4. Sınıf 2. Dönem Fen Bilimleri 1. Yazılı

……………. İLKOKULU
…………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4/A SINIFI II. DÖNEM FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. SINAVI

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( 10×1=10 Puan )
1. (……) Güneş’e doğrudan bakmak göz sağlığımızı olumsuz etkiler.
2. (……) Halojen lambalar floresan lambalardan daha önce icat edilmiştir.
3. (……) Güneş, yıldızlar ve ateşböceği yapay ışık kaynaklarıdır.
4. (……) Megafon ve hoparlör sesin şiddetini arttırır.
5. (……) Şekil değişikliğine neden olan kuvvet ortadan kalktığında tüm cisimler eski haline döner.
6. (……) Ayna, reflektör, çelik gibi maddeler ışık kaynağı gibi gözükseler de aslında değillerdir.
7. (……) Besinlerdeki enerjiyi açığa çıkarabilmek için oksijene ihtiyaç duyarız.
8. (……) Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir.
9. (……) Sıcak olan madde soğuk olan maddeye ısı verir.
10.(……) İskelet sistemimiz 3 gruptan oluşur.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. ( 10×1=10 Puan )
Işık kirliliği meşale ışık çözelti yapay Saf madde
karışım enerji ses hacim kuvvet ampul

1. Varlıkları görmemizi sağlayan enerji türüne …………….. denir.
2. Birbiri içinde çözünen maddelerin oluşturduğu karışıma ………………..……… adı verilir.
3.Cansız varlıkların hareketleri dışarıdan bir ……………………. uygulanmadıkça mümkün değildir.
4. …………………………Thomas Edison bulmuştur.
5. Aşırı ve gereksiz aydınlatma ……………………………………. sebep olur.
6. Mum ve kandil ……………….. ışık kaynaklarına örnektir.
7. İnsanoğlunun aydınlatmada kullandığı ilk teknolojik alet ………………………… dir.
8. İçerisinde kendinden başka madde olmayan maddelere ……………………..………… denir.
9. ……………………… her yönde yayılır.
10. Maddenin boşlukta kapladığı yere ……………….…. denir.
C. Işık kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz. Maddeler halinde yazınız. (9 Puan)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
D. Geçmişten günümüze kadar kullanılmış aydınlatma araçlarını sırasıyla yazınız. ( 8×1=8 Puan )
1-…………………… 2- ………………………… 3-………………………… 4- ……………………
5- …………………….. 6-………………………….. 7- ………………………… 8- ……………………
1. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
a) Altın b) Toprak c) Ağaç d) Kaşık
3. Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız. b) Zaman ayarlı reklam panoları kullanmalıyız.
c) Gökyüzünü aydınlatmalıyız. d) İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
4. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur?
a) Işık kirliliği b) Aydınlatma c) Güzel görüntü d) Az ışıklandırma
5. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisim değildir?
a) Ayna b) Fosfor c) Mum d) Elmas
6. Çalışma masamızda ders çalışırken, ışık nereden gelirse doğru olur?
a) Sağ önden b) Sağ arkadan c) Sol önden d) Sol arkadan
7. Boş bir sürahinin darası 450 gram, içindeki suyun net kütlesi 1675 gram olduğuna göre brüt kütlesi kaç gramdır?
a) 1225 b) 2125 c) 1205 d) 2105
8. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ses bir enerji türüdür. b) Ses her yönde yayılır.
c) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar. d) Bazı varlıkların ürettiği sesleri duyamayız.
9. Tuzun su içinde kaybolması olayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erime b) Isınma c) Çözünme d) Donma
10. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi özellik bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Mum b) Yıldızlar c) Güneş d) Şimşek
11. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
a) Çorba b) Hava c) Su d) Salata
12. Aşağıdakilerden kaç tanesi karışımdır?
I- Limonata II- Altın III- Reçel IV- Ayran
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

1. Ay bir ışık kaynağıdır. 2. Işık bir enerjidir.
3. Yıldız doğal ışık kaynağıdır. 4. Yol kenarındaki reflektörler ışık kaynağı gibi görünürler.
13.Yukarıda verilenlerden hangileri veya hangisi doğrudur?
a) 2- 3- 4 b) 1-2-3 c) 1- 4 d) yalnız 1
14. Kum ve çakıl karışımı hangi yöntemle birbirinden ayrılır?
a) Eleme b) Yüzdürme c) Süzme d) Buharlaştırma

15. Sarımsak ezen Nazan’ın sarımsağa uyguladığı kuvvet cismin neyini etkiler?
a) Ağırlığını b) Kütlesini c) Şeklini d) Rengini

I. Demir tozu ve toz şeker → Mıknatısla ayırma II. Pirinç ve un → Eleme III. Saman ve su → Süzme
16. Yukarıdaki karışım ve ayrıştırma eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I, II ve III
18. Maddenin sahip olduğu ölçülebilen ve değişmeyen madde miktarına ne ad verilir?
a) Kütle b) Hacim c) Dara d) Sıcaklık

19. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir?
a) Kitap okuyan çocuğun sesi b) Araba kornasının sesi
c) Havlayan köpeğin sesi d) Dereden akan suyun sesi

20. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan aydınlanma araçlarının özelliklerinden biri değildir?
a) Kullanımda etrafa koku yayar. b) Doğaya zarar vermez.
c) Kullanım rahatlığı yoktur. d) Temiz değildir.

21. Aydınlatma teknolojilerinin doğ¬ru sıralanışı hangi seçenekte veril¬miştir?
I-Gaz lambası II-Meşale III-Kandil IV-Mum
a) III, II, IV,I b) II, IV, I, III c) II, III, IV, I d) IV, I, III, II

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. elif dedi ki:

    NEDEN CEVAPLARINI KOYMADINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.