4. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

 Adı Soyadı:               …… GÖKSU İLKOKULU                                  20/03/20……

    4/.. SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI DEĞERLENDİRME 

1-Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olayları numaralandırarak oluş sırasına koyunuz.

“Kandil” adı verilen yağ lambaları aydınlatmada kullanıldı.

1879 yılında Thomas Edison tarafından ampul icat edildi.

Gaz yağını keşfeden insanlar gaz lambalarını üretti.

Odun ve reçine kullanılarak yapılmış meşaleler kullanıldı.

Daha sonraları ise sırasıyla floresan, LED ve halojen lambalar kullanıldı.

2-Mikroskobik canlıların yararlarının başına “Y”, zararlarının başına  ise “Z” yazınız.

Hastalıklara neden olur.                                          Hamurun mayalanmasını sağlar.

Aşı ve antibiyotik yapımında kullanılır.             Yemeklerin ekşimesine ve bozulmasına yol açar.

Açıkta bırakılan gıdaların çürümesine yol açar.

Sütün yoğurda ve peynire dönüşmesini sağlar.

3-  Aşağıdaki cümlelerin bilgi yönünden doğru olabilmesi için noktalı yerlere yazılacak        sözcükleri seçiniz.

’dalgalar  –   madde  –    ışık kirliliğine-     tehlike-        dönme   ‘’

  • Çevremizde gördüğümüz ağırlığı ve hacmi olan her şeye ……………………..denir.
  • Hızla hareket eden varlığı durdurmaya çalışmak…………………….yaratır.
  • Musluğun açılıp kapanması ……………………….hareketidir.
  • Gereksiz aydınlatmalar ………………………..………neden olur.
  • Kaynaktan çıkan ses ……………………….halinde yayılır.

4-Aşağıdaki bilyeler aynı büyüklüktedir. İçinde 300 mL su bulunan dereceli kaba tek tek      konularak hacimleri bulunuyor.

demir bilye             tahta bilye                   plastik bilye

Dereceli kaptaki su seviyesini hangi bilye daha fazla yükseltecektir?

A) Hiçbiri B) demir bilye                   C) tahta bilye               D) plastik bilye

 5-Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi ışık kirliliği meydana getirir?

A) Şimşek                    B) Güneş                  C) Yıldız                       D) Ampul

 6-Sesimizi duyuramadığımız bir ortamda sesimizi duyurmak için aşağıdaki araçlardan hangisini   kullanırız?

A) Işıldak B) Meşale                    C) Megafon                     D) Mum

          Işık kirliliğinin nedenlerini

1.Işığın yanlış yönde kullanılması

2.Işığın fazla miktarda kullanılması

3.Dükkan ve sokakların aşırı aydınlatılması

4. Aydınlatmada tasarruflu ampullerin kullanılması

    7-  Işık kirliliğinin nedenlerini yazan Yiğit ,hangi satırda yanlışlık yapmıştır?

A) 1 B) 2                                 C) 3                             D) 4 

8-Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlıştır?

A) Tuzlu su———————————buharlaştırma

B) Kömür tozu-kükürt tozu————–mıknatısla ayırma

C)Talaş-su————————-süzme

D)Demir tozu-şeker———————–mıknatısla ayırma

9-Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A)Cam                      B) Ağaç                 C) Plastik                  D) Demir 

       10- Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) altın B) ses                             C) su                           D) hava

11-Aşağıdaki maddelerden hangisinin sıkıştırıldığında hacmi küçülür?

A) katılar B) sıvılar                        C) küçük taneliler           D) gazlar

12-Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden    hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet cisimlerin hızını artırabilir. B) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir.

C) Kuvvet cisimlerin miktarını artırabilir.          D)Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir
14-Yukarıdaki özellikler hangi seçenekteki katı maddeye ait olabilir?
A) Tahta kaşık B)Toz şeker C)Gazete kâğıdı D) Tereyağı

15-Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların etkisi sonucu oluşmaz?
A) Açıkta bekletilen sütün bozulması B)Saksıya dikilen çiçeğin büyümesi
C) Poşette bekletilen ekmeğin küflenmesi D)Yere dökülen yaprakların çürümesi

16-Çevre kirliliğini önlemek için … ……………
a. çöpler boş alanlara atılmalıdır b. önce yakın çevrenin temizliğine dikkat edilmelidir

c. çöp atılan alanlardan uzak durulmalıdır d. tüm çöpler, geri dönüşüm kutularına atılmalıdır

Cümledeki noktalı yere hangi harfle gösterilen ifade yazılırsa verilen bilgi doğru olur?
A) a B) b C) c D) d

17-En az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.

Yukarıdaki açıklamaya hangi seçenekteki madde örnek olarak verilemez?
A) Hava B)Deniz suyu C)Zeytinyağı D) Limonata

18-İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğal varlıklara müdahale eder. Köyler ve şehirler kurarlar. Binalar, köprüler, tarlalar, barajlar, yollar ve fabrikalar yaparlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin sonuçlarından biri değildir?
A) Nüfusun sürekli olarak artması B) Bitki örtüsünün azalması
C) Canlı türlerinin yok olması D) Su, toprak ve havanın kirlenmesi

Aydınlanma teknolojilerinden meşale ve …………. günümüzde kullanılmayan araçlardır.

19-Aydınlatmada kullanılan teknolojik ürünlerden hangisi cümleyi doğru olarak tamamlar?
A) floresan B)ampul C)halojen lamba D)kandil

I- Madde ısı verir. II- Madde ısı alır.
III- Madde katı hâlden sıvı hâle geçer. IV- Madde sıvı hâlden katı hâle geçer.
20-Yukarıdaki cümlelerden hangileri “Donma” başlığı altına yazılabilir?
A) I, II B) I, IV C) III, IV D) II, III

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.