4. Sınıf Fen Bilimleri Çevre Kirliliği Konu Anlatımı

Çevre Kirliliği 4. Sınıf Fen

4. sınıf fen bilimleri çevre kirliliği, çevre kirliliği fen bilimleri 4 sınıf, toprak kirliliği 4. sınıf, su kirliliği 4 sınıf

Çevre kirliliği: Çevre kirliliği, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların sağlığını etkileyen, cansız ve çevredeki maddeler üstünde yapısal zararlar veren ve bazı nitelikleri bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışması olayıdır.

çevre kirliliği nedir

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

» Dünyada nüfusunun artması ve bu nüfusun ihtiyaçları, insan eliyle yaratılan kirliliği hızlandırmaktadır. Günlük yaşamı, özellikle de şehir yaşamını kolaylaştırıcı bazı gelişmeler doğal kaynakları bozmakta; su, hava ve toprağın kirlenmesine yol açmaktadır. Bu da bitki ve hayvan varlığına ve sağlığına zarar vermektedir.

Çevre kirliğinin pek çok nedeni vardır ki bunlara örnek olarak aşağıdakileri gösterebiliriz:

» Evler, iş yerleri ve taşıtlarda petrol, kalitesiz kömür gibi karbon salınımı yüksek fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanılması,

– Sanayi ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel atılması,

– Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması,

– Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar,

– Tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde bilinçsiz ve gereksizce zararlı gazlar kullanılması,

– Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması…

Çevre Kirliliğinin Sonuçları

1- Dünya’nın coğrafyası değişir.

2- Dünya’nın iklimi değişir.

3- Erozyonlar oluşur ve toprağın verimini düşürür.

4- Su kaynakları azalır ve kurur.

5- Enerji kıtlığı başlar.

6- Biyolojik çeşitlilik (canlı çeşitliliği) azalır.

7- Beslenme sorunu doğar.

Çevreyi Korumak İçin Alınacak Önlemler

 

1- Sanayileşmede çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

2- Canlı türlerinin ve nesillerinin devamının sağlanması gerekir.

3- Bilinçli tarım yapılması gerekir.

4- Ormanların yok edilmemesi gerekir.

5- Su kaynaklarının kirletilmemesi gerekir.

6- Geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması gerekir.

7- Tüketim maddelerinin geri dönüştürülebilecek şekilde kullanılması gerekir.

8- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekir.

9- Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanılmaması gerekir.

10- Eğitime önem verilmesi ve tutumlu olunması gerekir.

11- Sürdürülebilir kalkınma yapılması gerekir.

Çevre Kirliliği Türleri

Çevre kirliliği 3 bölümden oluşur:

  1. Toprak kirliliği
  2. Su kirliliği
  3. Hava kirliliği

 

1 Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir.

İnsanların geçmişten gelen ve geçmişte zararları fark edilmemiş olan alışkanlıkları, bu gün toprak kirlenmesi ve bununla birlikte ortaya çıkan yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine sebep olmaktadır.

toprak kirliliği nedir

Toprak kayaçların parçalanmasıyla oluşur. Oluşumu çok uzun sürede gerçekleşen toprak insan eli ile çok kısa sürede tahrip edilir. Tarımın yapılabilmesi için temel unsur verimli tarım arazileridir yani topraktır. Daha çok ürün elde edebilmek için kullanılan gübreler,tarım ilaçları sağladıkları yararın yanı sıra toprak kirliliğinin önemli sebepleri arasında yer almaktadır.

Çevreye gelişigüzel atılan çöpler,evsel atıkların ve sanayi atıklarının arıtılmadan toprağa karıştırılması da toprağı kirleten etkenlerdendir.

2 Su Kirliliği

Su kirliliği, göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlar. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir.

su kirliliği

3 Hava Kirliliği

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

hava kirliliği nedir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.