4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

A) Aşağıda verilen kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız. (5 P)
gece ve gündüz 365 gün 6 saatte mikroskobik
atık pil kalp anahtar

*Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ………………………………………oluşur.
*Gözle görülemeyen küçük canlılara ……………………………………… canlı denir.
*Dünya Güneş etrafındaki dolanımını …………………………………….…tamamlar.
*Evimizdeki lambaları yakmak için kullandığımız düğme aslında bir……………………..……dır.

* Bitmiş pilleri …..………………… kutusuna atmalıyız.

* Kanı pompalayan organımız…………….tir

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
(6 P)
( ) Açıkta kalan yiyeceklerin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur. ( ) Bir devrede piller ters bağlansa bile devre çalışır ( ) Güneş doğal ışık kaynağıdır ( )Dünya’mızın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu olarak mevsimler oluşur ( )Kalp, soluk alıp vermede görevli organlarımızdan biridir.
C-Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin altlarına “ışık verir” veya “ışık vermez” yazınız. (5 P)

……………… …………… …………….…

……………… ………………………

02/06/2016
Ç-) Aşağıdaki devre elemanlarını görevleri ile eşleştiriniz. (6 P)
1 Anahtar
Ampulün takıldığı yer.
2 Duy
Elektrik kaynağıdır.
3 Pil Yatağı Devredeki elektriğin geçişini sağlar.
4 Ampul Devre elemanlarını birbirine bağlar.
5 Pil Pilin takıldığı yerdir.
6 Kablo Devredeki elektriğin geçip geçmediğini gösterir.
D. Aşağıdaki tabloda uygun araçlardan 2’er tane yazarak doldurunuz. (6 P)
Şehir Elektriği İle Çalışanlar
Pil ile çalışanlar
Batarya ile çalışanlar

1) Yandaki devrede aşağıdaki devre elemanlarından hangisi yoktur?
A) Pil B) Bağlantı kablosu
C) Anahtar D) Ampul

2) Pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir pilin üzerinde artı(+) ve eksi(-) kutuplar bulunur.
B) Elektrik enerji kaynağıdır.
C) Bitmiş piller doğaya zarar verebilir.
D) Evdeki tüm araçlarımızı pille çalıştırabiliriz.

I- Bitki ve hayvan atıklarını çürütürler II- Yemekleri ekşitirler III- Sütü yoğurda ve peynire çevirirler IV- Meyveleri çürütürler 3) Yukarıdakilerden hangileri mikroskobik canlıların faydalarındandır? A) I ve II B) I, II ve III C) I ve III D) I, II, III ve IV

4) Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonuca ulaşamaz?
A) Evimizdeki elektrik düğmeleri birer anahtardır . B) Elektrik devresiyle aydınlanmak için ampul kullanmalıyız. C) Odamızı aydınlatan ampulün kabloları duvar içerisindedir.
D) Elektrik devrelerindeki kablo kopuklukları devrenin çalışmasını etkilemez.
5) Yıldızlar, Güneş, ateşböceği …………ışık kaynaklarıdır. Ampul, mum, meşale ……..……ışık kaynaklarıdır. En büyük ışık kaynağı ……………tir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeleri getirmeliyiz? A) yapay – doğal – güneş B) doğal- yapay – güneş
C) güneş – doğal – yapay D) doğal – güneş – yapay
6)
Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.
B) Dünya’nın bu hareketi 1 yıl olarak adlandırılır.
C) Dünya’nın bu hareketi sonucu gece ve gündüz meydana gelir.
D) Dünyanın bu hareketi sonucu mevsimler meydana gelir.
7) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özelliklerinden biri değildir?
A) Tüm mikroskobik canlılar zararlıdır.
B) Hastalıklara neden olurlar.
C) Gözle görülmezler.
D) Ekmeğin küflenmesine neden olurlar.
8)
Oya’nın tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) B) C) D)

9) Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapmaz? A) Atlı karınca B) otomobil tekeri C) Saat D) Hızlanan araba
10)Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? A)Vücuda genel şeklini vermek B)Vücudun dik durmasını sağlamak. C)İç organları dış etkilerden korumak D)Kanın damarlarda ilerlemesini sağlamak.
11-Aşağıdakilerden hangisinin basit bir elektrik devresinde olması zorunlu değildir?
A) Duy B) Kablo C) Ampul D) Pil

I. Yavru kaplumbağalar deniz yerine ışığa giderler.
II. Göçmen kuşlar yönünü şaşırırlar.
III. Gök cisimleri,yıldızlar yeterince gözlemlenemez.
12- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışık kirlili-ğinin sonuçlarındandır?
A) I ve II B) II , III C) I, III D) I, II, III
13- Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarındandır? A) Yol yapım çalışmasındaki makine sesi B) Trafikteki arabaların korna sesi C) Okulda teneffüs için çalan müzik sesi D) Evde kafeste beslenilen kuşun sesi
14- Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların etkilerinden değildir? A) Küflenme B) Bozulma C) Ekşime D) Buharlaşma 15- Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? A) Akü mülatör B) Elektrik direkleri C) Şehir cereyanı D) Pil
16- Duvar saati ile ütünün çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A) Akü-dinamo B) Pil-akü C) Pil-pil D) Pil-şehir cereyanı
17-
(I) (II) (III) Yukarıdaki durumlardan hangisinde mıknatıslar birbirini çeker?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Ive II D) II ve III
18) Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?

A) Güneş’in Dünya etrafında dönmesi

B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

C) Güneş’in kendi etrafında dönmesi

D) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

38 − = 28

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.