4. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

……  İLKOKULU

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ   2. DÖNEM  1. YAZILI 

 1. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman ve nerede doğmuştur?

A) 571-Mekke                   B) 571-Medine                 C) 632-Mekke                D) 632-Medine

 1. Hz. Muhammed, çocukluğu döneminde aşağıdaki kişilerden hangisinin evinde yaşamamıştır?

A) Abdülmuttalip                  B) Ebu Talip               C) Halime                  D) Zübeyr 

 1. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri, karşıdaki sütunda yer alan isimlerle eşleştiriniz. 
1 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in annesi   HATİCE
2 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in babası   EBU TALİP.
3 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in dedesi   ABDULMUTTALİP
4 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in amcası   ABDULLAH
5 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in ilk eşi   AMİNE

 4.“ Hz. Muhammed annesi ……………… ölünce , dedesi …………………….….’ in yanında kalmıştır.

      Dedesi ölünce amcası ……………………’in   yanında evleninceye kadar kalmıştır.” cümlelerindeki      boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir?

A) Amine – Abdulmuttalip – Hamza                  B) Amine – Abdulmuttalip – Ebu Talip

C) Halime – Abdulmuttalip- Ebu Talib D) Amine – Abdullah – Ebu Talib 

 1. Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Tek olan Allah’a inanıyorlardı.

B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.

C) Kabile olarak yaşantı vardı

D) Kız çocuklarına değer verilmezdi.

 1. Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğumundan önce babası ölmüştü. B) Bir süre sütanne yanında kaldı.

C) 23 yıl peygamberlik yaptı. D) Mekke’de vefat etti. 

 1. Hz.Muhammed’in Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi   ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda  nasıl bir kişi olduğunu gösterir?

A) Güvenilir B) Cesur               C) Hoşgörülü                 D) Çalışkan

 1. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?

A) Tevrat                             B) Zebur C) İncil                         D) Kuran-ı Kerim 

 1. Kur’an-ı Kerim hangi hicri ayda inmiştir?

A) Recep       B) Şaban                   C) Ramazan                       D) Şevval 

 1. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.

B) Kur’an Hz. İbrahim’e indirilmiştir.

C) Kur’an, Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.

D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir 

 1. Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oku ! B) Namaz kıl !              C) Oruç tut!                D) Zekat ver! 

12.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

A) Kur’an Arapça olarak gönderilmiştir

B) Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir

C) Kur’an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir

D) Kur’an son kutsal kitaptır. 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kevser suresindeki “ kevser ” kelimesinin anlamlarından biridir?

A) Bolluk B) Dürüstük               C) Güven                D) Sonsuzluk

 1. Kur’an-Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kur’an-Kerim’in mesajları evrenseldir.

B) Kur’an-Kerim’in mesajları yereldir, sadece Arabistan’da yaşayanlar içindir.

C) Kur’an-Kerim Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.

D) Kur’an-Kerim bölümler halinde değil, bir bütün olarak bir kerede indirilmiştir. 

 1. Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne ne denir?

A) Sure B) Ayet                         C) Sayfa                      D) Cüz

 1. Kur’an-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi.

A) Hz Ebu Bekir                    B) Ömer                         C) Hz. Osman                      D) Hz. Ali 

 1. Kur’an – ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Fatiha – Bakara                     B) Bakara – Kevser

C) Bakara – İhlas                        D) Maide – Nas

 18– Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız

(      ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur.

(      ) Kur’an-ı Kerim’de  114 sure, 6666 ayet vardır.

(      ) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.

(      ) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.

(      ) Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne cüz denir

 19.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri yazarak tamamlayınız.

         [ Hz. Osman  –  ayet  –  Hira Mağarası’nda  –  Cebrailcüz ]

* Hz. Muhammed’e ilk vahiy …………………………..……………………………. gelmiştir.

* Kur’an-Kerim Hz. Muhammed’e ………………………………. aracılığıyla indirilmiştir.

* Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne …………………..………. denir.

* Kur’an-ı Kerim’in her cümlesine ………………………… denir.

* Kur’an-Kerim ……………………………… zamanında çoğaltıldı.

 Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki sevginin oluşmasını engelleyen bir tutumdur?

A) Hastaları ziyaret etmek. B) İnsanlara yardım etmek.

C) İnsanlarla selamlaşmak. D) Yalan söylemek.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.