2018 2019 Temel Dini Bilgiler 5 .sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

2018 2019  5 .sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

 5 sınıf Temel Dini Bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Temel Dini Bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2 yazılı testi çöz

1) Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir?
A) Yarısını
B) kırkta birini
C) üçte birini
D) Çeyreğini

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Herkesin bir gün dirileceğine Allah cc huzurunda hesap vereceğine iman etmeye…………….denir. Boşluğa hangi kelimenin gelmesi uygun olur?
a. diriliş
b. Ahirete iman
c. peygamberlere iman
d. Kitaplara iman

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yandaki kelimelerden uygun olanlarını yazınız.
Namaz
Ramazan
Hür
fidye
nisap

Zekât, fitre, kurban gibi ibadetlerde zenginlik ölçüsü bulunur. Bu ölçüye ………………………. denir.

Zekât vermekle yükümlü olunmak için Müslüman, akıllı, ergenlik çağına girmiş ve ………………. olmak gerekir.

İyileşme ümidi olmayan hastalar ve yaşlılar oruç tutamadıkları gün sayısınca …………………………… verirler.

Farz oruç yıl içinde sadece …………………………… ayında tutulur.

”……………………dinin direğidir.”

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

4) Namazın içindeki şartlar
İftitah tekbiri
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

5) * İnsanların en doğru dürüst olanları
* Allah’tan aldıkları vahyi insanlara iletmeleri
* Zeki ve kıvrak zekalı olmaları
* Güvenilir olmaları
Yukarıda peygamber sıfatların anlamları verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu sıfatlar doğru sıralanmıştır?

A) İsmet-Emanet-Tebliğ-Sıdk
B) Tebliğ-Sıdk-Emanet-Fetanet
C) Sıdk-Tebliğ-Fetanet-Emanet
D) Emanet-Fetanet -Tebliğ-Sıdk

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Peygamberlerin dine insanları davet etmelerine rağmen hiçbir ücret istememeleri insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar?
a. insanların peygamberlere kızmalarına sebep olur.
b.insanların onları yalanlamasına sebep olur.
c. insanlar peygamberlerin çağrılarında dürüst olduklarını düşünür.
d. insanlar arasında kargaşa çıkar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) Oruç …….. ile ………. arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.

Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?
A) İmsak-İftar
B) İmsak-Sahur
C) İftar-İmsak
D) Sahur-İftar

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

8) Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bu sahifedeki bilgiler ilk indiklerinde doğru idi.
b. sahifelerde inanç esasları vardı.
c. Bu sahifeleri peygamberler sonradan değiştirdiler.
d. Allah çeşitli dönemlerde kitaplar göndermiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

9) Halis Batuhan TDB dersinde sözlü sınavı olmaktadır. Öğretmeni: “…….Dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar olan, insanı iyiliğe yönelten, uyulması gereken görgü kuralları ve izlenmesi gerek esaslardır.” Diye bir kavram sorar. Halis Batuhan hangi cevabı verirse doğru olur?
A) Kader
B) Edep
C) Mucize
D) Tebliğ

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

10) Bu hafta Büşra ile Aybüke’nin TDB dersinden yazılıları vardır. İkisi hafta sonu çalışırken Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Diye Büşra bir soru sormuştur. Aybüke aşağıdakilerden hangi cevabı verirse doğru cevaplamış olur? 
A) Cebrail-Malik
B) Mikail-Malik
C) Rıdvan-Malik
D) Rıdvan-Azrail

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kader anlayışıdır?
a)Gerekli tedbirleri almamış Ahmet Bey’in iş yerinde çıkan yangından sonra:’’Kader böyleymiş.’’ demesi.
b)Cuma günü yapılacak TDB yazılısına çok çalışan Ayşegül’ün ‘’Ben elimden geleni yaptım, gerisi Allah’a kalmış’’ demesi.
c)Uykusuz yola çıkan bir şöförün kaza yaptıktan sonra:’’ Allah’ın takdiri, ne gelir elden…’ demesi.
d)Bir bedevinin devesini bağlamadan: ‘’Devemi Allah’a emanet ettim’’ demesi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdaki meleklerin görevlerini yazınız.
a)Kiramen – Katibin:
b)Hafaza:
c)Cebrail:
d)Mikail:
e)Rıdvan:

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

13) kuranı kerimin diğer ismi nedir?
a. bilgi
b.emirler
c. ahiret
d. Allah kelamı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere iman ile ilgili doğru bir bilgidir?
a)K.Kerim’de ismi geçen 25 peygamber bulunur.
b)Kendilerine kitap verilen peygamberlere ‘rasül’, verilmeyenlere ’ nebi’ adı verilir.
c)Peygamberlerin görevlerinden biri de insanları zorla dine davet etmektir.
d)İlk peygamber Hz.Adem(a.s.), son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v.) dir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

15) Emin kader konusunu iyi öğrenmiştir. Sınıfta bu konuda bir sunum yapacaktır. Slaytta bir cümlenin yanlış olduğunu arkadaşları fark etmiştir. Sizce bu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın her şeyi yaratandır(Tekvin)
B) Allah her şeyi ölçülü/planlı yaratmıştır.
C) Allah her şeyi bilir(İlim)
D)Allah’ın iradesi sınırlıdır

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) “Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?”
(Vâkıa suresi, 68-70. ayetler.)
Yukarıdaki ayetten yola çıkarak şükretmenin önemini anlatınız?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallardan değildir?
A) Koyun-Keçi
B) Ev eşyası
C) Deve
D) Altın

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz
a)Yüce Rabbimizin geçmişte olan, şu anda olmaya devam eden ve gelecekte olacak her şeyi bilmesi , takdir etmesi
ve belirli bir ölçüye göre yaratmasına ………….……….. denir.
b)Kaderle belirlenen iş ve olayların zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılmasına .………. denir.
c)………………………..Peygamberlerin peygamberliklerini kanıtlamak için gösterdikleri olağanüstü
olaylara verilen isimdir.
d)…………………….., Hz. Muhammed’e indirilen , bir benzerinin getirilmesinin imkansız olduğu ilahi kelamdır.
e)İnsanların kötü işler yapmasına engel olan utanma, çekinme duygusuna ……………….. denir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) Emire ilahi kitapların isimlerini ve hangi peygambere gönderildiklerini kartona yazıp sınıftaki panoya asacaktır. Ancak bir yanlış yapmıştır. Emire’nin yanlışı nedir? Yardımcı olalım.
A) Kur’an-ı Kerim – Hz Muhammed
B) İncil – Hz Musa
C) Tevrat – Hz Musa
D) Zebur – Hz Davud

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

20) rabbimizin hayat sıfatı onun hangi özelliğini bildirir?
a. daima diri olması
b.her şeyi bilmesi
c. her şeyi görmesi
d. hiç uyumaması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 5.sınıf Temel Dini Bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 5 sınıf Temel Dini Bilgiler  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 5.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf Temel Dini Bilgiler  2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/5_sinif-Temel-Dinî-Bilgiler2_donem-2.sinav_-2.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.