2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu MEB 2023 Kasım Ayı LGS Örnek Soruları Sözel Testi İndir 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

2018-2019 Din Kültürü 6. sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

2018-2019 6. sınıf Din Kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

6.sınıf Din Kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları, 6.sınıf Din Kültürü 2 dönem 1 yazılı soruları indir, 6.sınıf Din Kültürü testi

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:……

NO:……..

1) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.
( )Kur’an,dinin anlaşılıp yaşanması için en temel kaynaktır.
( )İnsanların kusurlarını araştırıp bulmalı, yüzlerine söylemeliyiz.
( )Kötü zan, kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemektir
( )Kur’an’da sadece iman esasları üzerinde durulur.
( )Sabır örneği olarak bilinen hastalığından ötürü çok sıkıntı çeken peygamber Hz. Eyyüb ‘dür

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin amaçlarından biri değildir?
A) İnsanlara tarihi bilgiler vermek
B) Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
C) İnsanların yaşanan olaylardan ders almalarını sağlamak
D) Güzel davranışları ön plana çıkararak örnek alınmasını sağlamak

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi peygamber mescidi’nin fonksiyonlarından değildir?
A)İbadet edilirdi.
B)Dini eğitim verilirdi
C)Sohbet meclisidir
D)Vahiy gelirdi

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

 

4) Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (İsra, 37) buyurmaktadır.
Bu ayet-i kerime aşağıdaki güzel davranışların hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir?

A) Dürüst olma
B) Kibirlenme
C) Çalışkan olma
D) Alçak gönüllülük

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

 

5) Kur’an-ı Kerim ‘ in başlıca konularından 3tane yazınız

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?
A) Doğru ve dürüst olmak (Sıdk)
B) Güvenilir olmak (Emanet)
C) Akıllı ve zeki olmak (Fetanet)
D) Varlıklı olmak (Zenginlik)

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesinde değinilen konulardan biri değildir?
A)Kadın hakları
B)Herkesin eşit olduğu
C)Kan davalarının kalkması
D)Mekke’ nin fethi

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

 

8) Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.

İnanç
Mescid-i Nebi
Kıssa
Yalan
Hz. Eyüp

1-) Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların ibadet edebileceği, eğitim-öğretim göreceği …………………………………..’ yi yaptırdı.
2-) Kur’an’da sabır örneği olarak anlatılan peygamber …………………………….’ tür.
3-) Geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve olaylara …………………… denir.
4-) Kur’an-ı Kerim’in en fazla üzerinde durduğu konu ……………………. konusudur.
5-) Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek gerçeğe aykırı söylenen söze ………………… denir.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

9) Peygamberler, sorunlara akılcı ve mantıklı çözümler bulabilen zeki insanlardı. Aşağıdakilerden hangisi
a)Emanet
b)İsmet
c)Tebliğ
d)Fetanet

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

 

10) “De ki: Allah birdir. Allah samettir. ( Herşey ona muhtaçtır.
O hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır.
Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.”
(İhlas suresi)
Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in ele aldığı temel konulardan hangisine örnek oluşturur?

A) İbadet
B) Ahlak
C) Kıssalar
D) İnanç

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

 

11) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 
( ) İbadetler Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için yapılır.
( ) Geçmişte yaşayan toplumların ve peygamberlerin başlarından geçen olaylar hakkında Kur’an’da anlatılan haberlere kıssa denir.
( ) Bütün namazların cemaatle (toplu) kılınması zorunludur.
( ) Teravih namazını cemaatle kılmak farz değildir.
( ) Tevhid inancını en güzel anlatan sure Kevser Suresidir.
( ) Sabır haksızlıklar karşısında boyun eğmektir.
( ) İftitah tekbiri namaza kılınış şartlarındandır.
( ) Suffeler İslam tarihinin ilk eğitim kurumlarıdır.
( ) İslamın ilk mescidi ” Mescid-i Nebi’dir.
( ) Peygamberimiz tüm insanlara karşı çok merhametliydi.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

12) Mescid-i Nebi nerededir?
A)Medine
B)Kuba
C)Habeşistan
D)Mekke

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

 

13) Veda Hutbe ’sini peygamber efendimiz niçin okumuştur? Konuları nelerdir?

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

14) Mescidi Nebi’nin eğitim öğretim için ayrılan kısmına ne ad verilir ?
A)Mektep
B)Okul
C)Suffa
D)Sınıf

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

 

15) Vaaz etmek için çıkılan yer neresidir?
A)Mihrap
B)minber
C)vaaz kürsüsü
D)minare

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

 

16) Peygamberimiz kaç tarihinde nerede doğmuştur?
a) 632 Medine
b) 571 Mekke
c) 612 Şam
d)537 Cidde

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

 

17) 1 – Son oturuş
2 – Secde etmek
3 – Abdest almak
4 – Kıbleye dönmek
5 – Başlama Tekbiri
6 – Niyet etmek
13. Yukarıdaki şartlardan hangileri namazdan önce yapılması gereken şartlar (namazın dışındaki şartları) arasında yer alır?

A) 3 – 4 – 5
B) 2 – 4 – 5
C) 3 – 4 – 6
D) 1 – 3 – 6

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

 

18) Kur’an’da yer alan kıssaları üç gruba ayırabiliriz:
1. Peygamber kıssaları
2. Peygamber olmayan bazı şahısların kıssaları
3. Geçmişte yaşamış bazı toplulukların kıssaları
Aşağıdaki kıssalardan hangisi 1. gruptaki kıssalardandır?

A) Hz. Yusuf’un kıssası
B) Hz. Lokman’ın kıssası
C)Ashab-ı Kehf Kıssası
D) İsrailoğulları kıssası

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

 

19) Müslümanların ilk göç ettikleri yer neresidir?
a)Medine
b)Habeşistan
c)Yemen
d)Taif

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

 

20) “Ey mü’minler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Bunlar Allahın kitabı ve- – – ”
(Hadis-i şerif)
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) örf ve âdetlerdir.
B) fıkıh kitaplarıdır.
C) seçilecek halifelerdir.
D) benim sünnetimdir.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.

 

İNDİR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 6 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.