4.sınıf fen teknoloji 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
….. İLKOKULU 4 / E SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

AD -SOYAD:………………………………………..
1.Madde ısı verir. 2.Madde ısı alır 3.Madde katı halden sıvı hale geçer. 4.Madde sıvı halden katı hale geçer. 1.) Yukarıdaki cümlelerden hangileri donma başlığı altına yazılabilir ? A ) 1,2 B) 3,4 C) 2,3 D) 1,4
2.) Aşağıdaki karışımlardan hangisi çözelti değildir?
A) şeker + su B) kum + su C) sirke + su D) tuz + su
3- ) Aşağıdaki maddelerden hangisi mikroskobik canlıların etkisi sonucu oluşmaz? A) Açıkta bekletilen sütün bozulması. B) Poşette bekletilen ekmeğin küflenmesi. C) Yere dökülen yaprakların çürümesi. D) Saksıya dikilen çiçeğin büyümesi.
4-) Aşağıdaki maddelerden hangisi en az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşmamıştır?
A) Hava B) limonata
C) Deniz suyu D) Zeytinyağı
5-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hacim dereceli silindirle ölçülür. B) Kütle birimi gramdır. C) Hacim birimi kilogramdır. D) Kütlesi ve hacmi olan varlıklara madde denir.
6-) İnsanlar doğal kaynakları ve doğayı uygun kullanmadıkları zaman ……………meydana gelmektedir. Samet’in cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Erozyon B) Çevre kirliliği C) Doğal afet D) Yapay çevre
7-) Aşağıdakilerden hangisinin hacmi vardır?
A ) Gölgemizin B) Sesimizin C) Güneş Işığının D) Soluduğumuz Havanın

😎 Aşağıdakilerden hangisi ile ampul ışık verecek şekilde basit bir elektrik devresi kurulur? A) pil,ampul,duy,kablo,pil yatağı B) pil,ampul,duy,pil yatağı C) ampul,duy,pil yatağı D) ampul ,kablo,pil yatağı,duy
9-) Mevsimlerin oluşması hangi olay ile açıklanabilir? A- Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi. B- Güneş’in Dünya etrafında dönmesi. C- Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı. D- Dünya’nın Ay etrafında dolamını.
10-) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirlenmesine karşı yapılması gerekenlerden değildir? A-) Toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır. B) Güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan araçlar kullanılmalıdır. C) Fosil yakıt tüketimi azaltılmalıdır. D) Tarlalarda kalan bitki atıkları yakılmamalıdır.
11-) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?
A) Filtresiz fabrika bacalarından çıkan gazlar B)Tarımda gelişigüzel kullanılan ilaçlar C) Ormanlardan çıkan bol oksijen gazı D) Tükenmiş pillerin toprağa atılması
12-) Aşağıdaki maddelerden hangisi hem bir cisim Hem de bir alettir ? A) Yazı tahtası B) Makas C) Kalem D) Çanta
13-) Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Ay’ın Dünya etrafındaki hareketi
B) Lunaparktaki gondolun hareketi
C) Saatteki akrebin hareketi
D) Lunaparktaki atlı karıncanın hareketi.

14- Aşağıdaki hal değişimlerinin hangisinde çevreden ısı alma geçerli değildir?
A) Mumun erimesi B) Dondurmanın erimesi C) Kaynayan suyun buharlaşması D) Bulutlardan yağmurun yağması
15-) Aşağıdaki olayların hangisi bozunmaya örnektir?
A) Şekerin ısıtılması B) Sıcak çaya şeker ilave edilmesi C) Suya tuz konup karıştırılması D) Tavada tereyağının ısıtılması
16-) Darası 320 g gelen kaba, nohut doldurunca 710 g geliyor. Doldurulan nohutun kütlesi kaç gramdır? A) 1030 g B) 390 g C) 515 g D) 490 g
17-) Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur? A) Odun parçası B) Hayvan ölüsü C) Plastik şişe D) Kağıt

18-) Zeynep,yukarıdaki gibi basit bir elektrik devresi
kurduğunda lambanın ışık vermediğini görüyor.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A-Devrede lamba yoktur B-Devrede pil yoktur.
C-Piller yanlış yerleştirilmiştir. D-Anahtar açıktır.

19-) Aşağıdakilerden hangisi elektriği ısı enerjisine dönüştüren bir alettir?
A-Bilgisayar B) Fırın C-Radyo D-Televizyon

Zeynep:Dünya kendi ekseni etrafında batıdan – doğuya doğru döner. Esra: Güneş, Dünya etrafında dönme hareketi yapar. Kaan: Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece – gündüz oluşur.
20-) Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin verdiği bilgi doğrudur?
A) Yalnız Kaan B) Kaan ve Zeynep C) Esra ve Kaan D) Zeynep ve Esra
21-) Mıknatıslarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Birbirlerine sadece itme kuvveti uygular. B) Mıknatıslar temas gerektiren kuvvet uygular. C) Kuzey ve güney kutupları vardır. D) Ataş,çivi ve taşı çekebilir.
22.) Aşağıdaki çizimlerden hangisinde verilen ampul ışık verir?
A) B) C) D)

23-) Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin yol açtığı durumlarla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Kentte yaşayan İnsanların gökyüzündeki yıldızların çoğunu görememeleri.
B) Göçmen kuşların yollarını kaybetmelerinin nedeni ışık kirliliğidir.
C) Deniz kaplumbağalarının neslinin tükenmesinin ışık kirliliği ile ilgisi yoktur.
D) Işık kirliliği doğal hayata zarar verir.

24-) Karışımla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilir.
B) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
C) Karşımlar saf değildir.
D) Karışımı oluşturan maddeler birtakım yöntemler ile birbirinden ayrılabilirler.

25-) Kandan alınan karbondioksitin vücut dışına atılması sırasında karbondioksit aşağıdaki yollardan hangisini izler?
A.) burunyutakgırtlaksoluk borusuakciğerler
B.) burungırtlakyutaksoluk borusuakciğer
C.) akciğersoluk borusuyutakgırtlakburun
D.) akciğersoluk borusugırtlakyutakburun

CEVAP ANAHTARI
1-D 2-B 3-D 4-D 5-C 6-B 7-D 8-A 9-C 10-A 11-C 12-B 13-B 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-B

21-C 22-D 23-C 24-B 25-D

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 88 = 94

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.