4.sınıf fen bilimleri 1.dönem 3.yazılı

……. İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR
FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI DEĞERLENDİRME

A- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y”işareti koyunuz. (10p)
( ) Un, tuz, şeker, kum gibi küçük taneli katılar da sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alır.
( ) Sıvılar akma özelliğine sahip olup akıcıdırlar.
( ) Gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar.
( ) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Şekilleri bulundukları kaba göre değişmez.
( ) Hava bir madde değildir.
( ) Mıknatısın farklı kutupları birbirini çekerken, aynı kutuplar birbirini iter.
( ) Şemsiye, çadır ve yağmurluklar suyu çekme özelliği olan maddelerden yapılır.
( ) Su doğada normal şartlarda katı halde bulunurken, buzluklarda sıvı hale gelir.
( ) Kalp, damarlar yoluyla kanın içindeki oksijen ve besinleri vücudun her tarafına pompalar.
( ) Sadece katı maddelerin kütlesi ölçülebilir.
B) Cümlelerde verilen boşlukları kelimelerle uygun biçimde doldurunuz.( 6P)
“opak–hacim –dönme – madde-kütle–sıvı”
1. Maddelerin boşlukta kapladığı yere……………………………denir.
2. Ölçülebilen ve değişmeyen madde miktarına……………………………………… denir.
3. Çay, ayran, süt, kolonya gibi maddeler …………………………….….. maddelere örnek verilebilir.
4. Arabanın tekerlekleri ……………………………………… hareketi yaparak arabayı hareket ettirir.
5. Işığı geçirmeyen maddelere………………………………………… maddeler denir
6. Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan varlıklara ……………………….…………denir.

(Çoktan seçmeli soruların her birinin doğru cevabı 4 puandır.)
1. Hangisi madde değildir?
A) Bulut B) Yağmur C) Tavşan D) Sıcaklık

2. Hangisi katı, sıvı ve gazların ortak özelliğidir?
A) Belli bir şekle sahip olmaB) Bulundukları kabın şeklini alma
C) Akışkan olma D) Kütle ve hacme sahip olma

3.Aşağıdaki maddelerden hangisi hal değişimine uğramamıştır?
A) Dondurmanın erimesi B) Defterin yırtılması C) Suyun buharlaşması D) Suyun donması
4.Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır B) Sıvı maddeler akışkandır.
C) Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir. D) Sıvılar sıkıştırılabilirler.

5. Yere saçılan toplu iğneleri aşağıdaki yöntemlerden hangileri ile daha kolay ayırabiliriz?
A) Cımbızla toplayarak B) Mıknatıs yaklaştırarak C) Süpürge ile süpürerek D) Elimizle toplayarak

6. Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır.Sıvıların hacmini …… ile ölçeriz.”Cümlesini nasıl tamamlarız?
A) Eşit kollu terazi B) Baskül C) Elektronik tartı D) Dereceli silindir

7. Yüksek oranda karbondioksit gazı içeren kan, temizlenmek üzere aşağıdakilerden hangisine gider?
A) Akciğer B) Damarlar C)Kalp D) Böbrekler

8. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Hacim – Renk B) Kütle – Berklik C) Hacim – Kütle D) Hacim – Koku

9.Bir kap boş iken tartıldığında 400 gram, içi pekmez ile dolu iken tartıldığında 4 kg gelmektedir. Buna göre bu kabın içindeki pekmezin kütlesi kaç gramdır?
A) 4400 B) 4200 C) 3800 D) 3600

10.20 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan sütün kütlesi 250 gram gelmiştir.
Buna göre sütün net kütlesi kaç gramdır?

A) 270 B) 230 C) 210 D) 190

1 2 3

11. Yukarıdaki mıknatısların birbirini itmesi ve çekmesi konusunda hangi seçenek doğrudur?
1.Konum 2.Konum 3.Konum
A) İter Çeker İter
B) Çeker Çeker İter
C) Çeker İter Çeker
D) İter İter Çeker

12.“Maddenin şekil almış haline cisim denir.” Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) B) C) D)

13. Aşağıdakianlatımlardanhangisiyanlıştır?
A) Küçüktanelikatılardasıvılargibiakıcıdır. B) Hacimlerieşitolanmaddelerinkütlelerideeşittir.
C) Sıvımaddelerinbelirlişekilleriyoktur. D) Gazlarbulunduklarıkabıdoldururlar.

14. Buzu sobanın yanına koyarsak, aşağıdakilerden hangisini gözlemleyebiliriz?
A) Isı vererek “erime” olur. B) Isı vererek “buharlaşma” olur.
C) Isı alarak “erime” olur . D) Isı alarak “donma” olur.

15. Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Madde Özellikleri
A) Odun Mat, sert
B) Pamuk Yumuşak, suyu çeken
C) Cam Opak, kırılgan
D) Ayna Pürüzsüz, kırılgan

16. Eşit kollu terazinin bir tarafında 1 kg demir, diğer tarafında 1 kg pamuk bulunmaktadır. Bu durumla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden ağırdır. B) Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden hafiftir.
C) Demirin ve pamuğun kütleleri eşittir. D) Demirin ve pamuğun hacimleri eşittir.

17. Bir taş ısıtılarak su dolu bardağın içine atılıyor. Bir süre sonra suyunda ısındığı gözleniyor.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Taştan suya ısı akışı olmuştur. B) Sudan taşa ısı akışı olmuştur.
C) Taşın ısısı azalmıştır. D) Suyun sıcaklığı artmıştır

I. Su II. Toz şeker III. Zeytinyağı IV. Un
18. Yukarıda verilen maddelerden hangileri sıvı olmadıkları halde konuldukları kabın şeklini alır?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV D) IV ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?
A) Cisimlerin şeklini değiştirme B) Duran cismi hareket ettirme
C) Hareket eden cisimlerin yönünü değiştirme D) Cisimlerin sıcaklığını değiştirme

20. Aşağıdaki cisimler su dolu bir kaba bırakıldığında yüzme ve batma durumları hakkında ne söylenir?
yaprakparatop
A) yüzer batar batar
B) batar yüzer yüzer
C) batar batar yüzer
D) yüzer batar yüzer

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.