2020 Bursluluk Sınavına Nasıl Başvurulur?

2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzu

25 Nisan 2020’de yapılacak İOKBS (bursluluk sınavı) başvuru kılavuzu yayınlandı. Buna göre 2020 bursluluk sınavına nasıl başvurulur, 2020 bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir gibi sorulara yazımızın devamında yer vereceğiz.

Yaz aylarında yapılmasına alışık olduğumuz bursluluk sınavı (İOKBS) bu yıl erkene çekildi ve 25 Nisan’a alındı. Bu durum bir çok öğrenci için kafa karışıklığına yol açtı. Öğrenciler bursluluk sınavında çıkacak soruların 25 Nisan’a kadar işlenen konulardan mı yoksa tüm konulardan mı sorulacağını oldukça merak ediyordu. Bu konuda yazdığımız yazımızın bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2020 bursluluk sınavı konuları nelerdir?

MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu öğrencilerin erişimine sundu. Kılavuzda sınavın başvuru şartları, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihleri de belirtildi. Şimdi 2020 bursluluk sınavına nasıl başvurulur inceleyelim.

bursluluk sınavına nasıl başvurulur 2020

2020 bursluluk sınavı kazanmak için kaç net gerekir yazımızı okudunuz mu?

2020 bursluluk sınavı takvimi
2020 bursluluk sınavı takvimi

2020 Bursluluk sınavına kimler girebilir?

2020 bursluluk sınavına 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar girebilir.

2020 Bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman?

2020 bursluluk sınav başvuru tarihi 05-17 Şubat arasındadır.

2020 Bursluluk sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020 Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı 25 Nisan 2020 saat: 10:00’da yapılacak.

2020 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları 3 Temmuz 2020 de açıklanacak.

2020 Bursluluk sınavı başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

“Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

2020 bursluluk sınavı başvuru işlemleri

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir. d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıkla.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.