4. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

) Aşağıda verilen kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız. (10PUAN)
gece ve gündüz 365 gün 6 saatte mikroskobik
atık pil duy anahtar

 Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ………………………………………oluşur.
 Gözlegörülemeyenküçükcanlılara
………………………………………canlıdenir.

 Dünya Güneş etrafındaki dolanımını …………………………………….…tamamlar.

 Evimizdeki lambaları yakmak için kullandığımız düğme aslında bir……………………..……dır.

 Bitmiş pilleri …..………………… kutusuna atmalıyız.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
(10 PUAN)

( ) Pil devrenin enerji kaynağıdır.
( ) Zararlı mikroskobik canlılar sadece suda yaşar.
( ) Mikroskobik canlılar, yere düşen bitki yapraklarını çürütür.
( ) Dünya’mızın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu olarak mevsimler oluşur.
( ) Devrede piller ters bağlansa bile devre çalışır.

C) Aşağıda sorulan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
( 50 PUAN)

1) Yandaki devrede aşağıdaki devre elemanlarından hangisi yoktur?

A)Pil B)Bağlantı kablosu
C)Anahtar D)Ampul

ALDIĞI PUAN:

2) Pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir pilin üzerinde artı(+) ve eksi(-) kutuplar bulunur.
B) Birden çok pilin bir araya getirilmiş haline batarya denir.
C) Bitmiş piller doğaya zarar verebilir.
D) Evdeki tüm araçlarımızı pille çalıştırabiliriz.

3)
I- Bitki ve hayvan atıklarını çürütürler II- Yemekleri ekşitirler III- Sütü yoğurda ve peynire çevirirler IV- Meyveleri çürütürler
Yukarıdakilerden hangileri mikroskobik canlıların faydalarındandır?

A) I ve II B) I, II ve III
C) I ve III D) I, II, III ve IV

4)Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonucaulaşamaz?
A) Evimizdeki elektrik düğmeleri birer anahtardır .
B) Elektrik devresiyle aydınlanmak için ampul kullanmalıyız.
C) Odamızı aydınlatan ampulün kabloları duvar içerisindedir.
D) Elektrik devrelerindeki kablo kopuklukları devrenin çalışmasını etkilemez.

5) Yıldızlar, Güneş, ateşböceği …………ışık kaynaklarıdır.
Ampul, mum, meşale ……..……ışık kaynaklarıdır.
En büyük ışık kaynağı ……………tir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeleri getirmeliyiz?
A) yapay – doğal – güneş
B) doğal- yapay – güneş
C) güneş – doğal – yapay
D) doğal – güneş – yapay

6)
Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya Bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.
B) Dünya’nın bu hareketi 1 yıl olarak adlandırılır.
C) Dünya’nın bu hareketi sonucu gece ve gündüz meydana gelir.
D) Dünyanın bu hareketi sonucu mevsimler meydana gelir.

7) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özelliklerinden biri değildir?

A) Tüm mikroskobik canlılar zararlıdır.
B) Hastalıklara neden olurlar.
C) Gözle görülmezler.
D) Ekmeğin küflenmesine neden olurlar.

8)

Oya’nın tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.) teleskop B. ) periskop
C. ) mikroskop D. ) dürbün

9) Elektrikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Elektrik aydınlatma, ısıtma vb. alanlarda kullanılır.
B-Elektrik enerjisi farklı enerji türlerine dönüşebilir.
C-Elektriği gözle görebiliriz, etkilerini hissedemeyiz
D-Kömür,petrol,doğal gaz elektrik üretiminde kullanılır

.

10) 1519 yılında gemilerle yola çıkıp hep batıya ilerleyip yine aynı yere gelerek dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim adamı kimdir?

A) Pisagor B) Macellan
C) Newton D) Thales

D) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin altlarına “ışık verir” veya “ışık vermez” yazınız.( 10 PUAN)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 + = 9

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.