4.sınıf fen teknoloji 1.dönem 3.yazılı soruları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (9×1=9 Puan)
1. ( ) Demir,nikel ,kobalt mıknatıs tarafından çekilir.
2. ( ) Kalp, soluk alıp vermede görevli organlarımızdan biridir.
3. ( ) “L” ve “mL“ hacim ölçüsü birimidir.
4. ( ) Gaz halindeki maddeler belirli bir şekle sahiptir.
5. ( ) Şemsiye, çadır ve yağmurluklar suyu çekme özelliği olan maddelerden yapılır..
6. ( ) Boş kabın kütlesine dara denir.
7. ( ) Kütle ölçme birimi kilogramdır.
8. ( ) Kanın damarda yaptığı etkiye kas denir.
9. ( ) Sıvıların hacmi terazi ile ölçülebilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilmiş sözcüklerden uygun olanı yazınız. (10×1=10 Puan)

akışkanlık – hava – hacim – kırılgan – kalp – küçük taneli – gazlar – dara – arttırmış – katı

1- Bir futbolcu duran bir topa vurarak onun hızını ……………………. olur.
2- Kanın damarlarda hareketini ……………….. sağlar.
3- …………………. maddelerin belli bir şekli vardır.
4- Un, kum ve tuz gibi …………………………………….… katılar da sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alırlar.
5- …………………………… bulunduğu ortama yayılırlar.
6- Yaşamamız için gerekli olan …………… , maddenin gaz hâline örnektir.
7- Sıvıların ………………………. özelliği, katı maddelerde yoktur.
8- Varlıkların boşlukta kapladığı yere …………… denir.
9- Ölçmede kullanılan boş kabın kütlesine …….…….. adı verilir.
10- Cam, sert ama ……………….……….. bir maddedir.

C. Aşağıda verilen yerlere katı, sıvı ve gaz maddelere üçer örnek yazınız.(9×1=9 Puan)

KATILAR
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
SIVILAR
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
GAZLAR
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

D. Aşağıdaki Mıknatısların verilmeyen kutup isimlerini yazınız. (6×2=12 Puan)
Birbirini İtiyor

S .….. ……. …….

A mıknatısı B mıknatısı

Birbirini çekiyor

N …… …… .…..

A mıknatısı B mıknatısı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(3×20=60 Puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?
A) Dolaşıma yardım eder.
B) İç organları korur.
C)Vücudumuza destek olur.
D)Hareket etmenizi sağlar.

2. Ali, mıknatıs tarafından çekilen, suda batan ancak suyu çekmeyen bir maddeyi arıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu maddedir?
A) kağıt para B) çivi C) pamuk D) eldiven
3.

Yukarıdaki dereceli silindire 300 mL su koyup içine bir taş parçası bıraktığımızda kaptaki suyun seviyesi 500 mL ’ye yükseliyor. Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200

4.

Şekildeki pirincin kütlesi kaç gramdır ? S: Doğu
A)750 g B)780 g C)770 g D)700 g

5. Hangisi nefes alıp vermede görevli organlardan değildir?

A)Akciğer B) Kalp C) Gırtlak D) Burun

6.İskeletin hangi bölümü beynimizi korumakla görevlidir?

A) Eklem B) Göğüs kafesi C) Omurga D) Kafatası

7. Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kas-İskelet B) Kalp-Damar
C) Eklem-Omurga D) Kemik-Akciğer

8. Aşağıdakilerden hangisi suda yüzer?
A) Madeni para B) Poşet C ) Taş D) Yüzük

9. Aşağıdaki verilenlerden hangisinde kuvvet uygulanınca şekil değişikliği olmaz?

A) Lastik B) Tel C) Taş D) Teneke
10. Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.
B. Sıvı maddeler akışkandır.
C. Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir.
D. Sıvıların belli bir şekilleri vardır .

“Bazı katı maddeler konuldukları kabın şeklini alabilirler.”
11. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek verilebilecek bir katı maddedir?
A) Tahta B) Demir C) Toz Şeker D) Kağıt

12. Aşağıdakilerden hangisi katı maddedir?
A . Buz B .Oksijen C .Süt D . Çay
13. Mutfak tüpleri gazların hangi özelliği kullanılarak yapılmıştır ?
A. Sıkıştırılabilme.
B. Belli bir şekilleri olmama.
C. Ortamda yayılabilme.
D. Akışkan olma.

14. Hacmi aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz ?
A. kilogram B. litre C. gram D. miligram

15. Aşağıdakilerden hangisi sıvıdır ?
A. ekmek B. kola C. oksijen D. havuç

16. Aşağıdakilerden hangisi suyun gaz halidir ?
A. Oksijen B. Buz C. Karbondioksit D. Buhar
17-Aşağıdaki verilenlerden hangisinin hacmi en fazladır?
A) B) C) D)

3 L 5L 3000 ml 1000 ml

18-Verilen seçenekte hangisinde hacim birimleri çevrimi doğrudur?
A) 4 L= 4000 mL B) 5 L= 50 ml
C) 2L= 200 mL D) 1000 mL= 10 L

19. Kütleyi aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz ?

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.