4.sınıf fen ve teknoloji 1.dönem 2.yazılı soruları

FEN VE TEKNOLOJİ 1. DÖNEM 2. YAZILI

1. Aşağıdaki yarım bırakılan cümlelere boşluklara uygun sözcükleri getirerek tamamlayınız. (5 puan)

A. Göğüs kafesimiz hayati önem taşıyan……………………….ve ……………..leri korur.
B. Maddeler doğada …………………, ……….…………. ve
……………………halde bulunurlar
C. Maddenin şekil almış hâline ……………….…… denir.

D.Maddenin ölçülebilir özellikleri ………………… ve …………………….dir.
E.Hacim ölçü birimi……………………….. kütle ölçü birimi …………………………….…dir.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.(5 puan)
A. ( ) Akciğerlerimiz kasılıp gevşeyerek kanı pompalar.
B. ( ) Suyun gaz haline buz denir.
C. ( ) Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan her varlığa madde denir.
D.( ) Kütle ve hacim maddelerin ayırt edici özelliğidir.
E.( ) Şişe katı, süt sıvı, oksijen gaz maddelere örnektir.
3.Aşağıdaki şekilde ok ile gösterilen solunumda görevli organların adını karşılarına yazınız.(5puan)

4) Aşağıda verilen madde ve cisimleri özellikleri ile eşleştiriniz.(5 puan)
( ) cam 1.Mıknatısla çekilen
( ) duvar 2. Saydam
( ) iğne 3. Pürüzlü
( ) pamuk 4. Esnek
( ) lastik 5. Su çeken

TARİH:……………………….
ALDIĞI NOT:………………

Varlık Adı Cisim Malzeme Eşya Alet
P 
R  
S  
5-Yukarıdaki tabloda P, R ve S olarak verilen varlıklar madde, cisim, malzeme, eşya, alet olarak gruplanmıştır. Bu gruplara örnek olarak hangi varlıkları gösterebiliriz?
P R S
A) Un Tahta Çivi
B) Çekiç Sandalye Şeker
C) Yumurta Dolap Tornavida
D) Kerpeten Un Yastık

6-“Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?
A) Tahta B) Ağaç C) Un D) Taş

7-Sıvı maddelerin hacmi, aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?

A) B) C) D)

8 ) Zeynep, odasında parfüm sıkıyor. Zeynep’in annesi odanın diğer yerinden bu kokuyu algılıyor. Bu durum, maddenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Sıvılar ortama hızla yayılır.
B) Katılar, gazlarla beraber ortama yayılır.
C) Gazlar bulundukları ortama hızla yayılır ve bu ortamı doldurur.
D) Burnumuz, en hassas kokuları bile alır.

9-Boş kavanozun kütlesi 150 gram gelmektedir.Kavanoz bal doldurularak tartıldığında kütlesi 460 gram gelmektedir.Balın net kütlesi kaç gramdır?

A) 110 g B) 610 g C) 310 g D) 300 g

I. Sert, parlak ve sağlamdır, suda batar
II. Sert, saydam ve kırılgandır, suda batar
III. Sert, opak ve sağlamdır, suda batmaz
10-Yukarıda özellikleri verilen maddeler aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?
I II III
A) Fincan Duvar Metal bıçak
B) Cezve Plastik tarak Kavanoz
C) Kâğıt Naylon poşet Cam bardak
D) Metal kaşık Cam Tahta parçası

11.Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı ve gaz maddelerin ortak özelliğidir?
A) Belirli bir kütleye sahip olmaları
B)Bulundukları kabın şeklini almaları
C) Akışkan olmaları
D) Belirli bir hacme sahip olmaları

I. Grup II. Grup III. Grup
Oksijen Ayran Kurşun kalem
Su buharı Meyve suyu Bisküvi

12. Kübra, bazı maddeleri belirli bir özelliğe göre gruplandırmıştır. Çizelgeye göre aşağıdaki maddelerden hangisi III.Grupta yer alır?

A) Simit B) Limonata
C) Duman D) Sirke

13. Akvaryumda 4 L su varken, Bekir içindeki balığı dışarı çıkarıyor. Suyun seviyesi 3850 mL’ye düşüyor. Balığın hacmi kaç mililitredir?
A) 7 850mL B) 3 854mL
C) 250 mL D) 150 mL

14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Tornavida-Çekiç-Alet
b) Buzdolabı-Süpürge-KanepeEşya
c) Un-Yumurta-ÇimentoMalzeme
d) Şeker-Tuz-BakırCisim

15- Hangisi sıvıların özelliklerinden değildir?
a) Belirli şekilleri vardır.
b) Akışkandırlar.
c) Konulduğu kabın şeklini alır.
d) Belirli bir ağırlıkları vardır.

16- Yürüyüş yapan Mete’nin en çok hangi kısımdaki kasları ve eklemleri hareket eder?
A.Omurga C. Bacaklar
B. Kollar D. Göğüs kafesi

17- Yüksek oranda karbondioksit gazı içeren kan, temizlenmek üzere aşağıdakilerden hangisine gider?
a) Akciğer c) Damarlar
b) Kalp d) Böbrekler

18-Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) ışık B) su
C) hava D) demir

19- “Gizem, elindeki boş şişeyi ters çevirip suya daldırıyor. Fakat şişenin içine su dolmadığını görüyor.”
Bu durumda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A ) Şişenin içinde hava vardır.
B ) Şişe sudan ağırdır.
C) Havanın da ağırlığı vardır.
D) Şişenin ağzı kapalıdır.

20- “Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler.” Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu katılara örnek gösterilemez? A) Toz şeker B) Tuz C) Bakır tel D) Mercimek

21- Düzgün-opak-sert maddenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) pürüzlü-saydam-geçirgen
B) yumuşak-parlak-pürüzlü C) pürüzlü-opak-yumuşak
D) pürüzlü-saydam-yumuşak

22- Aşağıda verilenlerden hangisi “gaz-katı-sıvı” maddeler olarak sıralanmıştır? A) oksijen-su-kitap B) hava-odun-süt
C) oksijen-buz-sürahi D) tuz-duman-kola

(23. ve 24. soruları parçaya göre yanıtlayınız.)
“ Cumhur, masadaki vidayı tornavida ile çıkarmaya çalışmış.Fakat daha sonra kerpetene ihtiyaç duymuştur.Vidayı yerinden çıkardıktan sonra masaya masa örtüsü sererek, üzerine saksı koymuştur.” 23- Yukarıdaki parçada sayılanlardan hangileri alet olarak sınıflandırılabilecek maddelerdir?
A) vida, tornavida, kerpeten
B) masa, vida, saksı C) vida, kerpeten, masa örtüsü
D) masa, saksı, masa örtüsü

24- Yukarıdaki parçada sayılanlardan hangileri eşya olarak sınıflandırılabilecek maddelerdir?
A) masa, saksı, masa örtüsü
B) vida, masa, masa örtüsü C) kerpeten, tornavida, saksı
D) kerpeten, vida, masa

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.