) Çiftçi-bakkal-fabrika-fırın-tüketici
b) Bakkal-fırın-çiftçi-tüketici-fabrika
c) Fırın-çiftçi-tüketici-bakkal-bakkal
d) Çiftçi-fabrika-fırın-bakkal-tüketici

Cevap: D

 

10) İnsanların fiziksel özellikleri birbirine benzeyebilir. Ancak bir özellik, dünyadaki bütün insanlarda farklıdır.
Yukarıda sözü edilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saç rengi
B) Göz rengi
C) Parmak izi
D) Diş sayısı

Cevap: C

 

11) Aşağıdaki mesleklerden hangisi için hava durumu daha az önemlidir?
a. Çiftçi
b. Kaptan
c. Öğretmen
d. Balıkçı

Cevap: C

 

12) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
A) Heyelan
B) Trafik kazası
C) Çığ
D) Sel

Cevap: B

 

13) Gece yönümüzü hangisinden yararlanarak bulabiliriz?
A)Kutup Yıldızı
B)Ay
C)Bulutlar
D)Güneş

Cevap: A

 

14) Hangisi krokinin özelliklerinden değildir? 
A) Sembollerden yararlanılması
B) Kuşbakışı olması
C) Ölçülerek çizilmesi
D) Kabataslak çizilmesi

Cevap: D

 

15) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
kroki- kuzeye-sismograf-pusula-konum

1. Belirli bir yere yada noktaya göre bulunulan yere …………….……… denir.

2. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak çizimine …………………………… denir.

3. Ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları ………………………………. bakar.

4. Depremin süresini ve büyüklüğünü ölçen alete …..…………………………………… denir.

5. Yönümüzü en doğru şekilde …………………..…………… yardımıyla belirleyebiliriz.

Cevap:

 

16) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
1. (… …) Deprem anında en güvenli yerlerden biri de pencere önüdür.
2. (…….) Deprem çantasında pasta, süt, oyuncak gibi şeyler bulundurmalıyız.
3. (…….) Yamaçlardaki toprak ve kayaların kayması sonucunda oluşan afete toprak kayması(heyelan) denir.
4. (…….) Aniden oluşan ve insanlar tarafından kontrol edilemeyen afetlere doğal afet denir.
5. (…….) Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa uzatırsak önümüz güneyi gösterir.
6. (…….) 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
7. (…….) Atatürk’e Gazilik ve Mareşallik unvanı Sakarya Zaferinden sonra verildi.
8. (…….) Selleri önlemek için dere yataklarına evler yapılmamalıdır.
9. (…….) Güney ile doğu arasındaki yön kuzeydoğudur
10. (…….) Tekalif-i Milliye emirleri Sakarya Savaşı’ndan önce yayınlandı.

Cevap:

 

17) Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Malzeme Ofisi
B) Türk Dil Kurumu
C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D) Türk Tarih Kurumu

Cevap: C

 

18) Aşağıdaki eşyalardan hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz?
A) Çeyiz sandığı
B) El dokuması halı
C) Bakır semaver
D) Düdüklü tencere

Cevap: D

 

19) Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisi en çok mal ve can kaybına neden olmaktadır?
A) Heyelan
B) Sel
C) Deprem
D) Çığ

Cevap: C

 

20) Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir?
A) Erozyon
B) Kar
C) Yağmur
D)Rüzgar

Cevap: A

 

 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/4.sınıf-hayat-bilgisi-1.dönem-2.yazılı-soruları-1.docx” download=”all” viewer=”google” text=”4.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.