4.sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 2.yazılı soruları

…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….. İLKOKULU
4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

A. Aşağıdaki boşlukları dolduralım. (10×2=20 puan)

1. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların oluşturduğu birliğe ……………………………….……denir.
2. Şehir içi ulaşımı sağlamak, halkın elektrik, su gibi ihtiyaçlarını karşılamak ………………….…………..nin görevidir.
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi ……………………………………………………. tarihinde açılmıştır.
4. Kan bağışı toplama yetkisi olan yardım derneği ………………………………………. .
5. Toplumdaki insanları alkol, sigara, uyuşturucu gibi ölümcül zararları olan maddelerden korumak amacıyla …………………………………… kurulmuştur.
6. Tema Vakfının kuruluş amacı Türkiye’nin …………………………… olmasını engellemektir.
7. Toplumu ilgilendiren bir sorun hakkında halkın genel düşüncesine …………………………………… denir.
8. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kısaltılmış adı …………………………………………..dır.
9. Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı’nın kısaltılmış adı …………………………………………..dır.
10. Lösemili çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş yardım vakfına ………………….………. denir.

B. Aşağıda verilen cümlelerle kurumları cümle numaralarını kullanarak eşleştiriniz. (5×2=10 puan)
Türk Kalp Vakfı
Türk Eğitim Vakfı
Kızılay
Arama Kurtarma Derneği
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

C- Aşağıdaki kavram haritasına, yukarıda yazanları uygun olarak yerleştiriniz. (5 x 2 = 10 Puan)

D -1- Aşağıdaki tabloda bulunan yönetim birimleri ile
bunları yönetenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (8 P)
1 Köy ….. Vali
2 Belediye ….. Muhtar
3 İl ….. Kaymakam
4 İlçe ….. Belediye başkanı

2- Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (12 P)
( ) Kaymakamı halk seçer.
( ) UNICEF uluslar arası çalışan bir örgüttür.
( ) Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır.
( ) LÖSEV resmi bir kurumdur.
( ) Sosyal örgütlerde görev alan bireylerin amacı ekonomik kazanç sağlamaktır.
( ) Muhtarlık, hem merkezi hem de yerel yönetimin halka en yakın organıdır.

E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın. (40 Puan)

1.Sosyal örgütlerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ( STK)
kuruluş amacı nedir?

A) Suçlulara hizmet etmek.
B) İşsiz insanlara iş olanağı sağlamak.
C) Kamuoyu oluşturarak toplumsal sorunlara çözüm aramak.
D) Halka hoş görünüp ün kazanmak.

2. Hangisi atama ile göreve gelen yöneticilerdendir?

A) Belediye Başkanı B) Muhtar
C) Vali D) İl Genel Meclisi Üyesi

3. Atatürk “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek TBMM’yi kurmuş ve TBMM de cumhuriyeti ilan ederek padişahlık (sultanlık) yönetimine son vermiştir.
Egemenliğin halkın elinde bulunmasına “ ulusal egemenlik” denir.
Yukarıdaki ifadeye göre hangisi ulusal egemenlik ile bağdaşmamaktadır?

A) Halk kendini yönetecek kişileri kendi seçer.
B) İnsanlar yönetici olmak için aday olabilirler.
C) Yöneticiler sadece belli ailelerden seçilebilir.
D) Ülkede seçme ve seçilme hakkı vardır.

4. Hangisi belediyenin gelir kaynaklarından değildir?

A) İlan ve reklam panolarından elde edilen gelir
B) Çevre temizlik vergisi toplayarak elde edilen gelir
C) Ulaşım hizmetinden elde edilen gelir
D) KDV( Katma değer vergisi)’den elde edilen gelir

5. Pazarları, gıda üretim ve satış yerlerini denetlemek belediyenin hangi biriminin görevidir?

A) Kültür Müdürlüğü B) İtfaiye Müdürlüğü
C) Zabıta Müdürlüğü D) Park ve Bahçeler Müdürlüğü

6. 1. AKUT 2.MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 3. Polis
4. Mal Müdürlüğü 5. AÇEV 6. ÇEKÜL

Yukarıdaki kurumlardan hangileri resmi kurumdur?

A) 1, 2 ve 3 B) 2, 3 ve 4 C) 1, 5 ve 6 D) 1,2,3,4,5

7. Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar veren bir eylem değildir?

A) Atıkların denizlere ve diğer su kaynaklarına bırakılması,
B) Fabrikaların, atıklarını arıtmadan çevreye bırakması ,
C) Erozyonu ve heyelanı önlemek için ağaç dikilip, setler yapılması,
D) Ormanların otel, turistik tesis vb. yapmak için yok edilmesi.

8. “Resmi kurumların özellikleri nelerdir? “ sorusuna hangisi cevap olarak verilmez?

A) Devlet tarafından kurulmuşlardır.
B) Gönüllülük esastır.
C) Giderleri devlet tarafından karşılanır. D) Görevleri yasalarla belirlenmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yaptığı hizmetlerden biri değildir?

A) Şehir içi yolların yapım ve onarımı.
B) Cadde ve sokakların temizliği.
C) Şehirdeki suçluların yakalanması.
D) Park ve bahçelerin bakımı.

10.
“Küçük Hanımlar Küçük Beyler,
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız.
Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.
Kendinizin ne kadar mühim(önemli) , kıymetli olduğunuzu düşünerek,
ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz! “

M. Kemal ATATÜRK

Yukarıda, Atatürk’ün size seslenişi olan sözünü okudunuz. Siz de aşağıdaki bölümde Mustafa Kemal Atatürk’le karşılaşmış olsaydınız neler söylerdiniz, yazınız.

………………………………………………………………………………..

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.